Popiežiaus Pranciškaus (Tweet) žinutės

 

GRUODIS

2018 m. gruodžio 30 d.
„Jėzus, Marija ir Juozapas telaimina ir tesaugo visas pasaulio šeimas, kad jose viešpatautų meilė, džiaugsmas ir taika.“

2018 m. gruodžio 28 d.
„Priimkime Kūdikėlyje Jėzuje Dievo meilę ir pasiryžkime padaryti mūsų pasaulį žmoniškesnį, labiau tinkamą gyventi šiandienos ir rytojaus vaikams.“

2018 m. gruodžio 25 d.
„Mums gimė Kristus! Ateikite visi, kurie ieškote Dievo veido. Štai jis – Kūdikyje, kuris paguldytas ėdžiose.“

2018 m. gruodžio 23 d.
„Šviečianti Kalėdų eglutė primena mums, kad Jėzus yra pasaulio šviesa, sielos šviesa, išvejanti priešiškumo tamsybes ir padaranti vietos atleidimui.“

2018 m. gruodžio 21 d.
„Kalėdų simboliai prakartėlė ir eglutė gali atnešti į šeimas Dievo šviesos ir švelnumo spindulį.“

2018 m. gruodžio 19 d.
„Adventas – tai laikas pasiruošti Jėzaus, taikos Kunigaikščio, atėjimui. Laikas, skirtas  susitaikyti su savimi ir su artimu.“

2018 m. gruodžio 18 d.
„Būti kaip šventasis Juozapas: sapnų vyras, bet ne svajoklis; tylos vyras, gerbiantis Dievo planą.“

2018 m. gruodžio 17 d.
„«O Išmintie, išėjusi iš Aukščiausiojo lūpų, siekianti nuo vieno žemės krašto iki kito, tvirtai ir švelniai valdanti visa, ateik ir išmokyk mus išmintingumo».“

2018 m. gruodžio 16 d.
„Džiaugsmas, malda ir dėkingumas – tai trys nuostatos, kurios parengia mus autentiškai išgyventi Šv. Kalėdas.“

2018 m. gruodžio 15 d.
„Mūsų gyvenimas skleidžia šviesą, kai yra skiriamas tarnystėms. Džiaugsmo paslaptis – gyventi tarnaujant.“

2018 m. gruodžio 14 d.
„Štai pirmasis žingsnis, kad augtume tikėjimo kelionėje: klausytis. Prieš kalbant, klausytis.“

2018 m. gruodžio 13 d.
„Net ir tada, kai žmogus meldžiasi vienas, jis meldžiasi kartu su visa Dievo tauta.“

2018 m. gruodžio 12 d.
„Maldaukime Mergelės Marijos, Guadalupės Dievo Motinos, kad ir toliau lydėtų ir saugotų Amerikos žemyno tautas.“

2018 m. gruodžio 11 d.
„'Paguoskit manąją tautą, – sako jūsų Dievas, – guoskite ją!'(Iz 40, 1). Kaip guodžia Viešpats? Švelnumu.“

2018 m. gruodžio 9 d.
„Adventas – tai laikas surasti savo gyvenimo tuštumas, kurios turi būti užpildytos, nugludinti aštrius puikybės kampus ir  padaryti vietos ateinančiam Jėzui.“

2018 m. gruodžio 8 d.
„Kokia Marijos, kuri yra "tota pulchra", grožio paslaptis?  Ne išvaizda, ne tai, kas praeina, bet širdis, nukreipta vien tik į Dievą.“

2018 m. gruodžio 7 d.
„Mylėti Dievą – tai tarnauti artimui negailint savęs  ir stengtis atleisti be ribų.“

2018 m. gruodžio 6 d.
„'Kalbėti ar daryti'? Ar aš esu krikščioni, kuris kalba, ar kuris veikia? 'Smėlis ar uola'? Ar statau savo gyvenimą ant Dievo uolos, ar ant pasaulio dvasios smėlio? 'Aukštai ar žemai'? Ar mano gyvenimas semiasi įkvėpimo iš Magnificat?“

2018 m. gruodžio 5 d.
„Tikėjimo pradžia yra tada, kai pajuntame, kad mums reikalingas išganymas. Tai paruošia kelią susitikimui su Jėzumi.“

2018 m. gruodžio 4 d.
„Per šį Adventą tapk mažu, nuolankiu, tapk kitų tarnu, ir Viešpats duos tau sugebėjimą suvokti, kaip kuriama taika.“

2018 m. gruodžio 3 d.
„Adventas yra tikėjimo atnaujinimo, nutyrinimo laikas, kad tikėjimas taptų autentiškesnis.“

2018 m. gruodžio 1 d.
„Nėra tobulos šeimos. Šeima stiprėja tik kasdien praktikuojant atleidimą.“

LAPKRITIS

2018 m. lapkričio 30 d.
„Prašykime Viešpaties malonės palikti viską, kad galėtume eiti pirmyn skelbdami ir liudydami, kaip tai padarė Petras ir Andriejus.“

2018 m. lapkričio 29 d.
„Susidūrę su tragedijomis savo gyvenime esame kviečiami žvelgti į horizontą, nes jau esame atpirkti, ir Išganytojas ateis mūsų išgelbėti.“

2018 m. lapkričio 28 d.
„Neįmanoma tikrai sekti Jėzumi apsikrovus daiktais. Jei širdis yra prikimšta turtų, nebeliks vietos Viešpačiui, jis taps vienu iš daugelio dalykų.“

2018 m. lapkričio 27 d.
„Šią savaitę Bažnyčia kviečia mus paklausti savęs: kokį norėčiau, kad mane Viešpats rastų, kai  pašauks?“

2018 m. lapkričio 25 d.
„Žemės galingieji statosi sau "sostus" savo valdžiai, o Dievas pasirenka nepatogų sostą – kryžių, nuo kurio valdo, atiduodamas gyvybę.“

2018 m. lapkričio 24 d.
„Nė vienas iš mūsų negali išgyventi be gailestingumo, visiems reikalingas atleidimas.“

2018 m. lapkričio 22 d.
„Dievo akyse žmogaus gyvybė yra brangi, šventa ir neliečiama. Niekas neturi nuvertinti nei kito žmogaus, nei savo gyvybės.“

2018 m. lapkričio 21 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda mums su džiaugsmu sekti Jėzų tarnavimo keliu – tiesiausiu keliu, vedančiu į Dangų.“

2018 m. lapkričio 20 d.
„Ištikimybė yra laisvų, brandžių, atsakingų žmogiškų santykių bruožas.“

2018 m. lapkričio 19 d.
„Negalima mylėti tik tol, kol tai 'naudinga'. Meilė kaip tik pasireiškia  tada, kai peržengiamas savanaudiškumas, kai dovanojama viskas, nieko nepasilaikant sau.“

2018 m. lapkričio 18 d.
„Prašykime malonės, kad mūsų akys ir širdys atsivertų vargšams, kad išgirstume jų šauksmą ir atpažintume jų poreikius.“

2018 m. lapkričio 17 d.
„Niekas neturi apgaudinėti savęs, galvodamas: 'Su manimi viskas tvarkoj, nes aš nedarau nieko blogo'. Kad būtume Jėzaus mokiniai, negana nedaryti blogo, yra tiek gero, kurį turime padaryti!“

2018 m. lapkričio 16 d.
„Sek Jėzų ne tik tada, kai tau to norisi, bet ieškok jo kasdien. Atrask jame Dievą, kuris visada tave myli, gyvenimo prasmę, jėgų dovanoti save.“

2018 m. lapkričio 15 d.
„'Dievo karalystė jau yra tarp jūsų.' Tai ne koks nors įspūdingas reginys. Ji auga tyloje, slapta, per liudijimą, maldą ir veikiant Šventajai Dvasiai.

