Dievo Motina galinga, Nugalėtoja klaidų!
Žvelk į žmogų nelaimingą, į kovas savų vaikų.

 

Kraujo rožėmis kasdieną – puošias kryžkelės, takai,
O, Rožinio Karaliene, siųsk pagalbos iš aukštai.

 

O, ateiki, Stebuklinga, kaip tvirtybė iš dangaus, –
Tavo pergalei didingai, šauks trimitai, kanklės gaus.

 

***

 

K. Stebuklingoji Dievo Motina Nugalėtoja
Ž. Melski už mus, kurie tavęs šaukiamės!

 

Melskimės. Rožinio Karaliene, kuri, krikščionių meldžiama, padėjai laimėti pergalę prieš turkų pagonybę; kuri ir mūsų tautoje esi gerbiama ir maldaujama, – padėk, prašome, pasiekti pergalės prieš naująją pagonybę, įžeidžiančią tavo Sūnų ir naikinančią mūsų brolių dvasią. Per tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.