Tarsi prigesęs ugnikalnis (kun. Č. Kavaliauskui atminti)

– Toks žmogus! – šią frazę lyg susitarę kartojo visi, užkalbinti apie Šviesios atminties kunigą Česlovą Kavaliauską. Gaila, kad popieriuje neįmanoma perteikti, kokia intonacija, su kokia gilia ir šventa pagarba buvo tariami šie žodžiai. Šis kuklus rašinėlis jokiu būdu nepretenduoja...
plačiau