Kodėl penktąjį gavėnios sekmadienį bažnyčiose uždengiami kryžiai ir atvaizdai?

veiledcross_266Tradiciškai penktąjį gavėnios sekmadienį prasideda dvi Kančios laiko savaitės. Pirmoji yra Kančios savaitė, o antroji Didžioji savaitė.
 
Šio penktojo gavėnios sekmadienio evangelija (senesniame, tridentiniame mišiole) kalba apie augančią žydų autoritetų neapykantą Kristui. Jie Jį vadina samariečiu, burtininku, piktžodžiautoju, Šėtono apsėstu. Jie nemano, kad Kristus yra “geras mokytojas”. Jie mano, kad Jis yra velnio pasiuntinys. Tos dienos evangelija baigiasi šiais žodžiais: “Tuomet jie griebėsi akmenų, norėdami jį užmušti, bet Jėzus pasislėpė ir išėjo iš šventyklos.” (Jn 8, 59)
 
Pasak šv. Augustino, tą akimirką, kai “Jėzus pasislėpė”, Kristus savo dieviškosios prigimties galia iš tiesų tapo nematomas. Šv. Augustinas rašo: “Jis nepasislėpė šventyklos kampe, tarsi bijotų, nepabėgo į kokį nors gretimą namą, neužlindo už sienos ar kolonos, bet savo dieviškąja galia tapęs nematomu, Jis praėjo tarp jų.”
 
Todėl pažymint šį slėpinį katalikų bažnyčiose kryžiai, statulos ir paveikslai uždengiami violetiniu audiniu nuo Kančios sekmadienio išvakarių mišparų. Jie nudangstomi Didįjį penktadienį, pasibaigus Viešpaties Kančios pamaldoms. 
 
Yra pamaldus paprotys ir pasauliečiams katalikams Kančios laikotarpyje namuose pridengti šventus paveikslus, kryžius bei statulas violetiniais šydais.

Mūsų katalikiškas tikėjimas yra toks turtingas!
 
Dr. Taylor Marshall