1. Šv. Juozapas Darbininkas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis; Šv. Zigmantas, kankinys.
 2. Šv. Atanazas, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 3. Šv. Pilypas, apaštalas; Šv. Jokūbas, apaštalas; Šv. Aleksandras, kankinys; Šv. Juvenalis, vysk.
 4. Šv. Florijonas, kankinys; Šv. Antanina, kankinė.
 5. Šv. Irena, kankinė; Šv. Angelas, kankinys; Pal. Mykolas Giedraitis, vienuolis.
 6. Pal. Judita, moteris.
 7. Šv. Domicijonas, vysk.; Šv. Domicelė, moteris.
 8. Šv. Viktoras Milanietis, kankinys.
 9. Šv. Edita, mergelė; Šv. Beatas, apaštalas.
 10. Šv. Antoninas, arkivysk.
 11. Šv. Mamertas, vysk.
 12. Šv. Nerijus; Šv. Achilas; Šv. Pankratas, kankinys.
 13. Šv. Servacijus, vysk.; Pal. Imelda, mergelė.
 14. Šv. Motiejus, apaštalas.
 15. Šv. Izidorius Artojas, išpažinėjas; Šv. Sofija (Zofija), kankinė.
 16. Šv. Ubaldas, vysk.; Šv. Jonas Nepomukas, kun., kankinys; Šv. Andriejus Bobolė, kun., kankinys.
 17. Šv. Paskalis Bailonas, vienuolis; Pal. Antonija Mesina, nekaltybės kankinė.
 18. Šv. Jonas I, pop., kankinys; Šv. Venantas, kankinys, Šv. Erikas, išpažinėjas.
 19. Šv. Celestinas V, pop.; Šv. Pudencija, mergelė.
 20. Šv. Bernardinas Sienietis, kun.
 21. Šv. Teobaldas, vysk.
 22. Šv. Julija, mergelė, kankinė; Šv. Rita, moteris; Pal. Elena, vienuolė.
 23. Šv. Deziderijus, vysk.
 24. Šv. Vincentas, kun.; Šv. Joana.
 25. Šv. Beda Garbingasis, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Grigalius VII, pop.; Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė.
 26. Šv. Pilypas Neris, kun.
 27. Šv. Augustinas Kenterberietis, vysk.; Šv. Genadijus, vienuolis.
 28. Šv. Justas, vysk.
 29. Šv. Teodozija, mergelė, kankinė.
 30. Šv. Joana (Žana) Arkietė, mergelė; Šv. Ferdinandas, išpažinėjas.
 31. Švč. M. Marijos Apsilankymas. Šv. Petronėlė, kankinė.