1. Šv. Natalija, moteris; Šv. Eligijus, vysk., Pal. Aleksandras Brianas, kun., kankinys.
 2. Šv. Liucijus, vysk., kankinys.
 3. Šv. Pranciškus Ksaveras, kun.
 4. Šv. Jonas Damaskietis, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Barbora, mergelė, kankinė; Šv. Osmundas, vysk.
 5. Šv. Sabas, abatas.
 6. Šv. Mikalojus, vysk.
 7. Šv. Ambraziejus, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 8. Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas; Šv. Romarikas, abatas; Šv. Zenonas, kankinys.
 9. Šv. Leokadija, mergelė, kankinė; Pal. Delfina, moteris.
 10. Šv. Melchijadas, pop.
 11. Šv. Damazas I, pop.; Pal. Artūras, vienuolis, kankinys.
 12. Šv. Joana Pranciška de Šantal, vienuolė.
 13. Šv. Liucija, mergelė, kankinė; Šv. Odilija, abatė.
 14. Šv. Kryžiaus Jonas, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Fortūnatas, vysk.; Šv. Spiridonas, vysk.; Pal. Ona Marija Taidži, moteris.
 15. Šv. Justas, kankinys; Šv. Kristijona (Nina), krikštytoja.
 16. Šv. Adas, vysk.; Šv. Albina, kankinė.
 17. Šv. Olimpija, moteris.
 18. Šv. Gracijonas, vysk.
 19. Šv. Nemezijus, kankinys; Šv. Rufas, kankinys; Pal. Urbonas V, pop.
 20. Šv. Dominykas Silietis, abatas.
 21. Šv. Petras Kanizijus, kun., Bažnyčios mokytojas.
 22. Šv. Rimbertas, vysk.; Pal. Juta, mergelė.
 23. Šv. Jonas Kentietis, kun.; Šv. Viktorija, kankinė.
 24. Kalėdų išvakarės – Kūčios. Šv. Adomas ir Ieva; Šv. Adelė, mergelė; Šv. Irmina, moteris.
 25. Kristaus Gimimas (Kalėdos). Šv. Anastazija, kankinė.
 26. Šv. Steponas, pirmasis kankinys.
 27. Šv. Jonas, Apaštalas, Evangelistas.
 28. Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai.
 29. Šv. Tomas Beketas, vysk., kankinys.
 30. Šv. Sabinas, vysk., kankinys; Pal. Margarita Kolona, mergelė.
 31. Šv. Silvestras I, pop.; Šv. Melanija, moteris.