2018 m. lapkričio 14 d.
„Jėzus nepasitenkina "meilės procentais". Negalime jo mylėti dvidešimčia, penkiasdešimčia ar šešiasdešimčia procentų. Arba viskas, arba nieko.“

2018 m. lapkričio 13 d.
„Pirmasis žingsnis į Jėzaus Kristaus pažinimą – pripažinti savo varganumą, poreikį būti išganytam.“

2018 m. lapkričio 12 d.
„Šiandien melskimės už vyskupus, kad visada būtų tokie, kokiais prašo būti šventasis Paulius: nuolankūs, romūs tarnaujantys.“

2018 m. lapkričio 9 d.
„Ten, kur nuodėmė, ten yra ir Viešpats, gailestingasis Dievas, kuris atleidžia, jei ateini pas jį.“

2018 m. lapkričio 8 d.
„Tepadeda mums Viešpats suprasti Evangelijos logiką: gailestingumą su liudijimu.“

2018 m. lapkričio 7 d.
„Melstis – tai belstis į bičiulio duris. Dievas yra mūsų bičiulis.“

2018 m. lapkričio 6 d.
„Jėzus kviečia mus švęsti su juo, būti šalia jo, pakeisti savo gyvenimą.“

2018 m. lapkričio 4 d.
„Sekmadienio Mišios yra Bažnyčios gyvenimo centras: ten sutinkame prisikėlusį Jėzų, klausomės Jo Žodžio, maitinamės prie Jo stalo ir taip tampame Bažnyčia.“

2018 m. lapkričio 1 d.
„Šiandien švenčiame šventumo iškilmę. Sustiprinkime meilės ir bendrystės ryšius su visais šventaisiais, kurie jau pasiekė buvimą su Dievu.“

SPALIS

2018 m. spalio 31 d.
„Mums reikia krikščionių, besišypsančių ne dėl to, kad yra lengvabūdžiai, bet dėl to, kad yra kupini Dievo džiaugsmo, kad tiki meile ir gyvena tarnaudami.“

2018 m. spalio 29 d.
„Esame kviečiami išgirsti, ką mums sako Šventoji Dvasia. O Šventoji Dvasia visada yra kas nors naujo.“

2018 m. spalio 28 d.
„Tikėjimas yra gyvenimas. Tai gyvenimas Dievo meile, kuri pakeitė mūsų egzistenciją. Tikėjimas yra susitikimas, o ne teorija.“

2018 m. spalio 26 d.
„Ateitį sukursi tu savo rankomis, savo širdimi, savo meile, savo užsidegimu, savo svajonėmis. Kartu su kitais.“

2018 m. spalio 24 d.
„Šis Sinodas gali būti ženklas tokios Bažnyčios, kuri iš tiesų įsiklauso ir ne visada turi iš anksto paruoštus atsakymus.“

2018 m. spalio 23 d.
„Viltis yra ne idėja, bet susitikimas. Taip, kaip moteris laukia susitikimo su vaikeliu, kuris gims iš jos įsčių.“

2018 m. spalio 22 d.
„Šventųjų draugija tepadeda mums pripažinti, jog Dievas mūsų neapleidžia niekada, kad galėtume gyventi ir liudyti viltį šioje žemėje.“

2018 m. spalio 21 d.
„Tikėjimo perdavimas, kuris yra Bažnyčios misijos šerdis, vyksta per 'užkrėtimą' meile.“

2018 m. spalio 19 d.
„Krikščionims raugas yra Šventoji Dvasia, kuri mus augina nelengvoje kelionėje, bet visada viltyje.“

2018 m. spalio 17 d.
„Klausydami Dievo Žodžio pasisemiame drąsos ir ištvermės atiduoti geriausią savo dalį kitiems.“

2018 m. spalio 16 d.
„Atverk savo širdį ir leisk, kad įeitų Viešpaties malonė. Išganymas yra dovana, o ne išorinė prisistatymo kitiems forma.“

2018 m. spalio 14 d.
„Pasauliui reikia šventųjų, ir mes visi be išimties esame pašaukti į šventumą. Nebijokime!“

2018 m. spalio 12 d.
„Kas yra blogiau: atpažįstamas demonas, kuris stumia tave į nuodėmę taip, kad jauti gėdą, ar kultūringas demonas, kuris gyvena tavyje ir užvaldo tave supasaulėjimo dvasia?“

2018 m. spalio 11 d.
„Melstis – tai ne tas pats, kaip mostelėti burtų lazdele. Malda reikalauja pastangų, ištvermės ir ryžtingumo.“

2018 m. spalio 10 d.
„Evangelijos naujumas perkeičia mus iš vidaus ir išorėje: mūsų dvasią, sielą, kūną, mūsų kasdienį gyvenimą.“

2018 m. spalio 9 d.
„Turime skirti laiko pabūti Viešpaties akivaizdoje, kontempliacijoje ir padaryti viską dėl Viešpaties, kai tarnaujame kitiems. Kontempliacija ir tarnavimas – toks yra mūsų gyvenimo kelias.“

2018 m. spalio 8 d.
„Mes kiekvienas esame tas sužeistas žmogus, o Samarietis yra Jėzus, kuris prisiartino prie mūsų ir pasirūpino mumis.“
 

2018 m. spalio 6 d.
„Prašykime Viešpaties šių dovanų: dialogo ir kantrybės, artimumo ir vienas kito priėmimo, kuris myli, atleidžia ir nepasmerkia.“

2018 m. spalio 5 d.
„Prašykime Šventosios Dvasios plačiai atvertų mūsų širdies duris, kad Jėzus galėtų įeiti ir atnešti mums savo išganymo žinią.“

2018 m. spalio 4 d.
„Lemtingą savo jaunystės akimirką Šv. Pranciškus Asyžietis perskaitė Evangeliją. Ir šiandien Evangelija tau padeda pažinti Jėzų, kalba tavo širdžiai ir keičia tavo gyvenimą.“

2018 m. spalio 3 d.
„Prašykime malonės įsiklausyti vieniems į kitus, kad kartu atpažintume, ko Viešpats prašo iš savo Bažnyčios.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUGSĖJIS
 

2018 m. rugsėjo 20 d.
„Prašykime Jėzaus, kad nuolat saugotų mūsų Bažnyčią, kad globotų ją iš savo gailestingumo, dovanodamas savo atleidimą kiekvienam iš mūsų.“

2018 m. rugsėjo 18 d.
„Romus ir nuolankios širdies, artimas žmonėms, kupinas užuojautos, atlaidumo ir švelnumo, Toks yra Jėzus.“

2018 m. rugsėjo 16 d.
„Norint visada daryti gera, reikia pastangų… Šventumo kelias – ne tinginiams!“

2018 m. rugsėjo 14 d.
„Kentėjimuose, kylančiuose dėl Bažnyčios žaizdų, susitelkime prie Kristaus kryžiaus, nes blogiui galima pasipriešinti tik meile.“
„Šiandien Bažnyčia kviečia mus kontempliuoti Viešpaties kryžių. Mums, krikščionims, kontempliuoti kryžių – tai kontempliuoti pralaimėjimo ženklą ir pergalės ženklą, abu kartu. “

2018 m. rugsėjo 12 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija, mūsų Motina, pažįsta džiaugsmus ir vargus, kuriuos mes patiriame savo kelionėje.“

2018 m. rugsėjo 8 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda mums su džiaugsmu atsiduoti Dievo sumanymams mūsų gyvenimui.“

2018 m. rugsėjo 6 d.
„Atminkite, kad kuo daugiau dovanojate savęs kitiems, tuo daugiau gausite patys ir būsite laimingi!“

2018 m. rugsėjo 5 d.
„Turėkite savyje ramybę ir neškite ją kitiems savo gyvenimu, savo šypsena, savo gailestingumo darbais. Šventoji Motina Terese, melski už mus!“

2018 m. rugsėjo 3 d.
„Tikroji taika yra Dievo dovana. Ji trykšta iš išgydytų ir susitaikiusių širdžių ir plinta apimdama visą pasaulį.“

2018 m. rugsėjo 2 d.
„Tegul Dievo meilė tampa vis stipresnė jėga, kuri sužavi ir nurodo kryptį mūsų laisvei.“

RUGPJŪTIS

2018 m. rugpjūčio 31 d.
„Kristaus meilė, priimama atvira širdimi, mus keičia, permaino, daro pajėgius mylėti.“

2018 m. rugpjūčio 30 d.
„Mes, krikščionys, turime ne produktą, kurį norėtume parduoti, bet gyvenimą, kuriuo norime dalintis.“

2018 m. rugpjūčio 29 d.
„Malda – tai kiekvieno krikščionio pirmoji ir pati veiksmingiausia misijinė veikla.“

2018 m. rugpjūčio 28 d.
„Jeigu Viešpats tau davė turtų, tai tam, kad jo vardu padarytum daug gero kitiems.“

2018 m. rugpjūčio 27 d.
„Mielos mamos, kaip šventoji Monika niekada nepraraskite vilties, nepaliaudamos melskitės už savo vaikus.“

2018 m. rugpjūčio 26 d.
„Dievo palaima tenužengia ant jūsų šeimų, kad jose būtų išgyvenama meilė ir atleidimas.“

2018 m. rugpjūčio 25 d.
„Mūsų pasauliui reikia meilės revoliucijos! Tegu ši revoliucija prasideda jumyse ir jūsų šeimose!“

2018 m. rugpjūčio 24 d.
„Šeima yra Dievo paveikslas: vyro ir moters sąjunga gimdo gyvybę ir bendrystę.“

2018 m. rugpjūčio 18 d.
„Meilė įveikia sunkumus. Meilė duoda jėgų eiti pirmyn.“

2018 m. rugpjūčio 17 d.
„Tas, kas priima Dievo meilę, keičia pasaulį ir istoriją.“

2018 m. rugpjūčio 16 d.
„Tikėjimą maitina atmintis: kiek nuostabių dalykų Dievas padarė kiekvienam iš mūsų! Koks dosnus yra mūsų dangiškasis Tėvas!“

2018 m. rugpjūčio 15 d.
„Marija, artumo ir švelnumo Motina, tebūna mums gyvenimo ir tikėjimo Mokytoja.“

