Tikro pasninko būdas

Tikras pasninkas gali būti ir šventės metas, kai tu gali:Pasninkas
 
 • Susilaikyti nuo kitų teisimo – švęsti Kristaus buvimą juose.
 • Nesureikšminti skirtumų – švęsti viso gyvenimo vienybę.
 • Nepasiduoti tariamai tamsai – švęsti šviesos tikrovę.
 • Susilaikyti nuo liguistų minčių – džiaugtis Dievo gydančia jėga.
 • Nekalbėti niekinančių žodžių – džiaugtis tyrinančiais žodžiais.
 • Susilaikyti nuo nepasitenkinimo – švęsti dėkingumą.
 • Susilaikyti nuo pykčio – švęsti kantrumą.
 • Susilaikyti nuo pesimizmo – švęsti optimizmą.
 • Susilaikyti nuo nerimo – gėrėtis Dievo Apvaizda.
 • Susilaikyti nuo priekaištų – švęsti kito pripažinimą.
 • Susilaikyti nuo negatyvumo – džiaugtis pritarimu.
 • Susilaikyti nuo nuolatinės įtampos – švęsti nuolatinę maldą.
 • Susilaikyti nuo priešiškumo – švęsti nesipriešinimą.
 • Susilaikyti nuo kartėlio – švęsti atleidimą.
 • Susilaikyti nuo rūpinimosi savimi – švęsti jautrumą kitiems.
 • Susilaikyti nuo asmeninio teisumo – švęsti visuotinę tiesą.
 • Susilaikyti nuo baimės – švęsti viltį.
 • Susilaikyti nuo apsnūdimo – švęsti entuziazmą.
 • Susilaikyti nuo įtarumo – laikytis tiesos.
 • Susilaikyti nuo minčių, kurios atima drąsą – džiaugtis įkvepiančiais pažadais.
 • Susilaikyti nuo liūdesio šešėlių – švęsti saulėtą giedrą.
 • Susilaikyti nuo tuščių plepalų – švęsti prasmingą tylą.
 • Nepasiduoti slegiančioms problemoms – švęsti stiprinančią maldą.