Tėve, dėkojame Tau, kad neaprėpiamas Tavo gerumas be paliovos Pasauliui dovanoja kiekvieną žmogų, gyvybę, moterį ir vyrą. Padėk jiems suprasti savo gyvenimo prasmę čia, žemėje, Ir išgirsti širdyje Tavo balsą.
Dėkojame Tau, Viešpatie, už kiekvieno kunigo, vienuolio, motinos ir tėvo tiesiamą pagalbos ir palaimos ranką. Brandink juose savo kantrybės apaštalus, kad pasaulis niekada nestokotų atsidavimo, tikėjimo ir šilumos.
Dėkojame Tau, Viešpatie, už kiekvieno jauno žmogaus apsisprendimus tarnauti Tau ir kitiems, ir prašome, būk su jais iki laikų pabaigos, ir niekada neleisk abejoti Tavo tylos kalbėjimu.
Dėkojame Tau, Viešpatie, už mokytojų, dėstytojų, gydytojų atsidavimą, teiki jiems savo išmintį ir stiprink juos jų kelionėje.
Dėkojame Tau, Viešpatie, už kino, teatro, dailės, meno ir visus tuos pašaukimus, kurie pasauliui dovanoja Tavo pirmapradį grožį, ir Tavo spindėjimą. Leisk kiekvienam iš jų dar labiau sugyventi su Tavimi.
Dėkojame Tau, Viešpatie, už karininkus, policininkus, gaisrininkus ir visus tuos, kurie garantuoja mūsų saugumą ir prašome, tegul jie niekada nestinga Tavo drąsos.
Dėkojame Tau, Viešpatie, ir už valstybių vadovus, taip pat visus tuos, kurie atsakingi už mūsų šalies įstatymus, tegul kiekvienas jų niekada nenutolsta nuo Tavo Meilės ir ištikimybės įstatymo.
Dieve, dar labiau priartėk prie mūsų per žmogaus, Per savo Sūnaus palytėjimą, Kad apreikštum mums gyvenimą, Į kurį šauki būti su Savimi vienoje Bažnyčioje Ir siųsk į kiekvieną pašauktą būti žmogumi, Didžiąją tylos, ramybės ir pašaukimo Dvasią. To prašome Tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen