Kontaktai

VIEVIO ŠV. ONOS PARAPIJA
 
Ežero g. 9, 21377 Vievis, Elektrėnų sav.
Juridinio asmens registravimo kodas: 191242886
Banko sąskaita: LT89 7300 0100 8341 5059
Bankas: „Swedbank“, AB
Banko kodas: 73000
 
Tel.: 8 (528) 26 304
Mob. tel.: 8 (688) 12 210   
El. paštas: info@vievioparapija.eu
 
Vievio parapijos namai
Vilniaus g. 40, 21377 Vievis
 
VIEVIO BAŽNYČIOS TARNAUTOJAI
 
Vargonininkas Linas PAŠKEVIČIUS
Mob.: 8 (678) 35 023
 
Zakristijonas Vytautas BUTEIKIS
Mob.: 8 (692) 01718
 
Vievio parapijos puslapio administratorius
El. paštas: info@vievioparapija.eu
 

 

APTARNAUJAMA KAZOKIŠKIŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NUGALĖTOJOS PARAPIJA
 
Kazokiškės, LT-21354 Elektrėnų sav.
Juridinio asmens registravimo kodas: 191242167
Banko sąskaita LT50 7300 0100 8391 5664
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
 
 
DVASININKAI
 
Klebonas Alfonsas KELMELIS (Vievis)
Tel: 8 (528) 26304
Mob. tel.: 8 (688) 12210
Priėmimas klebonijoje: 9.00 - 17.00 val.
 
Vikaras Povilas TEKORIUS (Vievis)
Mob. tel.: 8 (672) 53515
 
Rezidentas Vytas BUČINSKAS (Vievis)
Mob. tel.: 8 (609) 92804
 
KAZOKIŠKIŲ BAŽNYČIOS TARNAUTOJAI
 
Bažnyčios tarnautoja Elvyra Ona VALIUKIENĖ
Mob. tel.: 8 (631) 98961