Metai Skaitinių ciklai Gavėnios pradžia Velykos Šeštinės Sekminės Devintinės Advento pradžia
2013 C 02.13 03.31 05.09 05.19 05.30 12.01
2014 A 03.05 04.20 05.29 06.08 06.19 11.30
2015 B 02.18 04.05 05.14 05.24 06.04 11.29
2016 C 02.10 03.27 05.05 05.15 05.26 11.27
2017 A 03.01 04.16 05.25 06.04 06.15 12.03
2018 B 02.14 04.01 05.10 05.20 05.31 12.02
2019 C 03.06 04.21 05.30 06.09 06.20 12.01
2020 A 02.26 04.12 05.21 05.31 06.11 11.29
 
Skaitinių ciklai „A“, „B“ ir „C“ žymi Šventojo Rašto skaitinių sekmadienio Mišiose ciklus. „A“ metų sekmadieniais, išskyrus gavėnią ir Velykų laiką, skaitoma iš Evangelijos pagal Matą, „B“ metais – iš Evangelijos pagal Morkų ir „C“ metais – iš Evangelijos pagal Luką. Kiekvienais metais per gavėnią ir Velykų laiku skaitiniai imami iš Evangelijos pagal Joną, irgi kas treji metai pasikartojantys.
 
Pastaba: Lietuvoje darbo dienomis išpuolančios bažnytinės šventės keliamos į artimiausią sekmadienį.