Maldos grupės

MALDOS GRUPĖ
 
"Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7). Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Dėl informacijos kreiptis į Laimą Levickienę, tel. 8 670 64452. Vienykimės maldoje!
 
MOTINOS MALDOJE GRUPĖ
 
Kassavaitiniai Motinos maldoje grupės susitikimai vyksta parapijos namuose. Kviečiame motinas maldai už savo ir viso pasaulio vaikus. Dėl informacijos kreiptis į Kristiną Ragavičienę tel. 8 684 30630.
 
JAUNIMO MALDOS GRUPĖ
 
Bažnyčios stiprybė – tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje. Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. Po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.
 
JAUNIMO BIBLIJOS GRUPĖ
 
Skaitome Bibliją, susirinkę dalinamės Dievo malonės patirtimi. Jėzus Kristus sakė: "Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai liudija apie mane." (Jn 5, 39).
 
GITAROS PAMOKOS
 
Kviečiame visus norinčius išmokti groti gitara.