Ateik, ateik, Šventoji Dvasia!
Ateik, suramintoja, pilna gerumo, pas tuos kurie kenčia, suteik pagalbą išbandymuose ir dalyvauk džiaugsmuose.
Ateik, tyriausioji, išgrynink kaltes, išgydyk žaizdas.
Ateik, tvirčiausioji, sustiprink silpnuosius, pakelk nupuolusius.
Ateik, nuolankiausioji, padrąsink pažemintus, nugalėk išdidžiuosius.
Ateik, švelniausioji, paguosk našlaičius, spręsk bylas atstumtųjų.
Ateik, patikimiausioji, suteik vilties nusiminusiems, paremk svyruojančius.
Ateik, šviesiausioji, būk kelrode plaukiantiems, prieplauka skęstantiems.
Ateik, tobuliausioji, išaukštink  gyvuosius, gelbėk mirštančiuosius.
Ateik, švenčiausioji, ateik ir pasigailėk manęs.
 
Giovanni di Fecamp