Parama parapijai

2 % PARAMA
Dauguma mūsų laiko save vienos ar kitos religinės bendruomenės nariais, parapijiečiais. Bažnyčios valstybė neišlaiko, nors Bažnyčia vykdo socialinę, švietimo, kultūros ir kitokią veiklą. Bažnyčią išlaikome mes savo aukomis. Pasinaudokime įstatymo suteikta teise ir perveskime tuos procentus Bažnyčios išlaikymui. Būsime tikri, kad mūsų pinigai bus panaudoti tikslingai. Juolab kad jų nereikia išimti iš kišenės – reikia tik apsisprendimo ir geranoriškumo.
Jūs galite paaukoti Vievio šv. Onos parapijai, pervesdami jai 2% pajamų mokesčio sumos. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Tiesiog Jūs pasinaudosite savo teise 2% nuo praėjusiais metais valstybei jau sumokėto pajamų mokesčio skirti paramai. Jeigu šia teise nepasinaudosite, pinigai tiesiog lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra. Užpildžius prašymo formą Jums tereikės suvesti duomenis apie save ir nurodyti tikslią datą.
Atkreipiame dėmesį, kad:
 • prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
 • duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
 • nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).
Prašymo pateikimo būdai yra šie:
 • elektroninis (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx, ja naudotis taip pat gali sudarę sutartis savo apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose; prisijungus prie sistemos prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu).
 • popierinis (prašymo FR0512 forma užpildoma ranka, dedamas į voką, o ant užklijuotos voko linijos pasirašoma, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo. Prašymas arba įteikiamas apskrities mokesčio inspekcijai, arba išsiunčiamas paštu, žr. adresus čia.
Specialioje formoje (FR0512) Jums reikia:
 • 1 laukelyje – asmens kodas (būtina);
 • 2 laukelyje – vardas, pavardė (būtina);
 • 3 laukelyje – gyvenamosios vietos adresas šia tvarka: miestas, gatvė, namo, buto numeris (būtina);
 • 4 laukelyje – telefono kodas ir numeris;
 • 5 laukelyje – elektroninio pašto adresas (jei turite);
 • 7 laukelyje – prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena);
 • 8 laukelyje pažymima “X” ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, “X” ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas;
 • 10 laukelyje įrašyti – 191242886;
 • 11 langelyje – Vievio Šv. Onos parapija;
 • 12 langelyje – Ežero g. 9, Vievis;
 • 13 ir 14 laukelių pildyti nereikia;
 • 16 laukelyje nurodykite, kokią galimos paramos dalį skiriate: 2 procentus
Piniginę paramą parapijai taip pat galite pervesti į parapijos banko sąskaitą:
Vievio šv. Onos parapija
Ežero g. 9, Vievis
Įmonės kodas 191242886
Sąsk nr. LT 897300010083415059
Banko kodas 73000
“Swedbank” AB
 
 Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose. (1 Tes 1,2)