1. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai); Šv. Eufrozina, mergelė; Pal. Mečislovas, išpažinėjas.
 2. Šv. Bazilijus Didysis, vysk., Bažnyčios mokytojas; Šv. Grigalius Nazianzietis, vysk., Bažnyčios mokytojas.
 3. Šv. Genovaitė, mergelė.
 4. Šv. Hermas, išpažinėjas; Šv. Rigobertas, vysk.; Šv. Angelė Folinjietė, atgailautoja.
 5. Šv. Telesforas, kankinys; Šv. Simonas stulpininkas, asketas, pamokslininkas.
 6. Kristaus Apreiškimas (Trys Karaliai); Šv. Kasparas, Šv. Merkelis, Šv. Baltazaras.
 7. Šv. Raimundas Penjafortiejis, kun.; Šv. Liucijus, kankinys; Šv. Valentinas, vysk.
 8. Šv. Apolinaras, vysk.; Šv. Severinas; Šv. Teofilius, vysk.
 9. Šv. Petras Sebastietis, vysk.; Šv. Julijonas, kankinys; Šv. Bazilė, kankinė.
 10. Šv. Agatonas, pop.; Šv. Vilhelmas, vysk.
 11. Šv. Marcijonas, kun.; Pal. Stefanija, mergelė.
 12. Šv. Arkadijus, kankinys; Šv. Palemonas, atsiskyrėlis; Šv. Cezarijus, vysk.; Šv. Cezarija, mergelė.
 13. Šv. Hiliaras, vysk.; Šv. Veronika, mergelė.
 14. Šv. Feliksas, kun.; Šv. Teodozijus, vienuolis.
 15. Šv. Paulius, atsiskyrėlis; Šv. Ida, abatė.
 16. Šv. Marcelis I, pop.; Šv. Honoratas, vysk.; Pal. Juozapas Tovinis, pranciškonas pasaulietis.
 17. Šv. Antanas, abatas.
 18. Šv. Priska, mergelė, kankinė.
 19. Šv. Marijus, kankinys; Šv. Morta, kankinė; Šv. Kanutas, kankinys.
 20. Šv. Fabijonas, pop., kankinys; Šv. Sebastijonas, kankinys, karininkas.
 21. Šv. Agnietė, mergelė, kankinė.
 22. Šv. Vincentas, diak., kankinys; Šv. Anastazas, kankinys; Šv. Gaudentas, kankinys; Pal. Juozapas Našimbenis, kun.
 23. Šv. Ildefonsas, vysk.
 24. Šv. Pranciškus Salezas, vysk., Bažnyčios mokytojas;
 25. Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimas.
 26. Šv. Timotiejus, vysk.; Šv. Titas, vysk.
 27. Šv. Angelė Meriči, mergelė; Pal. Jurgis Matulaitis, vysk.
 28. Šv. Tomas Akvinietis, kun., Bažnyčios mokytojas; Šv. Petras Nolaskas, išpažinėjas.
 29. Šv. Gildas, išpažinėjas; Šv. Sulpicijus, vysk.
 30. Šv. Martyna, mergelė, kankinė; Šv. Hiacinta (Jacinta), mergelė; Pal. Kolumba Marmionas, vienuolis.
 31. Šv. Jonas Boskas, kun.; Šv. Marcelė, moteris; Pal. Liudvika.