oplatekMano didžiausia ir slapčiausia Meile! Mano troškuly ir mano alki! Mano siekiamybe ir niekuomet iš širdies gelmių nepasitraukianti Viltie! Viešpatie!
Šv. Kūčių vakarą, mylimų žmonių apsuptyje, noriu Tavęs paprašyti apgaubti meile kiekvieną, kas liūdnas, pamaitinti išalkusius ir sušildyti šąlančius. Būk dosnus visiems savo dvasios ramybe ir taikos troškimu.
Įkvėpk atleidimo ir susitaikymo troškimą susipykusiems, išsiskyrusiems, nesutariantiems, abejojantiems, nusivylusiems ir, ypač, tiems, kurie nuo Tavęs, Viešpatie, nusisuko. Pažvelk į mūsų visų širdis savo Kūdikėlio akimis ir įliek į jas Tavo taip trokštamo vaikiškumo ir tikėjimo viltinga bei nesibaigiančia amžinybe, nepaisant mūsų ateityje dar laukiančių sunkumų ir negandų, džiaugsmų ir sėkmės.
Tegul Tavasis, Jėzau, gimimas žmogiškuoju pavidalu tampa mums nuolankumo, artimo meilės, atlaidumo simboliu ir kelrodžiu ženklu, vedančiu per Tavo pavyzdį į Tėvo namus.
Negalime Tau pasiūlyti nieko, ko Tu neturėtum, tam kad išpirktume savo kaltes. Žmogiškuoju netobulumu Tave begalę kartų esame įskaudinę ir sužeidę. Tačiau atgaila, kurią atnešame šį Kūčių vakarą prie Prakartėlės tebūna Tau didžiausias džiaugsmas ir nepamainoma dovana, rodanti mūsų troškimą vienytis su Tavimi ir būti iki galo Tau ištikimais tarnais.
Taip pat, suvokdami pasaulyje egzistuojantį skausmą ir kančias, suprasdami, kad jokiais žemės tvarsčiais ir vaistais jų neužgydysime, meldžiame Tave gydyti visas skaudančias širdis Šventosios Dvasios galia, kurią mums nuolat siunti perduoti Tavo, Dieve, paguodą ir atramą kančiose.
Galiausiai, susirinkę prie Kūčių stalo prašome, gerasis Kūdikėli Jėzau, palaiminti visus drauge esančius, dėkojame už Tavo suteiktas mums vakaro vaišes ir prašome, jog ne žmogiškai mums jos būtų naudingos, o kad iš dėkingumo Tau vaišindamiesi jomis, lauktume Tavo naujo, perkeičiančio gimimo mūsų visų sielose, skatinančio vis daugiau ir nuoširdžiau Tave šlovinti ir Tau dėkoti.
 
Amen.