Dievo Žodžio skelbimas – pagrindinė Bažnyčios tarnystė. Šeštadienių vakarais Dievo žodį skelbia parapijos jaunimas.

  • Giedrė Tartėnienė
  • Jovita Apanavičienė
  • Jūratė Kučinskienė
  • Kotryna Reklaitytė
  • Kristina Ragavičienė
  • Laima Lapinskienė
  • Neringa Tumasonienė
  • Oksana Seletienė
  • Saulius Kinderevičius