Pamaldų tvarka

Pamaldų tvarka Kazokiškių Švč. M. Marijos Nugalėtojos bažnyčioje
 
Šeštadieniais (jei užprašytos šv. Mišios) - 11.00 val. 
Sekmadieniais - 13.15 val.
 
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Visada galima paprašyti kunigą išklausyti išpažinties ir po šv. Mišių, arba susitarti dėl patogesnio laiko.
 
Kazokiškių bažnyčioje švenčiami atlaidai
 
  • Sekminės. Šv. Dvasios atsiuntimo šventė (keliama į artimiausią sekmadienį)      
  • Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos (Rožančinės) - tituliniai atlaidai (keliama į artimiausią sekmadienį)