Popiežiaus malda „Laudato si’“ metams

„Meilingasis Dieve, dangaus, žemės ir visko, kas juose, Kūrėjau, atverk mūsų protus ir paliesk mūsų širdis, kad suprastume, jog esame dalis kūrinijos, Tavo dovanos. Šiais sunkiais laikais būk arti stokojančiųjų, ypač vargšų ir pačių pažeidžiamiausių. Padėk mums parodyti kūrybingą solidarumą įveikiant šios globalios pandemijos pasekmes. Padėk mums būti drąsiems ir priimti pokyčius, kurie kreipia į bendrąjį gėrį. Dabar kaip niekada galime pajusti, jog visi esame susiję ir priklausome vienas nuo kito. Padaryk taip, kad sugebėtume išgirsti ir atsiliepti į žemės ir vargšų skundą. Tebūnie dabartinės kančios tarsi broliškesnio ir tvaresnio pasaulio gimdymo skausmai. Lydimi meilaus Marijos, Krikščionių Pagalbos, žvilgsnio, meldžiame Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.“

Šių metų gegužės 24 d. sukako 5-eri metai nuo Popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si’“ (apie rūpinimąsi bendraisiais namais) paskelbimo. Šią sukaktį Šventasis Tėvas paminėjo gegužės 24 d. ir pranešė apie šios enciklikos sukakties metų pradžią: jie prasidėjo šių metų gegužės 24-ąją ir baigsis 2021 m. gegužės 24 d. Popiežius taip pat pasiūlė dabartiniam laikui ir „Laudato si’“ metams tinkamą maldą

Pop. Pranciškus