1. Visi Šventieji.
 2. Mirusiųjų diena – Vėlinės.
 3. Šv. Martynas Poresas, vienuolis; Šv. Hubertas, vysk.;Šv. Malachijas, vysk.; Šv. Silvija, moteris.
 4. Šv. Karolis Baromiejus, vysk.; Šv. Vitalis, kankinys; Šv. Agrikola, kankinė; Šv. Modesta, abatė.
 5. Šv. Elzbieta, Šv. Zacharijas, Šv. Jono Krikštytojo tėvai.
 6. Šv. Leonardas, atsiskyrėlis; Šv. Melanijus, vysk.
 7. Šv. Ernestas, abatas; Šv. Rufas, vysk.
 8. Šv. Severas, kankinys; Šv. Severijonas, kankinys; Šv. Karpoforas, kankinys; Šv. Viktorinas, kankinys.
 9. Laterano bazilikos pašventinimas. Šv. Aurelijus, vysk.; Šv. Paulina, kankinė.
 10. Šv. Leonas I, Didysis, pop,, Bažnyčios mokytojas; Šv. Andriejus Evelinas, kun.
 11. Šv. Martynas, vysk.; Šv. Menas, kankinys.
 12. Šv. Juozapatas, vysk., kankinys; Šv. Teodoras, kun., kankinys.
 13. Šv. Didakas, vienuolis.
 14. Šv. Adeodatas, pop.; Šv. Gotfridas, vysk.
 15. Šv. Albertas Didysis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Leopoldas, išpažinėjas; Šv. Juozapas Rapolas Kalinauskas, vienuolis; Šv. Artūras, vienuolis, kankinys.
 16. Švč. Aušros Vartų Marija, Gailestingumo Motina. Šv. Margarita, moteris; Šv. Gertrūda, mergelė. Šv. Edmundas, kun.
 17. Šv. Elzbieta, moteris; Šv. Grigalius Stebukladarys, vysk.; Šv. Dionizas Didysis, vysk.
 18. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų Romoje pašventinimas. Pal. Salomėja, mergelė.
 19. Šv. Matilda. mergelė.
 20. Šv. Feliksas Valua, išpažinėjas.
 21. Švč. M. Marijos Paukojimas šventykloje.
 22. Šv. Cecilija, mergelė, kankinė.
 23. Šv. Klemensas I, pop., kankinys; Šv. Kolumbanas, abatas; Šv. Felicita, kankinė.
 24. Šv. Krizogonas, kankinys.
 25. Šv. Kotryna, mergelė, kankinė.
 26. Šv. Silvestras, abatas; Šv. Leonardas, kun., misijonierius.
 27. Šv. Virgilijus, vysk.; Šv. Maksimas, vysk.
 28. Šv. Steponas, kankinys; Šv. Jokūbas Picenas, vienuolis.
 29. Šv. Saturninas, kankinys.
 30. Šv. Andriejus, apaštalas.