PAMALDŲ TVARKA KAZOKIŠKIŲ ŠVČ. M. MARIJOS NUGALĖTOJOS BAŽNYČIOJE
 
  • Šeštadieniais (jei užprašytos šv. Mišios) – 11.00 val.
  • Sekmadieniais – 13.15 val.
 
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Mišias. Visada galima paprašyti kunigą išklausyti išpažinties ir po šv. Mišių, arba susitarti dėl patogesnio laiko.
 
KAZOKIŠKIŲ BAŽNYČIOJE ŠVENČIAMI ATLAIDAI
 
  • Sekminės. Šv. Dvasios atsiuntimo šventė (keliama į artimiausią sekmadienį)
  • Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos (Rožančinės) – tituliniai atlaidai (keliama į artimiausią sekmadienį)