Viešpatie Jėzau, Tu esi pasaulio šviesaAdvent
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Tu esi šviesa mūsų tamsoje
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Dievo Sūnau, išgelbėk mus nuo nuodėmių
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Marijos Sūnau, pagilink mūsų meilę
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Įnešk viltį į žmonių gyvenimus
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Duok taiką visoms tautoms.
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Būk džiaugsmas visų tų, kurie Tave myli
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Įnešk vienybę tarp visų, kurie Tavimi tiki
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Palaimink tuos, kurie čia susirinkę Tavo vardu.
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Viešpatie Jėzau, pasilik su mumis visada.
Ateik, Viešpatie Jėzau.
 
Melskimės: Te Jėzus duoda mums taiką ir džiaugsmą ir dalinkimės jais su kitais. Taika ir šlovė yra Jo amžinai. Amen.