Ramybės malda (Optino senolių malda)

Viešpatie,
Šv. Atanazas
leisk man su dvasine ramybe pasitikti visa, ką atneš prasidedanti diena.
 
Viešpatie,
suteik man visišką atsidavimą Tavo Švenčiausiajai Valiai.
 
Viešpatie,
kiekvienam šios dienos metui ir viskam nuteik ir palaikyk mane.
 
Viešpatie,
kad ir kokios naujienos šiandien pasiektų mane, išmokyk jas priimti ramia širdimi bei tvirtu įsitikinimu, jog viskam yra Tavo Švenčiausia Valia.
 
Viešpatie,
leisk pažinti Tavo Švenčiausiąją Valią, skirtą man ir mano aplinkiniams.
 
Viešpatie,
visuose mano žodžiuose ir veiksmuose vadovauk man.
 
Viešpatie,
visuose nenumatytuose atsitikimuose, neleisk man užmiršti, kad visa yra Tavo siųsta.
 
Viešpatie,
išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai elgtis su namiškiais ir su tais, kurie mane supa, kad nė vieno neįskaudinčiau, bet kiekvienam neščiau gėrį.
 
Viešpatie,
suteik man tvirtumo pakelti prasidedančios dienos sunkumus ir ištverti iki galo.
 
Viešpatie,
vadovauk mano valiai ir išmokyk mane melstis, viltis, tikėti, mylėti, iškęsti ir atleisti.
 
Viešpatie,
neatiduok manęs mano priešų valiai, bet dėl Savo Švenčiausiojo Vardo, vesk ir vadovauk man.
 
Viešpatie,
apšviesk mano protą ir širdį, idant suprasčiau Tavo Amžinuosius ir Nesikeičiančius Įstatymus, kuriais valdai pasaulį, kad aš, nuodėmingas Tavo vergas, galėčiau teisingai tarnauti Tau ir savo artimui.
 
Viešpatie,
dėkoju Tau už visa, kas manęs laukia, nes tvirtai tikiu, kad Tave mylintiems, visa išeina į gera.
 
Viešpatie,
palaimink mano išėjimą ir grįžimą, darbų atlikimą, žodžius ir mintis. Ragink mane visuomet su džiaugsmu skelbti, apgiedoti ir šlovinti Tave, nes esi šito vertas per visus amžių amžius.
 
Amen