Kada laiminti vaikus? Štai svarbiausieji atvejai: einant vaikui pirmą kartą į mokyklą, leidžiant iš namų ilgesniam laikui (atostogų ar kelionėn), išvykstant į kariuomenę, einant į Palaiminimasvienuolyną, kunigų seminariją ar tuokiantis. Mažą vaiką dera kas vakaras palaiminti guldant į lovelę, susirgusį prieš naktį. Telaimina vaikus tėvai, patys išvykdami iš namų ilgesnėn kelionėn, švęsdami santuokinio gyvenimo (25 ar 50 metų) sukaktį, sunkiau susirgę ir prieš mirtį.
 
Kaip laiminti vaikus?
 
Laiminant paprastais atvejais, pvz., paguldžius kūdikį į lovelę ar sergant, užtenka tik paprastai daryti kryžiaus ženklą sakant įprastinius žodžius:
 
† Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
 
Laiminant iškilmingomis progomis (savo jubiliejaus proga, prieš Pirmąją Komuniją, prieš jungtuves ir pan.), laikomasi šitokios tvarkos.
 
Sūnus ar duktė atsiklaupia prieš tėvą ar motiną ir prašo:
 
Palaimink mane, tėveli (mamyte)!
 
Tėvas ar motina atsistoja ir, sudėjęs(-usi) rankas, sukalba šią maldą:
 
Dieve, kuris vaikams įsakei savo tėvus gerbti ir šio įsakymo besilaikantiems pažadėjai savo palaiminimą, teikis palaiminti mylimą sūnų (dukterį) ***, apsaugoti nuo kūno ir sielos pavojų bei nuvesti į amžinąją dangaus laimę. Amen. Tepalaimina tave Dievas, ir aš tave laiminu † vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
 
Tardamas paskutinius žodžius, tėvas ar motina padeda kairę ranką vaikui ant galvos, o dešiniąja daro ore kryžiaus ženklą, paskui pasilenkia ir pabučiuoja į veidą ar kaktą. Vaikas daro kryžiaus ženklą, atsako:
 
Amen.
 
ir pabučiuoja laiminusią ranką. Tėvų palaiminimas lydi vaikus net iš tolo. Dėl to gera išvykusius iš namų prisiminti malda ir pridėti savo palaiminimą, darant kryžiaus ženklą į tą pusę.
 
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, …. P. 147–153