2018 m. rugpjūčio 14 d.
„Ir šiandien yra tiek kankinių, tiek persekiojamų už meilę Kristui. Jie yra tikroji Bažnyčios stiprybė!“

2018 m. rugpjūčio 12 d.
„Eucharistijos dovanos dėka ir mūsų gyvenimas tampa mūsų broliams 'sulaužyta duona'.“

2018 m. rugpjūčio 11 d.
„Tyloje išmokstame kontempliuoti Dievo veikimą, kuris pralenkia bet kokį mūsų įsivaizdavimą.“

2018 m. rugpjūčio 10 d.
„Kas imasi tarnauti silpniausiems broliams. tas patiria nesavanaudiškos meilės džiaugsmą.“

2018 m. rugpjūčio 9 d.
„Dievo Karalystė auga pasaulyje paslaptingu, nuostabiu būdu, su mažos sėklelės galia.“

2018 m. rugpjūčio 8 d.
„Blogis mėgina mus įtikinti, kad visa ko pabaiga yra mirtis, bet Prisikėlęs Kristus atveria mums amžinojo gyvenimo horizontą!“

2018 m. rugpjūčio 5 d.
„Eucharistija yra 'išankstinė registracija' į dangų. O Jėzus mums vadovauja mūsų kelionėje į amžinąjį gyvenimą.“

2018 m. rugpjūčio 3 d.
„Krikščioniškas gyvenimas – tai visų pirma dėkingas atsiliepimas dosniam Tėvui.“

2018 m. rugpjūčio 1 d.
„Bažnyčioje mes visi esame atsakingi, kad taptume šventi, rūpindamiesi kitais.“

LIEPA

2018 m. liepos 31 d.
„Kad galėtume padėti kitiems, mums reikia asmeninio susitikimo su Dievu: laiko maldai ir jo Žodžio klausymui.“

2018 m. liepos 29 d.
„Šventumas liečia ne tik dvasią, bet ir kojas, kurios neša pas brolius, bei rankas, kuriomis jiems padedame.“

2018 m. liepos 26 d.
„Seneliai yra šeimos brangenybė. Labai prašau, rūpinkitės seneliais, mylėkite juos ir leiskite jiems kalbėtis su anūkais!“

2018 m. liepos 24 d.
„Malda niekada nebūna tuščia. Ji visada išdaigina ką nors naujo, kas anksčaiu ar vėliau neša vaisių.“

2018 m. liepos 22 d.
„Dievas nori, kad vadintume jį Tėvu, pasitikėdami Juo kaip vaikas, atsiduodantis į rankas to, kuris jam davė gyvybę.“

2018 m. liepos 18 d.
„Jėzus kviečia mus kartu kurti meilės civilizaciją tose aplinkybėse, kurios mus ištinka kasdien.“

2018 m. liepos 16 d.
„Švč. Mergelė Marija, Motina ir Karmelio Karalienė, telydi jūsų žingsnius kasdienybės kelionėje link Dievo Kalno.“

2018 m. liepos 15 d.
„Pamėgink paskaityti Evangeliją bent penkias minutes kasdien. Pamatysi, kaip pasikeis tavo gyvenimas.“

2018 m. liepos 11 d.
„Europa iš naujo atranda viltį, kai žmogus yra jos institucijų centre. Šventasis Benediktai, melski už mus!“

2018 m. liepos 8 d.
„Kristaus žiniai skleisti yra tinkama kiekviena proga.“

BIRŽELIS

2018 m. birželio 10 d.
„Visose aplinkybėse stenkimės atsiliepti Dvasios balsui konkrečiais gerais darbais.“

2018 m. birželio 9 d.
„Marija yra kaip tik tokia, kokios Dievas nori savo Bažnyčios: švelni, nuolanki Motina, turinti nedaug turtų, bet labai daug meilės.“

2018 m. birželio 8 d.
„Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventė mums primena, kad Dievas mus pirmas pamilo. Jis nuolatos laukia mūsų, norėdamas priimti mus į savo Širdį, savo meilę.“
„Melskime Viešpatį kad visada duotų mums gerų ganytojų: darbščių maldos vyrų, artimų Dievo tautai.“

2018 m. birželio 4 d.
„Gyvas Kristaus buvimas mumyse yra šviesa, kuri nurodo kryptį mūsų pasirinkimams, liepsna, kuri sušildo širdis einant susitikti su Viešpačiu.“

2018 m. birželio 3 d.
„Šioje Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėje nepamirškime, kad Jėzus, Gyvenimo Duona, yra mūsų stiprybė, pagalba mūsų kelionėje.“

2018 m. birželio 2 d.
„Ieškok maldoje savo Viešpaties, To, kuris tave pašaukė.“

2018 m. birželio 1 d.
„Meilė moka matyti gėrį net ir sunkioje situacijoje, moka išsaugoti mažą liepsnelę net tamsiausioje naktyje.“

GEGUŽĖ

2018 m. gegužės 31 d.
„Kai veikia Šventoji Dvasia, visada kas nors nutinka, kai ji pučia, niekada nebūna štilio.“

2018 m. gegužės 29 d.
„Eucharistija mus sustiprina, kad neštume gerų darbų vaisius ir gyventume kaip tikri krikščionys.“

2018 m. gegužės 28 d.
„Kas išlieka, kas yra vertinga gyvenime, kokie turtai nepražūna? Be abejonės: Dievas ir artimas.“

2018 m. gegužės 27 d.
„Trejybės slėpinys kviečia mus gyventi bendrystėje, meilėje ir broliškame solidarume, žinant, kad ten, kur yra meilė, ten yra Dievas.“

2018 m. gegužės 19 d.
„Niekada nepamirškime šios aukso taisyklės: 'Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite' (Mt 7, 12).“

2018 m. gegužės 18 d.
„Marija kaip niekas kitas gyveno Jėzaus palaiminimais. Ji yra šventoji tarp šventųjų, ta, kuri mums rodo šventumo kelią ir juo lydi.“

2018 m. gegužės 17 d.
„Meilė, kuria Dievas mus myli, įveikia bet kokį vienišumą ir apleidimą.“

2018 m. gegužės 16 d.
„Nėra meilės be meilės darbų. Atsidavimas broliui trykšta iš mylinčios širdies.“

2018 m. gegužės 14 d.
„Nėra didesnės laisvės, kaip leisti Šventajai Dvasiai vadovauti ir vesti ten, kur ji nori.“

2018 m. gegužės 12 d.
„Jėzui netinka atsiliepti viską apskaičiavus arba sulaukus tinkamo momento, bet ištariant 'taip' visu savo gyvenimu.“

2018 m. gegužės 7 d.
„Viešpatie, atversk mūsų širdis, kad žemėje daugėtų meilės.“

2018 m. gegužės 6 d.
„Kaip gražu būti 'vilties kurjeriais', paprastais ir džiugiais velykinio Aleliuja pasiuntiniais.“

2018 m. gegužės 5 d.
„Kiekviena skriauda, sužeidimas ar smurtas mūsų artimo kūno atžvilgiu yra Dievo – Kūrėjo ir Tėvo paniekinimas.“

2018 m. gegužės 4 d.
„Su džiaugsmu atlikti meilės darbus kenčiantiems kūnu ir dvasia – tai pats tikriausias būdas gyventi Evangelija.“

2018 m. gegužės 3 d.
„Kryžiuje Jėzus mums parodė savo meilės didybę ir savo gailestingumo galią.“

2018 m. gegužės 2 d.
„Malda – tai būti su Dievu, gyventi su Dievu, mylėti Dievą.“

2018 m. gegužės 1 d.
„Šiandien Dieviškos Meilės Madonos šventovėje kalbėsime rožinį ypatingai melsdamiesi už taiką Sirijoje ir visame pasaulyje. Kviečiu visą gegužės mėnesį tęsti rožinio maldą už taiką.“
„Švęskime Šv. Juozapo Darbininko šventę atmindami, kad darbas yra esminis dalykas žmogaus orumui.“

BALANDIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. balandžio 30 d.
„Būkite viena su Kristumi kai meldžiatės, kai rūpinatės mažesniais broliais, kai siekiate taikos.“

2018 m. balandžio 29 d.
„Ar tikrai norime taikos? Tada uždrauskime visus ginklus, kad nebereikėtų gyventi karo baimėje.“

2018 m. balandžio 28 d.
„Viešpats Jėzus duoda mums savo meilę,kad galėtume mylėti Dievą ir artimą kaip Jis mus mylėjo, dovanodamas mums savo gyvybę.“

2018 m. balandžio 27 d.
„Kai atsiveriame Dievo malonei, neįmanomi dalykai tampa tikrove.“

2018 m. balandžio 26 d.
„Tik Dievas gali mums dovanoti tikrąją laimę. Beprasmiška gaišti laiką ieškant jos kitur: turtuose, malonumuose, valdžioje.“

