šv. Tarcizijus (08.14) – ministrantų globėjasViešpatie Dieve, nuskaidrink mano širdį ir mano protą, kad su tyra širdimi ir kilniomis mintimis aš su džiaugsmu galėčiau patarnauti prie Tavo Altoriaus.
Padaryk, kad mano dėmesys Šventosios Aukos metu nesiblaškytų, o žvilgsnis būtų kreipiamas į Tave, esantį Švenčiausiame Sakramente, kad širdis visada, o ypač Šventų Mišių Metu, priklausytų Tau Per Kristų Mūsų Viešpatį. Amen
 

NIHIL.OBSTAT
mons. Pranciškus Tamulevičius censor.
Kaunas 2000 m. rugpjūčio 10 d.