KDM (1)
„Šito paveikslo dėka aklieji atgauna regėjimą, kurtieji girdėjimą, netekęs vilties ir bemirštą – sveikatą Švč. Mergelei Marijai užtariant“  
Švč. M. Marijos Nugalėtojos paveikslas nutapytas Italijoje iš stebuklingo Santa Maria de Victoria atvaizdo Neapolio mieste. 1600 m. dominikonas Liudvikas Skickis iš Romos, kur jis baigė teologijos mokslus, šį paveikslą parvežė į Lietuvą.
Paveikslas buvo patalpintas vienuolių koplyčioje, o pradėjęs garsėti stebuklais apie 1700 m. perkeltas į bažnyčią. Švč. Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas pradėjo garsėti stebuklais. Apie 1700 m. vienuoliai juos ėmė užrašinėti į knygą.
Joje buvo rašoma: „Šito paveikslo dėka aklieji atgauna regėjimą, kurtieji girdėjimą, netekęs vilties ir bemirštą – sveikatą Švč. Mergelei Marijai užtariant“. Knygoje buvo surašyti 142 stebuklingi pagijimai. Dvasinė komisija peržiūrėjo knygą ir patvirtino stebuklų ir malonių tikrumą. Deja, tas didelės svarbos dokumentas iš bažnyčios archyvo dingęs. Buvo likę užrašai lenkų kalba, bet dabar ir jie nerandami. Klebonas Jonas Kazlauskas buvo prisiminęs kelis užrašytus stebuklus:
 
  • „Po gimdymo moteris kraujavo 2 mėn. Prisisapnavo jai sapnas, kuriame moteris prisakė ligonei aplankyti Kazokiškių bažnyčią. Kai ji atėjo į bažnyčią, paveiksle atpažino prisisapnavusią moterį. Meldėsi jai ir išgijo.“
  • „Genių kaime, Roslekų šeimoje, 1940 m. gimė berniukas su atsuktom į vidų kojų pėdom. Jis negalėjo vaikščioti. Gydytojas pasakė, kad tik operacija gali padėti. Kai jam buvo 10 metų, motina padarė įžadą, keliais ėjo į bažnyčią. Vaikas pasveiko, užaugo, tarnavo armijoje. Dabar jau miręs“.
  • Stebuklu klebonas J. Kazlauskas laikė atsitikimą su juo pačiu. Labai skaudėjo koją, negalėjo net jos pajudinti. Nuo skausmo negalėjo miegoti. Prasidėjo gangrena. Grėsė kojos amputacija. Klebonas sakė: „Padariau įžadus, jei pagysiu, apskelbsiu žmonėms Marijos stebuklą. Kreipiausi malonės į Kazokiškių Švč. Mariją. Ryte atsikėliau sveikas“.
Atsidėkodami Švč. Marijai už suteiktas malones žmonės aukojo įvairius votus. Iš sidabro plokštelių, suaukotų už išsipildžiusius prašymus, buvo pagamintas aptaisas ir vainikai. Pristačius į Romą tyrinėjimo aktus popiežius Pijus VI 1789 m. rugsėjo 4 d. suteikė galią vyskupui Masalskiui suteikti bažnyčiai visuotinius atlaidus. Sekminių – 3 d., šv. Jono Krikštytojo gimimo ir galvos nukirtimo dienomis, šv. Kazimiero ir Rožinio Švč. Mergelės Marijos.