2018 m. balandžio 25 d.
„Tikri krikščionys nebijo atsiverti kitiems, dalintis savo gyvenama erdve, paversdami ją brolystės namais.“

2018 m. balandžio 24 d.
„Gyvenimas pilnai įprasminamas tada, kai yra dovanojamas. Jis tampa beskonis, kai gyvenama vien tik dėl savęs.“

2018 m. balandžio 23 d.
„Dievo Žodis yra žibintas, padedantis žvelgti į ateitį. Jo šviesoje galime skaityti laiko ženklus.“

2018 m. balandžio 22 d.
„Pašaukimas, kurį Dievas skiria kiekvienam žmogui, yra dovana, pripildanti džiaugsmo.'“
„Sekime Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu: rūpinkimės mūsų visų bendrais Namais.“

2018 m. balandžio 21 d.
„Kai esame pilni savęs, nėra vietos Dievui. Prašykime Viešpaties, kad perkeistų mūsų širdį.“

2018 m. balandžio 20 d.
„Prisiminkime šiandien kunigo Tonino Bello žodžius: 'Nepakanka artimo meilės darbų, jeigu tuose darbuose stinga meilės.'“

2018 m. balandžio 19 d.
„Gailestingumas atveria širdies duris, nes leidžia mums pasijusti broliais ir vieno Tėvo vaikais.“

2018 m. balandžio 18 d.
„Krikščionis pačiu savo pašaukimu yra kiekvieno žmogaus, ypač jeigu jis yra vargšas ir net priešas, brolis.“

2018 m. balandžio 17 d.
„Dievas iš mūsų prašo trupučio, o dovanoja labai daug. Prašo mūsų atverti širdis ir priimti Jį bei labiausiai pažeidžiamus brolius.“

2018 m. balandžio 16 d.
„Kas rūpinasi mažaisiais, yra Dievo pusėje ir nugali atmetimo kultūrą. Išlaisvinkime vaikus iš bet kokio išnaudojimo.“

2018 m. balandžio 15 d.
„Bažnyčia yra jauna, nes Evangelija yra tarsi gyvybinė limfa, kuri ją nuolat atgimdo.“

2018 m. balandžio 14 d.
„Visi esame pašaukti būti šventi gyvendami su meile ir kiekvienas duodamas savo liudijimą kasdieniuose užsiėmimuose.“

2018 m. balandžio 13 d.
„Šventumas, į kurį tave kviečia Viešpats, bręsta per mažus gerus darbus kasdieniame gyvenime.“

2018 m. balandžio 12 d.
„Šventasis yra maldos dvasios žmogus, kuriam reikia bendravimo su Dievu. Nėra šventumo be maldos.“

2018 m. balandžio 11 d.
„Šventumas yra pats gražiausias Bažnyčios veidas.“
„Žodis 'laimingas' arba 'palaimintas' tampa 'šventojo' sinonimu, nes ištikimas Dievui žmogus dovanodamas save pasiekia tikrąją laimę.

2018 m. balandžio 10 d.
„Išsaugoti širdį nesuteptą to, kas supurvina meilę, sėti taiką aplink save, kasdien priimti Evangelijos kelią, nors tai ir sukelia problemų, – tai yra šventumas.“
„Būti beturčiais širdyje, reaguoti su nuolankiu romumu, mokėti verkti su kitais, ieškoti teisybės  alkstant ir trokštant, žiūrėti ir veikti su gailestingumu – tai yra šventumas.“

2018 m. balandžio 9 d.
„Trokštu dar kartą paskelbti kvietimą į šventumą: 'Būkite linksmi ir džiūgaukite!'“
„Esi pašvęstoji ar pašvęstasis? Būk šventas, su džiaugsmu išgyvendamas savęs dovanojimą.

2018 m. balandžio 8 d.
„Dievas apvelka mus savo gailestingumu, apvelka Kristumi, kad taptume gerumo įrankiais.“

2018 m. balandžio 7 d.
„Kaip Gerasis Samarietis rūpinkimės tais, kurie kenčia ir serga!“

2018 m. balandžio 6 d.
„Viešpaties Žodis yra šviesa tamsoje, jis padeda mums nebijoti net susidūrus su sunkumais.“

2018 m. balandžio 5 d.
„Eikime pirmyn su Jėzaus Prisikėlimo džiaugsmu, Jis juk visada yra šalia!“

2018 m. balandžio 4 d.
„Vienintelis neįveikiamas ginklas yra meilė, nes turi galią nuginkluoti piktojo jėgas.“

2018 m. balandžio 3 d.
„Kristus, nugalėjęs nuodėmės ir mirties tamsą, tesuteikia ramybę mūsų dienoms.“

2018 m. balandžio 2 d.
„Kontempliuodami tuščią Kristaus kapą, atnaujinkime tikėjimą, kad su Juo niekas nepražūva!“

2018 m. balandžio 1 d.
„Šiandien nuskamba pati gražiausia žinia: 'Kristus tikrai prisikėlė, kaip buvo sakęs'. Visus sveikinu su Šventomis Velykomis!“

KOVAS

2018 m. kovo 30 d.
„Žvelk į Nukryžiuotą Kristų, jame žydi viltis, kuri išliks amžinajam gyvenimui.“

2018 m. kovo 29 d.
„Eucharistija padeda mums įžengti į Kristaus Velykų slėpinį, dovanodama mums galimybę su Juo pereiti iš mirties į gyvenimą.“

2018 m. kovo 28 d.
„Kas bėga nuo Kryžiaus, bėga ir nuo Prisikėlimo.“

2018 m. kovo 27 d.
„Jėzus perkeičia mūsų nuodėmes į atleidimą, mūsų baimes į pasitikėjimą. Ant kryžiaus gimė ir nuolat atgimsta mūsų viltis.“

2018 m. kovo 26 d.
„Kristau, išmokyk mus niekada nesigėdyti kryžiaus! “

2018 m. kovo 25 d.
„Maldauju, kovokime kartu prieš žmonių išnaudojimą, kuris sukelia neapsakomas kančias.“

2018 m. kovo 24 d.
„Dievo Žodis prašo mūsų, kad leistume jam nukeliauti nuo ausies iki širdes, o nuo širdies iki rankų, iki gerų darbų.“

2018 m. kovo 23 d.
„Dabar yra tinkamas laikas susitaikyti su Dievu. Pasilikti blogame kelyje – tai liūdesio šaltinis.“

2018 m. kovo 22 d.
„Saugoti žemę, tausoti vandenį – tai ginti gyvybę.“

2018 m. kovo 21 d.
„Nė vienas žmogus negali būti nurašytas, nes visi esame pažeidžiami. Kiekvienas iš mūsų esame lobis, kurį Dievas augina savitu būdu.“

2018 m. kovo 19 d.
„Mieli tėčiai, sveikinu su jūsų diena! Būkite savo vaikams kaip šventasis Juozapas, rūpindamiesi, kad jie augtų metais, išmintimi ir malone.“

2018 m. kovo 18 d.
„Išklausdyami jaunų žmonių troškimus, galime numatyti, koks bus rytojaus pasaulis ir kokiu keliu yra kviečiama eiti Bažnyčia.“

2018 m. kovo 17 d.
„Jėzus tapo tarsi kviečio grūdas žemėje ir mirė, kad duotų gyvenimą. Iš to meilės kupino gyvenimo kyla mūsų viltis.“

2018 m. kovo 16 d.
„Gavėnia yra kelias iš vergijos į laisvę, iš kančios į džiaugsmą, iš mirties į gyvenimą.“

2018 m. kovo 15 d.
„Kad parengutme tikrai žmonijos vertą ateitį, nepakanka tik atmesti blogį, bet reikia drauge kurti gėrį.“

2018 m. kovo 14 d.
„Jeigu kasdien sutinkame Jėzų ir brolius, mūsų širdis nesislepia praeityje arba ateityje, bet gyvena Dievo šiandiena taikoje su visais.“

2018 m. kovo 13 d.
„Leisti Jėzui ateiti į mūsų gyvenimą – tai paslaptis, kaip išlaikyti gyvą dvasinio gyvenimo liepsną.“

2018 m. kovo 12 d.
„Susitikti su Jėzumi – tai atsiverti kasdieniam malonės daromam perversmui savyje.“

2018 m. kovo 11 d.
„Kas būtų, jeigu Dievas nuolat neduotų mums galimybės pradėti iš naujo?“

2018 m. kovo 10 d.
„Jeigu skiriame daugiau laiko maldai, mūsų širdis gali atskleisti palėptą melą, kuriuo apgaudinėjame save, ir rasti paguodą Dieve.“

2018 m. kovo 9 d.
„Sutaikinimo sakramente randame kelią sugrįžimui pas Viešpatį ir gyvenimo prasmės atgavimui.“

2018 m. kovo 8 d.
„Dėkoju visoms moterims, kurios kiekvieną dieną siekia kurti  labiau humanišką ir svetingesnę visuomenę.“

2018 m. kovo 7 d.
„Kartais atrodo, kad meilės liepsna gęsta daugybėje širdžių, bet ji niekada neužges Dievo širdyje!“

