Kazokiškių seniūnija yra 5 km. į šiaurės vakarus nuo Vievio, netoli Neries upės. Ribojasi su Vilniaus, Kaišiadorių bei Širvintų rajonais. Seniūnijoje yra pradinė mokykla, biblioteka, kultūros namai, medicinos punktas, paštas.
Dalis Kazokiškių seniūnijos teritorijos priklauso Neries regioniniam parkui, Paaliosės kaimas – Aliosės hidrologiniam draustiniui, Kulio kaimas – Kulio landšaftiniam draustiniui.
 
Seniūnijos teritorija yra apie 6218 ha. Miškai sudaro 59,3 %, žemės ūkio naudmenos – 31 % teritorijos. Seniūnijoje yra 28 kaimai: Aleksandriškės, Aliniškės, Barsūniškės, Diržonys, Geniai, Grabijolai, Kampinė, Karšūniškės, Kazokiškės, Klykūnai, Kryžkelis, Kulys, Latviai, Maskoliškės, Mitkiškės, Medžiolai (Medziolai), Nuotakai, Paaliosė, Pelkės, Puščiava, Ravališkės, Sukra, Vasiliškės, Vigodka, Viršuliškės, Zabarija, Zacišė, Zapalina.
 
2011 m. seniūnijoje gyveno 472 gyventojai: 240 vyrų ir 232 moterys. 
Kazokiškių kaimas yra Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūnijos centras. Kaimo istorija prasideda nuo bažnyčios pastatymo. 1609 m. dvarininkas Stanislovas Beinartas dabartinių Kazokiškių vietoje pastatė bažnytėlę ir perleido ją Paparčių bažnyčios (dabar Kaišiadorių r.) dominikonams. Taip Kazokiškės tapo Paparčių bažnyčios filija. Dabartinė Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos titulo bažnyčia pastatyta 1782–1790 m. pagal architekto Augusto Kosakausko projektą.
Bažnyčios architektūra pereinamojo laikotarpio iš baroko į klasicizmą stiliaus, vienanavė, bebokštė, plytų, tinkuota.
1921 m. Kazokiškėse įkurta lietuviška pradžios mokykla, 1950 m. tapusi septynmete, 1962 m. – aštuonmete, vėliau devynmete, 1998 m. – vėl aštuonmete, o 2008 m., sumažėjus mokinių skaičiui, vėl tapo pradine.
1947 m. atidaryta biblioteka, 1958 m. – kultūros namai ir felčerinis akušerinis punktas. Šios įstaigos veikia iki šių dienų.Kazokiškių legenda. Seniai seniai ten, kur dabar yra Kazokiškių kaimas, kuris stovi ant kalvų, ošė giria, kurioje ganėsi stumbrai, laukinių bičių medų kopinėjo meškos, o per girią tarp kalnelių tekėjo skaidrus Paaliosės upelis, kuris tebeteka ir dabar, tik jau praradęs savo skaidrumą, grožį ir jėgą, kuria sukdavęs Paaliosės malūno girnas. Tuo metu per girias keliavo kazokų būrys. Ėmė temti, ir kazokai sustojo nakvoti prie vienos iš kalvų, ant kurios ošė senas ąžuolynas. Toji vieta jiems taip patiko, kad jie nusprendė įkurti stovyklą. Kazokai pradėjo kirsti girią ir net ąžuolyną. Tačiau vieną dieną ant viduryje ošusio ąžuolo jie rado Švč. Marijos paveikslą. Visi labai nustebo, tačiau niekas negalėjo pasakyti, kaip čia atsirado paveikslas. Daugelis galvojo, jog paveikslą čia kažkas tyčia pakabino, bet kitą rytą paveikslas vėl kabojo ant ąžuolo, nors prieš tai kazokai jį nuėmė. Taip kartojosi ne vieną dieną. Tuomet šalia ąžuolo buvo pastatyta koplytėlė, o paveikslas išneštas. Tačiau po kiek laiko jis ir vėl kabojo savo įprastoje vietoje. Tada, pasklidus gandams apie tą stebuklą, buvo nuspręsta toje vietoje pastatyti bažnyčią, o jos viduryje liko ąžuolo kamienas. Vietovę ten stovėjusių ir paveikslą radusių kazokų garbei pavadino Kazokiškėmis.
 
KazokiskesKazokiškių herbas patvirtintas 2005 m. gruodžio 29 d. LR Prezidento dekretu Nr. 484. Herbo pagrindu paimtas stebuklais pagarsėjęs Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos paveikslas. Herbe mėlyname lauke virš sidabrinio pusmėnulio vaizduojama Švč. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi, puslankiu apsupta dvylikos auksinių penkiakampių žvaigždučių. 
Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos titulo bažnyčia pastatyta 1782-1790 m. pagal architekto Augusto Kosakausko projektą. Bažnyčia yra vėlyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo stiliaus, stačiakampio plano, bebokštė. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Šalia vartų – tinkuota mūro varpinė. Šventoriuje yra senos kapinės. Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios ansamblis (bažnyčia, šventorius, tvora, vartai) įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.
 
Biblioteka 
 
Kazokiškėse įkurta 1947 m. Iš pradžių ji veikė buvusiose Kazokiškių klebonijos patalpose, vėliau – kultūros namuose. 1991 m. sujungta su mokyklos biblioteka ir nuo tada yra mokyklos patalpose.
2000 m., įsteigus Elektrėnų savivaldybę, iki tol priklausiusi Trakų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Kazokiškių biblioteka tapo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialu.
Dokumentų fondas yra apie 12 tūkst. egz., prenumeruojami periodiniai leidiniai. Bibliotekoje sukauptas kraštotyros dokumentų fondas, kraštotyros kartotekoje – daugiau kaip 200 bibliografinių įrašų. Yra įrengtos 5 kompiuterizuotos darbo vietos, prijungtos prie interneto tinklo. Biblioteka – kultūros ir informacijos centras Kazokiškių seniūnijoje.
 
Parengė: Irena Voverienė (Elektrėnų SVB Kazokiškių filialas), Jūratė Volungevičienė (Elektrėnų SVB), 2010; 2013