VargonininkasLinas PAŠKEVIČIUS
 
Mob. (678) 35023
Elektroninis paštas linas@vievioparapija.eu
 
Vievio šv. Onos titulo bažnyčios muzikiniam gyvenimui vadovauja profesionalus, diplomuotas vargonininkas – kantorius – Linas Paškevičius. Jam talkina – Rasa Vaitukaitytė. Bažnyčioje gieda įvairaus amžiaus giesmininkai: jaunimo choras, senjorų choras.
 
Bažnyčios metų liturginis kalendorius yra intensyvus savo šventėmis, todėl ir bažnytinės muzikos liturgija intensyvi muzikos – giesmių tematika. Nuo mirties iki gyvenimo, nuo šventą Kristaus kančią primenančių iki panegyrinių “Alleliuja" šlovinančių jo prisikėlimą giesmių. Šv. Mišių metu skamba tiek klasikos korifėjų: J. S. Bach, J. Haidn, W. A. Mozart, Ch. Gounot, J. Emerson, l. Cerubini, J. Naujalio, St. Šimkaus, T. Brazio, Senkaus, L. Abario, G. Šukio ir t.t. originalūs kūriniai, tiek ir šiuolaikinės šlovinimui skirtos jaunimo giesmės.
Galime pasidžiaugti, kad bažnyčia turi tikrus mechaninius 11 balsų, vieno manualo vargonus (Šauklio statybos).

Bažnytinėje erdvėje nuolat skamba ir kiti muzikos instrumentai kaip: gitaros (Kotryna Rėklaitytė, Greta Loibaitė) smuikas (Brigita Jakonytė) fleitos (Dominykas Barusevičius, Dovilė Vyšniauskaitė, Karolina Uscilaitė). Ypatingą vietą bažnyčios muzikiniame gyvenime užima solo atliekamos giesmės ar jų ištraukos iš monumentalių kūrinių, kuomet tikinčiūjų širdis virpina – Justinas Rinkevičius (baritonas) ir jauna solistė – Greta Loibaitė (sopranas).

Vievis miestas yra strategiškai patogioje vietovėje, todėl neretai parapiją aplanko daug Lietuvoje nusipelniusių garbių menininkų: maestro V. Noreika, G. Skėrytė, R. Vešiota, D. Pulauskas, T. Šumskas, V. Pinkevičius, VRM orkestras, ansamblis "Lietuva"valstybinis choras "Vilnius“, Con Motto ir daugelis kitų čia neminėtų kamerinės sudėties kolektyvų ar solistų – instrumentalistų.