2018 m. kovo 6 d.
„Išmokime atpažinti, kas palieka mūsų širdyse gerą ir išliekantį pėdsaką, nes tai ateina iš Dievo.“

2018 m. kovo 5 d.
„Dievas, kuris nesileidžia pralenkiamas dosnumu, pasinaudoja manimi ir tavimi, kad padėtų broliams.“

2018 m. kovo 4 d.
„Kai susitinkame kitus Viešpatyje, netrukus prasideda Dievo siurprizai.“

2018 m. kovo 3 d.
„Išmaldos davimas padeda mums atrasti, kad kitas žmogus yra mano brolis ir kad tai, ką turiu, niekada nepriklauso tik man.“

2018 m. kovo 2 d.
„Pasninkas mus išjudina, padaro atidesnius Dievui ir artimui, primena, kad tik Dievas pasotina mūsų alkį.“

2018 m. kovo 1 d.
„Dievo Apvaizda kiekvienais metais duoda mums Gavėnios laiką – progą sugrįžti pas Viešpatį visa širdimi ir visu gyvenimu.“

VASARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. vasario 28 d.
„Galime palaikyti vieni kitus ir, semdamiesi jėgų vien tik iš Jėzaus, drąsiai ir viltingai priimti bet kokį iššūkį.“

2018 m. vasario 27 d.
„Visi esame pašaukti gyventi džiaugsmu, kuris gimsta iš susitikimo su Jėzumi, kad galėtume įveikti savo egoizmą, išeiti iš savo komforto zonos.“

2018 m. vasario 26 d.
„Jeigu norime klestinčios ateities visiems, laikykime kompasą nukreiptą "tikrosios Šiaurės", tai yra, nepraeinančių vertybių, kryptimi.“

2018 m. vasario 25 d.
„Melskime taikos dovanos visam pasauliui, ypač tautoms, kurios labiausiai kenčia nuo dabar vykstančių konfliktų.“

2018 m. vasario 24 d.
„Padovanoti Jėzui mielą dovaną – tai skirti laiko nemaloniam žmogui, padėti kam nors, nors iš to neturėsime jokios naudos.“

2018 m. vasario 23 d.
„Mūsų dangiškasis Tėvas visada išklauso savo vaikus, kurie šaukiasi Jo skausme. Paaukokime Jam šiandien maldą ir pasninką už taiką.“

2018 m. vasario 18 d.
„Linkiu visiems vaisingos Gavėnios kelionės ir prašau jūsų melstis už mane ir mano bendradarbius, nes šiandien pradedame rekolekcijų savaitę.“

2018 m. vasario 17 d.
„Tik tas, kas moka pripažinti savo klaidas ir atsiprašyti, sulaukia iš kitų supratimo ir atleidimo.“

2018 m. vasario 16 d.
„Jėzaus žinia yra nepatogi ir trikdanti, nes meta iššūkį supasaulėjusiai religinei valdžiai ir provokuoja sąžines.“

2018 m. vasario 15 d.
„Mes nuolat patiriame Dievo švelnumą. Jis kasdien su meile  gelbsti mus iš nuodėmių, baimių ir nerimo.“

2018 m. vasario 14 d.
„Kas nuolankiai ir nuoširdžiai išpažįsta nuodėmes, gauna atleidimą ir vėl yra vienybėje su Dievu ir su broliais.“

2018 m. vasario 13 d.
„Kad perduotume tikėjimą, mums reikia Šventosios Dvasios. Vieni nepajėgsime.“

2018 m. vasario 12 d.
„Jaučiu didelį skausmą dėl daugybės iš šeimų išplėštų vaikų, naudojamų kaip kareiviai. Tai tikra tragedija!“

2018 m. vasario 11 d.
„Ligoniai visada turi būti mylimi dėl jų trapumo ir gerbiami dėl jų nepažeidžiamo orumo.“

2018 m. vasario 10 d.
„Viešpats dalyvauja mūsų gyvenime, parodydamas visą savo meilę, ir kviečia mus dosniai į ją atsiliepti.“

2018 m. vasario 9 d.
„Krikščionys yra pašaukti saugoti atmintyje visa tai, ką Dievas nuveikė juose.“

2018 m. vasario 8 d.
„Negalime tylėti, kai kenčia milijonai žmonių, kurių orumas yra pažeidžiamas.“
„Su gailestingumu priimkime prekybos žmonėmis aukas ir tuos, kurie bėga nuo karo bei bado.“

2018 m. vasario 7 d.
„Augdami dvasiniame gyvenime, pamažu suvokiame,kad malonė pasiekia mus ir kitus žmones ir kad ja reikia dalintis su visais.“

2018 m. vasario 6 d.
„Visi esame pašaukti dėti pastangas, kad apsaugotume mažuosius skaitmeniniame pasaulyje.“

2018 m. vasario 5 d.
„Kas suvokia savo varganumą ir nuolankiai nuleidžia akis, pajunta į save nukreiptą gailestingą Dievo žvilgsnį.“

2018 m. vasario 4 d.
„Jėzus leidžiasi randamas tam, kas ieško, bet norint jo ieškoti, reikia pajudėti, reikia išeiti.“

2018 m. vasario 3 d.
„Gyventi tikėjimu – tai trokšti būti su Viešpačiu, o tai reiškia, nuolat ieškoti, kur Jis gyvena.“

2018 m. vasario 2 d.
„Tegul visi žmonės ateina pas Kristų, tiesos Šviesą, o pasaulis tegul žengia teisingumo ir taikos keliu.“

2018 m. vasario 1 d.
„Tikėjimas, kurs nesukelia mums krizės, pats yra krizėje. Tikėjimas, kuris nepadeda mums augti, turi augti pats.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUSIS
 

2018 m. sausio 31 d.
„Jėzus yra mūsų tarpininkas ir mus sutaikina ne tik su Tėvu, bet ir vienus su kitais.“

2018 m. sausio 30 d.
„Gėris, kaip ir meilė, tesingumas bei solidarumas nėra pasiekiami kartą visiems laikams. Dėl jų reikia dėti pastangas kiekvieną dieną.“

2018 m. sausio 29 d.
„Per maldą galime užmegzti nuolatinį ryšį su Dievu, tikrojo džiaugsmo šaltiniu.“

2018 m. sausio 28 d.
„Meldžiuosi už visus žmones, sergančius Hanseno liga, ir drąsinu tuos, kurie rūpinasi jų gydymu ir sugrąžinimu į visuomenę.“

2018 m. sausio 27 d.
„Štai mes, Viešpatie, susigėdę dėl to, ką gali padaryti žmogus, sukurtas pagal Tavo paveikslą. Prisimink mus, nes esi gailestingas.“

2018 m. sausio 26 d.
„Krikščionio džiaugsmo neįmanoma nusipirkti, jis kyla iš tikėjimo ir susitikimo su Jėzumi Kristumi – mūsų laimės šaltiniu.“

2018 m. sausio 25 d.
„Kai meldžiamės, galime matyti vieni kitus teisingu, tai yra, Tėvo žvilgnsiu ir atpažinti vieni kitus kaip brolius.“

2018 m. sausio 24 d.
„Radikaliausias priešnuodis melo virusui – leistis apvalomam tiesos.“
„Bet kuri melaginga informacija yra žalinga: patikėjimas melu veda į pražūtingas pasekmes.“

2018 m. sausio 23 d.
„Malda, kuri apvalo, sustiprina ir nušviečia kelią, yra tarsi kuras mūsų kelionei link pilnos krikščionių vienybės.“

2018 m. sausio 22 d.
„Ačiū visiems, kurie įvairiais būdais, ypač malda, lydėjo mano piligrimystę Čilėje ir Peru.“

2018 m. sausio 21 d.
„Šiandien Viešpats kviečia tave apeiti su Juo miestą, tavo miestą. Kviečia tave būti jo mokiniu misionieriumi.“
„Negaišk laiko slėpdamas savo širdį po kauke, pripildyk savo gyvenimą Šventosios Dvasios!

