Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 m. rugsėjo 4-8 d. (audio)

  • „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jono Pauliaus II apsilankymas Lomžoje (Lenkija) 1991 metais. Jono Pauliaus II kalbos dalis pasakyta lietuviškai: RealAudioMP3
  • Pirmoji diena – šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose RealAudioMP3
  • Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene  RealAudioMP3
  • Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu. Šventojo Tėvo homilija: RealAudioMP3
  • Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje. Šventojo Tėvo homilija Kryžių kalne: RealAudioMP3
  • Penktoji diena – trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas. Jono Pauliaus II atsisveikinimo kalba: RealAudioMP3
Šaltinis: radiovativana.lt