Pradžia. Maldą pradėkite Kryžiaus ženklu.m180.modlitwa rodziny
 
Dievo žodis. Pasirinktinai galite skaityti dienos Evan­­geliją ar psalmę*. Po skaitymo visi trumpai pabū­kite tyloje ir apmąstykite gražiausią sakinį ar žodį. Po to pasidalinkite savo patirtimi su savo šeimos nariais. Jei yra nesuprantamų vietų, nepagailėkite laiko pasi­aiškinti, pasvarstyti.
 
Jeigu jums melstis su šv. Raštu yra per su­dė­tin­ga, nenusiminkite! Tuomet savo maldos vakarui pa­si­telkite į pagalbą maldaknygę. Ten tikrai surasite daug įvairių maldų, kurios padės jums melstis. Melstis ga­lima labai įvairiai – kad ir kalbant vieną ar kitą lita­niją.
 
***
 
Dėkojimai, atsiprašymai ir maldavimai. Išsakykite juos visi arba tik maldos vadovas.
 
Bendra malda: Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui…
 
Baigiamoji malda. Tai gali būti maldelė į Ange­lą Sargą, malda už mirusius (Amžinąjį atilsį…) ar tai dienai pritaikyta vaikų malda. Savo maldos vakarą galite užbaigti ir giesme.
 
Pabaiga. Maldą užbaikite Kryžiaus ženklu. Kartais labai tiktų, jei palinkėtumėte vieni kitiems ramybės. Taip pat vienas kitą galite palaiminti, paženk­lindami kaktas kryžiaus ženklu ir tardami: Telaimina Tave Viešpats.
 
***
 
Ištvermės maldoje! Tegul jūsų ryžtas sekti Jėzumi būna stipresnis už nuovargį, vaikų ašaras, kasdienės rutinos laviną… Tegul malda įgyja pirmą vietą prieš visus labai svarbius ir neatidėliotinus darbus. Leiskite Jėzui prie jūsų šeimos prisiliesti, gydyti, brandinti, mylėti… Palaiminkite vieni kitus maldoje.