Pamaldų tvarka

VIEVIO ŠV. ONOS BAŽNYČIOJE EUCHARISTIJA YRA ŠVENČIAMA

PIRMADIENIAIS* – 08.30 val.
ANTRADIENIAIS* – 08.30 val.
TREČIADIENIAIS* – 08.30 val.
KETVIRTADIENIAIS* – 08.30 val.
PENKTADIENIAIS** – 18.00 val.

ŠEŠTADIENIAIS – 09.30 val. ir 18.00 val.
SEKMADIENIAIS – 10.00 val. ir 11.30 val.

* Gegužės, birželio ir spalio mėn. šiokiadieniais 18.00 val.
** Pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir 10.00 val.
Spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais – 18.00 val.