1. Šv. Justinas, kankinys.
 2. Šv. Marcelinas, kankinys; Šv. Petras, kankinys; Šv. Erazmas, vysk., kankinys; Šv. Adalgis, vienuolis.
 3. Šv. Karolis Luanga, kankinys; Šv. Klotilda, moteris; Pal. Jonas XXIII, pop.
 4. Šv. Pranciškus Karačijolas, kun.
 5. Šv. Bonifacas (Vinfridas), vysk., kankinys.
 6. Šv. Norbertas, vysk.; Šv. Bogumilas, arkivysk.; Šv. Klaudijus, abatas.
 7. Šv. Robertas, abatas.
 8. Šv. Medardas, vysk.
 9. Šv. Efremas, diak., Bažnyčios mokytojas; Šv. Primas, kankinys; Šv. Felicijonas, kankinys.
 10. Šv. Pelagija, mergelė, kankinė; Šv. Liutgarda, vienuolė; Pal. Diana, vienuolė.
 11. Šv. Barnabas, apaštalas.
 12. Šv. Jonas Fakundas, kun.; Šv. Anupras, vienuolis.
 13. Šv. Antanas Paduvietis, kun., Bažnyčios mokytojas.
 14. Šv. Rufinas, kankinys; Šv. Valerijus, kankinys.
 15. Šv. Vitas, kankinys; Pal. Jolanta, moteris.
 16. Šv. Julita, kankinė; Šv. Benas, vysk.
 17. Šv. Grigalius Barbadikas, vysk.
 18. Šv. Morkus, kankinys; Šv. Marcelinas, kankinys.
 19. Šv. Romualdas, abatas; Šv. Julijona Falkonieri, mergelė; Šv. Gervazas, kankinys; Šv. Protazas, kankinys.
 20. Šv. Silverijus, pop., kankinys; Šv. Florentina, abatė.
 21. Šv. Aloyzas Gonzaga, klierikas.
 22. Šv. Paulinas Nolietis, vysk.; Šv. Jonas Fišeris, vysk., kankinys; Šv. Tomas Moras, kankinys.
 23. Šv. Agripina, kankinė; Šv. Juozapas Kafasas, kun.
 24. Šv. Jono Krikštytojo gimimas.
 25. Šv. Vilhelmas, abatas; Šv. Prosperas, išpažinėjas.
 26. Šv. Jonas, kankinys; Šv. Paulius, kankinys; Šv. Chosemarija Eskriva de Balagueras, išpažinėjas.
 27. Šv. Kirilas Aleksandrietis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Vladislovas, išpažinėjas; Šv. Ema Gurkietė, moteris.
 28. Šv. Ireniejus, vysk., kankinys.
 29. Šv. Petras ir Paulius, apaštalai.
 30. Pirmieji Romos Bažnyčios Šventieji kankiniai. Šv. Adelė, moteris; Šv. Otonas, vysk.