GAILESTINGUMO DARBAI KŪNUI:
 
1. Išalkusį pavalgydinti.
2. Ištroškusį pagirdyti.
3. Vargšą aprengti.
4. Keleivį priglausti.
5. Kalinį sušelpti.
7. Mirusį palaidoti.
 
GAILESTINGUMO DARBAI SIELAI:
 
1. Nemokantį pamokyti.
2. Abejojančiam patarti.
3. Nuliūdusį paguosti.
4. Pikta darantį sudrausti.
5. Įžeidimus atleisti.
6. Nuoskaudas nukęsti.
7. Melstis už gyvus ir mirusius.