1. Šv. Egidijus, abatas; Šv. Verena, mergelė.
 2. Šv. Ingrida, moteris.
 3. Šv. Grigalius I, Didysis, pop., Bažnyčios mokytojas.
 4. Pal. Bronislova, mergelė; Šv. Rozalija, mergelė; Šv. Ida, moteris.
 5. Šv. Laurynas Justinijanis, vysk.; Šv. Motina Teresė iš Kalkutos.
 6. Šv. Faustas, abatas; Šv. Beata, mergelė.
 7. Šv. Regina, mergelė, kankinė; Šv. Pulcherija, mergelė; Šv. Klodoaldas, kun.; Pal. Jonas Batista Madzukonis, misijonierius.
 8. Švč. M. Marijos Gimimas (Šilinė). Šv. Adrijonas, kankinys.
 9. Šv. Sergijus I, pop.; Šv. Serapina, vienuolė.
 10. Šv. Mikalojus Tolentietis, kun.; Šv. Salvijus, vysk.; Šv. Konstancija, mergelė, kankinė.
 11. Šv. Protas ir Šv. Hiacintas, kankiniai.
 12. Švč. M. Marijos Vardas; Šv. Gvidas, išpažinėjas.
 13. Šv. Jonas Auksaburnis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Eulogijus, vysk.
 14. Šv. Kryžiaus Išaukštinimas.
 15. Švč. M. Marija Sopulingoji. Šv. Nikomedas, kankinys; Šv. Eugenija, abatė; Šv. Rolandas, atsiskyrėlis.
 16. Šv. Kornelijus, pop., kankinys; Šv. Kiprijonas, vysk., kankinys; Šv. Eufemija, mergelė, kankinė; Šv. Liudmila.
 17. Šv. Robertas Belarminas, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Pranciškaus Žaizdos.
 18. Šv. Juozapas Kupertinietis, kun.; Šv. Stanislovas Kostka, klierikas.
 19. Šv. Januarijus, vysk., kankinys; Šv. Arnulfas, vysk.
 20. Šv. Andriejus Kim Taegonas, kankinys; Šv. Fausta, mergelė, kankinė; Šv. Kolumba, mergelė, kankinė.
 21. Šv. Matas, apaštalas, evangelistas.
 22. Šv. Tomas Vilanovietis, vysk.; Šv. Mauricijus ir jo draugai kariai, kankiniai; Šv. Digna, kankinė.
 23. Šv. Linas, pop.; Šv. Teklė, mergelė, kankinė.
 24. Šv. Gerardas, vysk., kankinys.
 25. Šv. Vladislovas Gelniovietis, vienuolis; Šv. Kleopas, išpažinėjas.
 26. Šv. Kozmas ir Šv. Damijonas, kankiniai.
 27. Šv. Vincentas Paulietis, kun.
 28. Šv. Vaclovas, kankinys; Šv. Faustas vysk.
 29. Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai.
 30. Šv. Jeronimas, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Sofija (Zofija), kankinė.