1. Šv. Alfonsas Marija Liguoris, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 2. Šv. Euzebijus Verčelietis, vysk.; Šv. Steponas I, pop.; Porciunkulės bažnyčios Asyžiuje pašventinimas (1216).
 3. Šv. Lidija, mergelė.
 4. Šv. Jonas Vianėjus, kun.
 5. Švč. M. Marijos didžiosos bazilikos Romoje pašventinimas (Švč. M. Marija Snieginė), 435. Šv. Nona, moteris.
 6. Kristaus Atsimainymas.
 7. Šv. Sikstas II, pop., ir keturi jo diakonai, kankiniai; Šv. Kajetonas, kun.; Šv. Donatas, vysk., kankinys.
 8. Šv. Dominykas (Domininkas), kun.
 9. Šv. Edita Štein (Kryžiaus Teresė Benedikta), mergelė, kankinė; Šv. Romanas, kankinys.
 10. Šv. Laurynas, diak., kankinys.
 11. Šv. Klara, mergelė; Šv. Tiburcijus, kankinys; Šv. Zuzana, mergelė, kankinė; Šv. Filomena, mergelė, kankinė.
 12. Šv. Radegunda Tiuringietė, vienuolė; Šv. Hiliarija, kankinė.
 13. Šv. Poncijonas, pop., kankinys; Šv. Ipolitas, kun., kankinys; Šv. Kasijonas, kankinys; Šv. Jonas Berchmanas, klierikas.
 14. Šv. Euzebijus, išpažinėjas; Šv. Tarcizijus, kankinys; Šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kun., kankinys.
 15. Švč. M. Marijos Ėmimas į Dangų (Žolinė). Pal. Klaudijus Grancotas, vienulis.
 16. Šv. Steponas, išpažinėjas; Šv. Rokas, išpažinėjas.
 17. Šv. Hiacintas (Jacintas, Jackus), kun.
 18. Šv. Agapitas, kankinys; Šv. Elena, Konstantino Didž. motina.
 19. Šv. Jonas Eudas, kun.; Pal. Emilija, vienuolė.
 20. Šv. Bernardas, abatas, Bažnyčios mokytojas.
 21. Šv. Pijus X, pop.
 22. Švč. M. Marija Karalienė.
 23. Šv. Rožė Limietė, mergelė; Šv. Pilypas Benetis, kun.
 24. Šv. Baltramiejus, apaštalas; Šv. Michalina (Mykolė), mergelė.
 25. Šv. Liudvikas, išpažinėjas; Šv. Juozapas Kalasantas, kun.; Šv. Patricija, mergelė.
 26. Šv. Zefirinas, pop.; Šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo minėjimas.
 27. Šv. Monika, moteris.
 28. Šv. Augustinas, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Hermetas, kankinys.
 29. Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas; Šv. Sabina, kankinė; Šv. Adolfas, abatas.
 30. Šv. Feliksas ir Šv. Adauktas, kankiniai.
 31. Šv. Raimundas Nonatas, išpažinėjas; Pal. Izabelė, mergelė; Šv. Genadijus, patriarchas.