2018 m. sausio 20 d.
„Nėra geresnių vaistų gydyti daugybei žaizdų už gailestingumo kupiną širdį.“

2018 m. sausio 19 d.
„Būk pašlovintas, Viešpatie, už nuostabų Amazonijos tautų sukūrimą ir visą gamtos turtingumą, kurį šios žemės slepia!“

2018 m. sausio 18 d.
„Evanagelijos žinia yra džiaugsmo šaltinis: džiaugsmo, kuris perduodamas iš kartos į kartą ir kurio paveldėtojai mes esame.“

2018 m. sausio 17 d.
„Melskime Dievą drąsos prašyti atleidimo ir sugebėjimo išmokti klausyti, ką Jis sako.“

2018 m. sausio 15 d.
„Prašau jus lydėti malda mano kelionę į Čilę ir Peru.“

2018 m. sausio 14 d.
„Darbuokimės kartu, kad priimtume, apsaugotume, padrąsintume ir integruotume tuos, kurie buvo priversti palikti savo namus ir išgyvena labai didelius sunkumus.“

2018 m. sausio 13 d.
„Neturime laukti, kol būsime tobuli, kad atsilieptume Viešpačiui, kuris mus kviečia, bet atvira širdimi priimti jo balsą.“

2018 m. sausio 12 d.
„Susitikimas su Dievu ir su broliais neturi būti sutrukdytas mūsų lėtumo ir tingumo. Tai kvietimas šiandienai!“

2018 m. sausio 11 d.
„Kas nekenčia kartu su kenčiančiu broliu, kad ir skirtingos religijos, kalbos ar kultūros, turi susirūpinti savo žmoniškumu.“

2018 m. sausio 10 d.
„Kuo labiau esame įsišakniję Kristuje, tuo daugiau atrandame vidinės ramybės, net tarp įvairių kasdienybės prieštaravimų.“

2018 m. sausio 9 d.
„Džiaugsminga siela yra kaip geras dirvožemis, kuriame bręsta gyvybė ir duoda gerus vaisius.“

2018 m. sausio 8 d.
„Džiaugsmas, malda ir dėkingumas – tai trys laikysenos, kurios leidžia mums gyventi autentiška gyvenimą.“

2018 m. sausio 7 d.
„Džiaukimės kartu su broliais Krikščioniškuose Rytuose, kruei šiandien švenčia Kalėdas.“

2018 m. sausio 6 d.
„Krikštas dar gali būti vadinamas "apšvietimu", nes tikėjimas apšviečia širdį, leidžia matyti dalykus kitoję šviesoje.“
„Kaip Trys karaliai tikintysis, tikėjimo raginamas, eina ieškoti Dievo slapčiausiose vietose, nes žino, kad ten jo laukia Viešpats.“

2018 m. sausio 5 d.
„Dievas praeina dulkėtais mūsų gyvenimo keliais ir, suprasdamas mūsų meilės ir laimės ilgesį, pakviečia mus į džiaugsmą.“

2018 m. sausio 4 d.
„Dievas tapo Kūdikiu, kad būtų arčiau kiekvieno laikmečio žmogaus, parodydamas jam savo begalinį švelnumą.“

2018 m. sausio 3 d.
„Vardan Jėzaus galime savo liudijimu parodyti, kad taika yra įmanoma.“

2018 m. sausio 2 d.
„Prakartėlės paprastume mes sutinkame ir kontempliuojame Dievo švelnumą, parodytą Kūdikėlyje Jėzuje.“

2018 m. sausio 1 d.
„Pasirūpinkime taikos daigais, kurie jau dygsta, ir paverskime mūsų miestus taikos dirbtuvėmis.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUODIS
 

2017 m. gruodžio 22 d.
„Išlaisvinkime Kalėdas iš pasaulietiškumo, kuris jas paėmė įkaitu! Tikroji Kalėdų dvasia – tai nuostaba, kad esame mylimi Dievo.“

2017 m. gruodžio 21 d.
„Be meilės tiek gyvenimas, tiek tikėjimas lieka bevaisiai.“

2017 m. gruodžio 20 d.
„Danguje vertinga yra ne tai, ką turime, bet ką duodame.“

2017 m. gruodžio 19 d.
„Eikite pas Jėzų, pabūkite su juo maldoje, patikėkite jo gailestingajai meilei visą savo egzistenciją.“

2017 m. gruodžio 18 d.
„Kiekvienas svetimšalis, kuris beldžiasi į mūsų duris, yra proga susitikti Jėzų Kristų.“

2017 m. gruodžio 17 d.
„Viešpats tesuteikia mums išminties ieškoti to, kas turi reikšmę, ir drąsos mylėti ne žodžiais, o darbais.“

2017 m. gruodžio 16 d.
„Šventu tampama darbuojantis dėl kitų, taip pratęsiant istorijoje Dievo kuriamąjį aktą.“

2017 m. gruodžio 15 d.
„Net jeigu niekas daugiau negalvotų apie mus, Jėzus visada yra šalia mūsų.“

2017 m. gruodžio 14 d.
„Raginu visus išgyventi savo misijos  džiaugsmą liudijant Evangeliją toje aplinkoje, kur kiekvienas gyvena ir dirba.“

2017 m. gruodžio 13 d.
„Krikščionis yra pašauktas užsiimti konkrečiais žemiškais reikalais, kad nušviestų juos iš Dievo ateinančia šviesa.“

2017 m. gruodžio 12 d.
„Ačiū jums visiems, skaitantiems @Pontifex, kuriam šiandien sueina penkeri metai. Tebūna socialiniai tinklai kupini žmoniškumo!“

2017 m. gruodžio 11 d.
„Prašykime malonės, kad mūsų tikėjimas taptų vis veiklesnis per artimo meilės darbus.“

2017 m. gruodžio 10 d.
„Reikia, kad politinė veikla iš tiesų tarnautų žmogui, bendram gėriui ir tausotų kūriniją.“

2017 m. gruodžio 9 d.
„Su korupcija reikia kovoti iš visų jėgų. Tai blogybė, kuri remiasi stabmeldyste pinigams, žeidžiančia žmogaus orumą.“

2017 m. gruodžio 8 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija tebūna visuomet mūsų priebėga, mūsų paguoda ir kelias, vedantis pas Kristų.“

2017 m. gruodžio 7 d.
„Visi turime talentų, kuriuos mums davė Dievas. Nė vienas negali laikyti savęs tokiu vargšu, kad negalėtų dovanoti ko nors kitiems.“

2017 m. gruodžio 6 d.
„Dievo akyse nė vienas iš jo vaikų nėra 'nurašytas'. Kiekvienam Jis patiki kokią nors misiją.“

2017 m. gruodžio 5 d.
„Mes visi elgetaujame Dievo meilės, kuri suteikia prasmę mūsų egzistencijai ir duoda mums nesibaigiantį gyvenimą.“

2017 m. gruodžio 4 d.
„Tikėjimas tampa apčiuopiamas, kai yra išreiškiamas konkrečia meile, ypač tarnaujant vargstantiems broliams ir seserims.“

2017 m. gruodžio 3 d.
„Kiekvienas žmogus yra unikalus ir nepakartojamas. Atnaujinkime pastangas, kad neįgalieji būtų visada priimti bendruomenių, kuriose gyvena.“

2017 m. gruodžio 2 d.
„Brangūs bičiuliai Mianmare ir Bangladeše, dėkoju už jūsų svetingumą! Meldžiu jums dieviško palaiminimo, kad viešpatautų sutarimas ir taika.“

2017 m. gruodžio 1 d.
„Kiek atvirumo reikia, kad priimtume žmones, kurie jaučiasi vieniši ir pasimetę ieškodami gyvenimo prasmės!“

LAPKRITIS

2017 m. lapkričio 29 d.
„Kristaus meilė yra tarsi dvasinis GPS, kuris neklysdamas veda mus link Dievo ir link mūsų artimo širdies.“

2017 m. lapkričio 28 d.
„Tikiuosi, kad mano apsilankymas galės paliesti visus Mianmaro žmones ir paskatinti visus įtraukiančios visuomenės kūrimą.“

2017 m. lapkričio 26 d.
„Šiandien žvelkime į Jėzų ir iš visos širdies kartokime: 'Viešpatie, atsimink mane dabar, kai esi savo Karalystėje!'“

2017 m. lapkričio 25 d.
„Besiruošdamas kelionei į Mianmarą ir Bnagladešą, noriu kiekvieną draugiškai pasveikinti. Labai  laukiu susitikimo su jumis!“

2017 m. lapkričio 24 d.
„Yra viltis ir tam, kuris nusikalto. Jėzus dėl to atėjo: yra įmanoma susitaikyti su Dievu ir pradėti naują gyvenimą.“

2017 m. lapkričio 23 d.
„Kai Viešpats ateis pas mus laikų pabaigoje, bus neapsakomas džiaugsmas. Gyvenkime šio susitikimo laukimu!“

2017 m. lapkričio 22 d.
„Ar susitikdami kitus nešame jiems meilės ugnį, ar liekame užsidarę ir tik patys šildomės prie savo židinio?“

2017 m. lapkričio 21 d.
„Nuoširdi ir tyra Marijos šypsena tebūna kiekvienam iš mūsų džiaugsmo šaltinis gyvenimo sunkumų akivaizdoje.“

2017 m. lapkričio 20 d.
„Darbuokimės kartu, kad vaikai galėtų žiūrėti į mus šypsodamiesi, o jų žvilgsnis būtų giedras, pilnas džiaugsmo ir vilties.“

2017 m. lapkričio 19 d.
„Šią Vargstančiųjų dieną kviečiu visą Bažnyčią nukreipti žvilgsnį į tuos, kurie tiesia rankas, prašydami mūsų solidarumo.“

2017 m. lapkričio 18 d.
„Be tikinčiųjų maldos paramos Petro įpėdinis negali atlikti savo misijos pasaulyje. Aš tikiuosi ir jūsų maldų!“

