kun. Česlovo Kavaliausko 90-oios gimimo metinės

 
Liepos 21-ąją Vievio šv. Onos bažnyčioje buvo minimos kunigo, poeto, Naujojo Testamento vertėjo Česlovo Kavaliausko 90-osios gimimo metinės
 
 
Kun. KavaliauskasPlačiajai visuomenei žinomas kaip teologas, vertėjas, poetas; gimė 1923 m. liepos 20 d. Pumpėnuose, Pasvalio r.; studijavo Kauno kunigų seminarijoje; 1946 m. įšventintas kunigu; 6 metus praleido tremtyje Sibire; vėliau darbavosi įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, taip pat ėjo kurijos kanclerio pareigas; aktyviai domėjosi moderniąja teologija, daug studijavo privačiai; svariausias jo gyvenimo darbas – Naujojo Testamento vertimas iš graikų kalbos bei vėlesni vertimai – iš graikų kalbos „Euzebijaus Cezariečio Bažnyčios istorijos“ 1-7 skyr., „Psalmyno“ redagavimas, taip pat į lietuvių kalbą vertė Vatikano II Susirinkimo nutarimų dokumentus, parašė „Trumpą teologijos žodyną“, kai kurie jo straipsniai buvo išleisti atskiru leidiniu „Teologija šiandien“, rašė eiles; besidarbuodamas Kaišiadoryse, skaitė teologinio pobūdžio paskaitas kunigams, tikybos mokytojams, sakė pamokslus įvairiose Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose, dalyvavo religinėse radijo programose. Mirė 1997 m. vasario 20 d.; palaidotas Vievio bažnyčios šventoriuje.
 
Kaišiadorių kurijos inf.
 
Fotogalerija iš minėjimo Vievio šv. Onos bažnyčioje
 
 
 DSC03355.jpg DSC03362.jpg DSC03363.jpg DSC03371.jpg DSC03373.jpg DSC03378.jpg DSC03380.jpg DSC03381.jpg DSC03382.jpg DSC03383.jpg DSC03384.jpg DSC03385.jpg DSC03390.jpg DSC03391.jpg DSC03392.jpg DSC03393.jpg