Stanislovas Bainartas, bažnyčios statytojas (1600)Kazokiškės pirmą kartą paminėtos 1609 m., kai Stanislovas Beinartas, LDK iždininkas, Kazokiškes užrašė Paparčių dominikonams, kurie Kazokiškėse įkūrė palivarką su ūkiniais pastatais. 1609 m. Kazokiškėse pastatyta pirmoji medinė bažnyčia. Kazokiškių dvarą, arba Zabariją iš Alfonso ir Johanos Laskių 1639 m. vasario 28 d. nupirko Stanislovas Beinartas. 1639 m. gegužės 12 d. pirkimas užrašytas Lietuvos tribunolo aktuose. LDK iždininkas buvo uolus katalikybės rėmėjas Lietuvoje. Savo fundacijoje (1649) Paparčių dominikonams jis rašo, kad Kazokiškių palivarke pastatė Švč. Marijos vardo bažnyčią ir ten turės gulėti po mirties, jei gyvas nesulauktų, kol bus baigta Paparčių šventykla. Ar tai buvo bažnyčia, atskleidžia jos palyginimas su Loretu, kuris yra Vidurio Italijoje, netoli Adrijos jū­ros. Lorete XV-XVI a. pastatyta bažnyčia, kurios viduje buvo Marijos namelis. Anot legendos, jį, o kartu ir Marijos su kūdikiu skulptūrą iš kedro, papuoštą brangakmeniais (šv. Luko darbo), angelai pernešė iš Nazareto. Vėliau Loreto namelis tapo mažos šventyklos simboliu, susietu su Dievo Motina, ir statomas bažnyčios viduje arba šalia jos. Aišku, kad Kazokiškių palivarke Beinartas pastatė medinę koplyčią, kurioje jis pats turėjo būti laikinai palaidotas. Taigi pats iždininkas norėjo būti palaidotas Paparčių šventovėje, todėl fundacijoje nurodė, kad jeigu fundatoriaus nuodėmingą sielą Dievas iš šio pasaulio pašauks pirmiau, negu bus pastatyta Paparčių bažnyčia, kūną palaidoti Kazokiškėse, o kai bus sumūryta Paparčių bažnyčia, pernešti į ją be jokių iškilmių, žmonių nekviesti, tik vargšus pamaitinti. Vienuoliai buvo įpareigoti kasdien aukoti šv. Mišias už fun­datorių ir jo žmoną. S. Beinartas mirė 1649 m. rugsėjo 3 d. ir buvo palaidotas Kazokiš­kėse. Dominikonų vienuoliai, vykdydami fundatoriaus valią, jį perlaidojo naujoje Paparčių bažnyčioje.