2017 m. lapkričio 17 d.
„Mums reikia susitikti vargšus ir išmokti dalinimosi, kuris turėtų tapti gyvenimo būdu.“

2017 m. lapkričio 16 d.
„Skurdas nėra lemtis. Jis turi priežastis, kurias reikia pripažinti ir pašalinti dėl daugybės brolių ir seserų gerovės.“

2017 m. lapkričio 15 d.
„Tikėjimas yra didysis gyvenimo palydovas: leidžia realiai pajusti Tėvo, kuris niekada nepalieka savo vaikų vienų, artumą.“

2017 m. lapkričio 14 d.
„Niekas negali užtemdyti šviesos, kurią Kristus įžiebia savo draugų širdyse ir veiduose.“

2017 m. lapkričio 13 d.
„Krikščionis niekada negali būti pesimistas!“

2017 m. lapkričio 12 d.
„Kiekvienas atskirai negalime pakeisti pasaulio, bet visi kartu galime sėti Evangelijos džiaugsmą, būdami arčiau mažiausiųjų.“

2017 m. lapkričio 11 d.
„Prisiminkime maldoje visus, kurie  su atsidavimu ir aukos dvasia rūpinasi ligoniais.“

2017 m. lapkričio 10 d.
„Mokslas parodo savo orumą tada, kai tarnauja integraliai žmogaus ir žmonijos pažangai.“

2017 m. lapkričio 9 d.
„Tegul vis labiau plinta susitikimo kultūra, pajėgianti sugriauti visas sienas, kurios vis dar yra padalijusios pasaulį.“

2017 m. lapkričio 8 d.
„Tiktai tikėjimas mūsų žemiškojo gyvenimo pabaigą gali perkeisti į amžinojo gyvenimo pradžią.“

2017 m. lapkričio 7 d.
„Jėzus iš Nazareto keliauja su mumis, kad savo žodžiais ir gestais įvestų mus į gilų Tėvo meilės slėpinį.“

2017 m. lapkričio 6 d.
„Karas visada daro didelę žalą aplinkai. Nedarkykime savo bendrų namų, bet saugokime juos ateities kartoms.“

2017 m. lapkričio 5 d.
„Kristus nugalėjo mirtį. Jis yra mūsų prisikėlimas ir gyvenimas. Būkime šios vilties žinios liudytojai.“

SPALIS

2017 m. spalio 30 d.
„Mokykis, kai kas nors nustebina, ugdyk sugebėjimą žavėtis. Gyvenk, mylėk, tikėk. Ir, Dievo malonei padedant, niekada neprarask vilties.“

2017 m. spalio 29 d.
„Kviečiu jus nenukreipti žvilgsnio nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus, kad išmoktumėte iš Jo mylėti visa širdimi.“

2017 m. spalio 28 d.
„Priimk į savo širdį kiekvienos žmogiškos būtybės kentėjimus. Maldoje visus juos nešk Dievui.“

2017 m. spalio 27 d.
„Dievas mus myli tokia gailestingumo kupina meile, kad mus priima, globoja ir mums atleidžia nuolatos.“

2017 m. spalio 26 d.
„Susitikimo kultūra – tai žinojimas, kad nepaisant mūsų skirtingumo, visi esame Dievo vaikai.“

2017 m. spalio 25 d.
„Būkite drąsūs Kristaus liudytojai toje aplinkoje, kur gyvenate ir dirbate.“

2017 m. spalio 24 d.
„Darbuokimės visi kartu, rūpindamiesi taika tarp tautų ir užtikrindami pagarbą žmogaus teisėms.“

2017 m. spalio 23 d.
„Jėzus mums davė šviesą, kuri spindi tamsoje. Saugok ją, gink ją. Tai didžiausias turtas patikėtas tavo gyvenimui.“

2017 m. spalio 22 d.
„Šiandien, kai minime Šventąjį Joną Paulių II, prisiminkime ir jo žodžius: 'Nebijokite! Atverkite duris Kristui!'“

2017 m. spalio 20 d.
„Neškime Kristaus meilės liepsną žmonijai, kuriai taip reikalinga tikroji laimė ir taika.“

2017 m. spalio 19 d.
„Leiskitės vedami dieviškojo švelnumo, kad galėtumėte perkeisti pasaulį savo tikėjimu.“

2017 m. spalio 18 d.
„Menininkai teatspindi tikėjimo grožį ir teskelbia Dievo kūrinijos didybę bei Jo begalinę meilę visiems.“

2017 m. spalio 17 d.
„Žmonijos šeima turi pareigą padėti kiekvienam žmogui būti išlaisvintam iš skurdo ir alkio.“

2017 m. spalio 16 d.
„Dalintis – reiškia atsiversti, o tai reikalauja pastangų.“
„Privalome reaguoti į imperatyvą, kad galimybė gauti būtino maisto yra visų žmonių teisė. Teisė, kurioje negali būti išimčių!“

2017 m. spalio 15 d.
„Kaip Šventieji, savo gyvenimo liudijimu parodykime, koks džiaugsmas ir koks grožis gyventi Evangelija.“

2017 m. spalio 14 d.
„Esame pašaukti ginti ir saugoti žmogaus gyvybę, ypač motinos įsčiose, kūdikystėje, senatvėje ir neįgalume.“

2017 m. spalio 13 d.
„Fatimos Marijos apsireiškimo šimtosiose metinėse dėkokime Dievui už jai užtariant suteiktas nesuskaičiuojamas malones.“

2017 m. spalio 10 d.
„Dievas neapvilia! Jis įdėjo į mūsų širdis viltį, kad ji suvešėtų ir duotų vaisių.“

2017 m. spalio 9 d.
„Taikos siekimas yra niekada neužbaigiamas darbas, užduotis, kuri neleidžia atsikvėpti ir kuri reikalauja visų bendrų pastangų.“

2017 m. spalio 8 d.
„Jeigu tave užvaldo kartėlis, tikėk visais tais žmonėmis, kurie vis dar darbuojasi dėl gėrio. Jų nuolankume slypi naujo pasaulio sėkla.“

2017 m. spalio 7 d.
„Rožinis yra Kristaus slėpinių santrauka. Kontempliuokime juos su Marija, kuri mums dovanoja savąjį tikėjimo ir meilės žvilgsnį.“

2017 m. spalio 6 d.
„Padarykime taip, kad ir nepilnamečiams internetas būtų saugi, ugdanti žmogiškumą vieta, tinklas, kuris ne įkalina, bet padeda augti.“

2017 m. spalio 5 d.
„Mokyklos ir mokytojų misija – ugdyti suvokimą apie tiesą, gėrį ir grožį.“

2017 m. spalio 4 d.
„Kaip Šventasis Pranciškus Asyžietis leiskimės perkeičiami Kristaus meilės, kad gyventume neturte ir džiaugsme.“

2017 m. spalio 3 d.
„Tik maldos tyloje galima išmokti klausytis Dievo balso.“

2017 m. spalio 2 d.
„Angelas sargas yra draugas, kurio nematome, bet kurį jaučiame. Jis lydi mus žemės kelionėje iki pat dangaus.“

2017 m. spalio 1 d.
„Kaip Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mokykimės Dievo nuolankumo. Jis tapo mažu dėl mūsų.“
„Žvelgdami su pagarba ir meile į kitus žmones ir mes galime įvykdyti meilės revoliuciją.“
„Artimo meilė niekuomet nebūna vienos krypties, ji visada yra abipusė: visi ką nors dovanoja ir ką nors gauna.“

RUGSĖJIS

2017 m. rugsėjo 30 d.
„Mūsų laikais labai reikia visiems – krikščionims, žydams ir musulmonams – melstis už taiką.“

2017 m. rugsėjo 29 d.
„Šiandien Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė. Šaukimės jų, kad mums nuolat primintų, jog Dievas yra su mumis.“

2017 m. rugsėjo 28 d.
„Susitikimas su Jėzumi gali tapti lemtingu mūsų gyvenimo posūkiu, pripildydamas jį prasmės.“

2017 m. rugsėjo 27 d.
„Nebijodami tapkime migrantų ir pabėgėlių bendrakeleiviais.“

2017 m. rugsėjo 26 d.
„Dėkime pastangas išvaduoti pasaulį nuo branduolinio ginklo, laikantis jo neplatinimo sutarties, kad būtų pašalinti šie mirties įrankiai.“

2017 m. rugsėjo 25 d.
„Artimo meilė yra tikresnė ir įtikinamesnė, jeigu ji išgyvenama bendrystėje su kitais.“

2017 m. rugsėjo 24 d.
„Džiaugsmas didėja, kai juo dalinamės!“

2017 m. rugsėjo 23 d.
„Jeigu esame ištikimi Kristui ir darome gera, galime skleisti dieviškos vilties šviesą.“

2017 m. rugsėjo 22 d.

