Marija  Krikščionių pagalba Šventoji Marija, žmogumi gimusio Dievo Motina ir Krikščionių Pagalba! Mes išsirenkame Tave ypatinga šių namų Globėja ir visiškai atsiduodame Tavo motiniškai globai.
 
Šiuos namus ir visus jų gyventojus globok, sergėk ir laimink. Saugok juos, meldžiame, nuo gaisro, potvynio, audrų, karo, nuo vagių, plėšikų ir kitų negandų. Sergėk juos ypač nuo girtavimo ir paleistuvystės.

Duok mums sveikatos, kantrybės, ištvermės, paslaugumo dvasios. Težydi šiuose namuose tyra krikščioniška meilė, kūrybingas šeimos sugyvenimas, nuoširdi bičiulystė su kaimynais.

Į Tavo motiniškas rankas, o Marija, sudedame savo darbus, vargus, kasdienius rūpesčius, kartu ir gyvenimo džiaugsmus bei pasitikėjimą ateitimi. Tu mus vesk Dievo įsakymų keliu ir padėk mums atsispirti prieš apgaulingas pasaulio viliones. Marija, Krikščionių Pagalba, būk tikra Šeimininkė šių namų, kurie Tau patikėti!
 
(Mane išeinantį (-čią) lydėk, sugrįžtantį (-čią) pasitik ir būk visuomet su manimi!).
 
Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!