Moters malda prašant vaikų
 
Dieve, Tu įsteigei santuoką žmonių giminės išlaikymui ir mane pašaukei į santuokinį luomą. Dėl Dievo Motinos Mergelės Marijos bei jos motinos šventosios Onos nuopelnų ir užtarimo leisk man susilaukti vaikų! Atsižvelk, gailestingasis Tėve, į mano karštą troškimą ir išpildyk mano prašymą. Aš būsiu Tau dėkinga ir matysiu vaikuose Tavo neapsakomo gerumo dovaną ir auklėsiu juos Tavo tarnybai, kad aš ir mano palikuonys per visas kartas šlovintų ir garbintų Tavo šventąjį Vardą. To prašau Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Besilaukiančios motinos malda į Šv. Oną
 
Garbingoji Mergelės Marijos motina Ona, gerasis Dievas skyrė tave galinga globėja ir užtarėja vaikų besilaukiančioms motinoms. Nuolankiai meldžiu tave, palaimink mane ir mano vaikelį, kurį nešioju po širdimi, kad Dievas jį dosniai apdovanotų geromis savybėmis. Gerai suprasdama, kad jau prieš vaiko gimimą esu už jį atsakinga, aš šaukiuosi tavo pagalbos. Išmelsk man dorybingą gyvenimą, ištvermingumą maldoje ir pamaldžias mintis. Šventoji motina Ona, būk šalia manęs tą sunkią gimdymo valandą, tuomet pripildyk mane stiprios kantrybės ir pasiaukojančios meilės Dievui. Leisk mano vaikui tuoj tapti Dievo vaiku per šventąjį Krikštą ir leisk jį gerai išauklėti, kad jis būtų ištikimas šventosios Dievo Bažnyčios narys. Šventoji motina Ona, aš pasitikiu tavimi. Amen.
 
Motinos malda į Šv. Oną už klystkeliais nuėjusį vaiką
 
Šventoji Mergelės Marijos motina Ona, tu dėl savo švenčiausiosios dukros patyrei vien didžiausią paguodą ir tyrą džiaugsmą. O, jei ir aš būčiau tokia laiminga ir galėčiau džiaugtis visais savo vaikais! Bet mane slegia rūpestis dėl vaiko N., kuris nuėjo klystkeliais. Bijau, kad jis dar giliau įklimps į nuodėmę ir pateks į pavojų pražūti amžiams. Aš trokštu padaryti viską, kad tik išgelbėčiau šį vaiką! Tegul mano žodžiai, mano maldos ir aukos nebūna veltui. Todėl pavedu šį savo nelaimingą vaiką tavo globai, šventoji Ona. Nesiliauk maldauti už mano vaiką, kuriuo taip rūpinuosi, kol jis susipras, ims nuoširdžiai atgailauti ir iš tiesų pasitaisys. Per tavo palaimintąją dukrą Mariją, geriausią iš visų vaikų, meldžiu tave, brangioji motina Ona, išgelbėk mano pasiklydusį vaiką ir neleisk jam pražūti. Amen.