Atsakas: Dieve, ir vėl mus nustebink
 
Kai nepastebime žemės grožio ir gėrio…
Kai įpuolam į kasdienybės rūpesčius…
Kai skubėdami nepastebime kitų gerumo…
Kai mūsų silpnumas užgožia mūsų stiprybę…
Kai širdyje išblėsta viltis…
Kai sunyksta noras kitiems patarnauti…
Kai ieškome kelio namo pas Tave…
Kai vienatvė ištinka…
Kai atrodo, kad tamsa nepasitrauks…
Kai pasaulio vargai nudilina mūsų kantrybę…
Kai atrodo, kad aplink vargų yra daugiau nei mes galim pakelti…
Net kai atrodo, kad Tu esi toli nuo mūsų…
 
Atsakas: keliauk su mumis, Dieve
 
Kai trokštame savo gyvenimus gerai nugyventi…
Kai džiaugiamės turtais, rastais tikėjimo dirvoje…
Kai trokštame Tau save atiduoti…
Kai žengiame į nepažįstamas Naujųjų metų   teritorijas…
Kai tampame žaizdoti stengdamiesi kitus mylėti…
Kai mokomės priimti savo silpnybes ir stiprybes…
Kai atveriame savo širdis Tavo žiniai…
Kai esame ištikimi bendrystei su Tavimi…
Kai pasilenkiame prie vargšų ir bejėgių…
Kai ieškome tiesos…
Kai stengiamės gyventi Gerąja Naujiena…
Kai priimame Tavo amžiną meilę mums…