1. Šv. Hugonas, vysk.; Šv. Teodora, mergelė, kankinė.
 2. Šv. Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis.
 3. Šv. Ričardas, vysk.; Šv. Irena, kankinė; Šv. Aloyzas Skrosopis, labdarybės iniciatorius.
 4. Šv. Izidorius, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 5. Šv. Vincentas Fereras, kun.; Šv. Krescencija, vienuolė.
 6. Šv. Sikstas I, pop.; Šv. Celestinas I, pop.
 7. Šv. Jonas Krikštytojas Salietis, kun.
 8. Šv. Perpetuas, vysk.; Šv. Valteris, vienuolis.
 9. Šv. Marija Kleopienė; Šv. Paladijus, vysk.
 10. Šv. Apolonijus, kankinys; Šv. Makarijus, vysk.
 11. Šv. Stanislovas, vysk., kankinys; Šv. Gema Galgani, mergelė.
 12. Šv. Julijus I, pop.; Šv. Zenonas, vysk.; Pal. Juozapas Moskatis, gydytojas.
 13. Šv. Martynas I, pop., kankinys; Šv. Hermenegildas, kankinys.
 14. Šv. Tiburcijus, kankinys; Šv. Valerijonas, kankinys; Šv. Maksimas, kankinys; Šv. Liudvika, mergelė.
 15. Šv. Petras Gonzalietis, vienuolis; Pal. Damijonas iš Molokai, misijonierius.
 16. Šv. Benediktas Juozapas Labras, elgeta; Šv. Bernadeta Subiru, mergelė.
 17. Šv. Anicetas I, pop., kankinys.
 18. Šv. Apolonijus, kankinys.
 19. Šv. Leonas IX, pop.; Šv. Elfegas, vysk., kankinys.
 20. Šv. Adeliaras, kankinys.
 21. Šv. Anzelmas, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Konradas, vienuolis.
 22. Šv. Soteras, pop.; Šv. Kajus, pop.
 23. Šv. Jurgis, kankinys; Šv. Adalbertas (Vaitiekus), vysk., kankinys.
 24. Šv. Fidelis Sigmaringietis, kun., kankinys.
 25. Šv. Morkus, evangelistas. Taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų diena.
 26. Šv. Anakletas, pop.; Šv. Marcelinas, pop., kankinys.
 27. Šv. Zita, mergelė.
 28. Šv. Petras Šanelis, kun., kankinys; Šv. Valerija, kankinė; Šv. Prudencijus, vysk.
 29. Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja.
 30. Šv. Pijus V, pop.; Šv. Marijonas, kankinys, diak.