Zakristijonas-Vytautas-ButeikisZakr. Vytautas BUTEIKIS
Mob. (692) 01718
 
Zakristijonas – krikščioniškos bendruomenės (bažnyčios) tarnautojas, pagalbininkas liturginėse apeigose, krikščioniškoje bendruomenėje; bažnyčios „ūkvedys“, prižiūrėtojas. Paprastai pasaulietis žmogus.
Zakristijonas yra bendruomenės samdomas darbuotojas. Kai kuriose parapijose jis dirba visuomeniniais pagrindais, negaudamas jokio užmokesčio arba dirbdamas už simbolinį atlyginimą (nebūtinai finansinį).  
 
Zakristijonas privalo būti tikintis katalikas, išmanyti Šventąjį Raštą, žinoti liturginių pamaldų eigą, įvairias apeigas bei ceremonijas. Jam tenka būti ir skaitovu, ir rinkti aukas. Bažnyčios tarnas turi būti tvarkingas, geraširdis, nuolankus, pareigingas.