1. Šv. Albinas, vysk.
 2. Šv. Simplicijus, pop.
 3. Šv. Kunigunda, mergelė.
 4. Šv. Kazimieras, išpažinėjas.
 5. Šv. Liucijus I, pop.; Šv. Adrijonas, kankinys.
 6. Šv. Koletė, mergelė; Šv. Gerasimas, atsiskyrėlis.
 7. Šv. Perpetua, kankinė, Šv. Felicita, kankinė.
 8. Šv. Dievo Jonas, vienuolis.
 9. Šv. Pranciška Romietė, moteris; Šv. Domininkas Savijus.
 10. 40 Šventųjų kankinių.
 11. Šv. Konstantinas, išpažinėjas; Šv. Eulogijus, kankinys.
 12. Šv. Teofanas, vienuolis.
 13. Šv. Paulina, moteris.
 14. Šv. Matilda, moteris.
 15. Šv. Klemensas Hofbaueris, kun.; Šv. Lukrecija, mergelė, kankinė.
 16. Šv. Julijonas, kankinys.
 17. Šv. Patrikas, vysk.
 18. Šv. Kirilas Jeruzalietis, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 19. Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis.
 20. Šv. Irmgarda, moteris.
 21. Šv. Mikalojus, išpažinėjas.
 22. Šv. Kotryna, mergelė, kankinė; Šv. Benvenutas, vysk.
 23. Šv. Turibijus Mongrovietis, vysk.; Šv. Agnietė Rebeka, vienuolė.
 24. Šv. Liucija Filipini, relig. veikėja.
 25. Viešpaties Apreiškimas Švč. M. Marijai.
 26. Šv. Feliksas, vysk.; Šv. Liudgaras, vysk.
 27. Šv. Rupertas, vysk.; Šv. Nikodemas, išpažinėjas.
 28. Šv. Sikstas III, pop.; Šv. Filemonas, kankinys.
 29. Šv. Jonas, kankinys; Šv. Barakizijus, kankinys.
 30. Šv. Gvidonas, vienuolis; Šv. Jonas Klimakas.
 31. Šv. Benjaminas, kankinys; Šv. Balbina, mergelė, kankinė.