„Evangelija kviečia visų pirma atsiliepti Dievui, kuris mus myli ir gelbsti, atpažįstant jį artimajame.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. rugsėjo 21 d.
„Kreipiuosi dėl taikos ir nusiginklavimo: šiame smurto žeidžiamame pasaulyje mums reikia brolystės tarp tautų.“

2017 m. rugsėjo 20 d.
„Viltis – tai dorybė tokios širdies, kuri neužsisklendžia tamsoje, nesustoja praeityje, bet moka matyti rytojų.“

2017 m. rugsėjo 19 d.
„Darbuokimės drauge, kad rastume konkrečius sprendimus dėl vargšų, pabėgėlių, šiuolaikinės vergovės aukų ir stiprintume taiką.“

2017 m. rugsėjo 18 d.
„Raskime drąsos išvalyti savo širdį, pašalindami akmenis ir erškėčius, kurie užgožia Dievo žodį.“

2017 m. rugsėjo 17 d.
„Kuo daugiau vietos Jėzus užima mūsų gyvenimo centre, tuo labiau verčia mus išeiti iš savęs ir priartina mus prie kitų.“

2017 m. rugsėjo 16 d.
„Reikia visuotinių pastangų stengiantis  sumažinti oro taršą ir tuo pat metu padėti vystytis skurstančioms šalims.“

2017 m. rugsėjo 15 d.
„Viešpats nepalieka mūsų našlaičiais: turime Motiną, tą pačią kaip ir Jėzus. Marija rūpinasi mumis ir mus visada saugo.“

2017 m. rugsėjo 14 d.
„Nukryžiuotajame atgimė mūsų viltis. ji visai kitokia, negu pasaulio viltys, nes gimsta iš Jėzaus meilės.“

RUGPJŪTIS

2017 m. rugpjūčio 31 d.
„Jeigu būsi atidus savo širdžiai, atrasi, kad esi arti Viešpaties ir kitų žmonių.“

2017 m. rugpjūčio 30 d.
„Evangelija kviečia pirmiausia atsiliepti Dievui, kuris mus myli ir kuris mus išgano, atpažįstant jį savo artimajame.“

2017 m. rugpjūčio 28 d.
„'Viešpatie, sukūrei mus sau, ir nerami mūsų širdis, kol neras atilsio Tavyje' (Šv. Augustinas, Išpažinimai, I, 1, 1“

2017 m. rugpjūčio 27 d.
„Kiek mamų šiandien lieja ašaras, kaip šventoji Monika, kad jų vaikai grįžtų pas Kristų! Nepraraskite pasitikėjimo Dievo malone!“

2017 m. rugpjūčio 26 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija teišprašo mums malonę, kad būtume stipriai skatinami Šventosios Dvasios ir su evangeliniu atvirumu liudytume Kristų.“

2017 m. rugpjūčio 25 d.
„Būti Bažnyčios vyrais ir moterimis reiškia būti bendrystės vyrais ir moterimis.“

2017 m. rugpjūčio 24 d.
„Žmonėms reikia vilties, kad galėtų gyventi, ir Šventosios Dvasios, kad turėtų vilties.“

2017 m. rugpjūčio 23 d.
„Viešpats yra su visomis senovinės ir naujosios vergovės – nežmoniško darbo, prekybos žmonėmis, išnaudojimo – aukomis.“

2017 m. rugpjūčio 22 d.
„Kai mums būna liūdna, kai atrodo, kad viskas nesiseka, galvokime: 'Dievas mane myli, Dievas manęs neapleidžia'.“

2017 m. rugpjūčio 21 d.
„Šventoji Dvasia tedovanoja visam pasauliui taiką, teišgydo karų ir terorizmo žaizdas.“

2017 m. rugpjūčio 20 d.
„Mums visada labai reikia vis iš naujo atrasti Viešpaties meilę ir gailestingumą, kad galėtume auginti vis artimesnį ryšį su Dievu.“

2017 m. rugpjūčio 19 d.
„Meldžiu už visas pastarųjų dienų pasikėsinimų aukas. Tegu aklai terorizmo prievartai nelieka vietos pasaulyje.“

2017 m. rugpjūčio 17 d.
„Niekas tenetrukdo jums gyventi draugystėje su dangiškuoju Tėvu, ją stiprinti ir visiems liudyti Jo beribį gerumą ir gailestingumą.“

2017 m. rugpjūčio 15 d.
„Marijos paėmimas į dangų liečia mūsų ateitį: ragina mus žvelgti į dangų, skelbia naują dangų ir naują žemę kartu su Kristaus pergale.“

2017 m. rugpjūčio 14 d.
„Atsidavimo Viešpačiui kelionė prasideda kiekvieną dieną, iš pat ryto.“

2017 m. rugpjūčio 13 d.
„Marijoje matome nuolankumą, kuris yra ne silpnųjų, bet stipriųjų dorybė – tų, kurie neskriaudžia kitų tam, kad jaustųsi reikšmingi.“

2017 m. rugpjūčio 12 d.
„Mielas jaunime, jūs esate Bažnyčios viltis. Kokios jūsų ateities svajonės? Dalyvaukite Sinode!  #sinodo18

2017 m. rugpjūčio 11 d.
„Kai kas nors sukelia mums kančią, išgirskime širdyje Jėzaus balsą: 'Nebijok, eik pirmyn! Aš esu su tavimi!'“

2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Jėzus nepalieka mūsų vienų, nes esame jam brangūs.“

2017 m. rugpjūčio 9 d.
„Liudijant tikėjimą svarbu ne pasisekimas, bet ištikimybė Kristui.“

2017 m. rugpjūčio 8 d.
„Šiandien šloviname Tėvą už šventojo Dominyko atliktą darbą, tarnaujant Evangelijai, kurią jis skelbė žodžiu ir gyvenimu.“

2017 m. rugpjūčio 7 d.
„Atleidimas išlaisvina širdį ir leidžia pradėti iš naujo. Atleidimas teikia viltį, be atleidimo neįmanoma statyti Bažnyčios.“

2017 m. rugpjūčio 6 d.
„Viltis yra dorybė tokios širdies, kuri neužsidaro tamsoje, nesustoja praeityje, bet moka matyti rytojų.“

2017 m. rugpjūčio 5 d.
„Kitas žmogus – tai dovana, kurią reikia priimti pagarbiai, nes jame, ypač jeigu jis silpnas ir trapus, pas mane ateina Kristus.“

2017 m. rugpjūčio 4 d.
„Jėzaus vardu mes galime savo liudijimu parodyti, kad taika yra įmanoma!“

2017 m. rugpjūčio 2 d.
„Evangelija yra Geroji Naujiena, kuri slepia savyje užkrečiantį džiaugsmą, nes neša ir siūlo naują gyvenimą.“

2017 m. rugpjūčio 1 d.
„Veiksmingai darome gera visų pirma tada, kai už tai nesiekiame atlygio, konkrečiose kasdienybės situacijose.“

LIEPA

2017 m. liepos 31 d.
„Kaip Šventasis Ignacas Lojola, leiskimės įveikiami Viešpaties Jėzaus ir Jo vadovaujami skubėkime tarnauti artimui.“

2017 m. liepos 30 d.
„Kviečiame visus tikinčius ir geros valios žmones įsipareigoti kovoti prieš visas šiuolaikinės vergovės formas.“

2017 m. liepos 28 d.
„Pavedu dangiškajam Tėvui mažąjį Čarlį ir meldžiuosi už jo tėvus bei visus, kurie jį mylėjo.“

2017 m. liepos 26 d.
„Kokie svarbūs yra seneliai šeimos gyvenime, kad perduotų žmogiškumo ir tikėjimo paveldą, kuris yra esminis kiekvienai visuomenei!“

2017 m. liepos 23 d.
„Kai mums reikia pagalbos, kreipkimės į Tėvą, kuris nuolat žvelgia į mus su meile ir niekada mūsų neapleidžia.“

2017 m. liepos 19 d.
„Melskimės už visas mafijos aukas, prašykime jėgų žengti pirmyn, tęsti kovą su korupcija.“

2017 m. liepos 18 d.
„Reikia įveikti visas rasizmo, nepakantumo ir žmogaus sudaiktinimo formas.“

2017 m. liepos 16 d.
„Leiskime, kad Mergelė Marija mus vestų taku, kuris veda į šventąjį kalną – Kristų, kur susitinka Dievas ir žmogus.“

2017 m. liepos 11 d.
„Europa turi unikalų idėjinį ir dvasinį paveldą, kuris yra vertas būti vėl iškeltas su užsidegimu ir atnaujintu gaivumu.“

2017 m. liepos 9 d.
„Pavedu motiniškai Marijos, Jūrų Žvaigždės, globai jūreivius, žvejus ir visus, patiriančius sunkumus bei esančius toli nuo namų.“

2017 m. liepos 8 d.
„Migrantai yra mūsų broliai ir seserys, kurie ieško geresnio gyvenimo toli nuo skurdo, bado ir karo.“

2017 m. liepos 2 d.
„Kaip gražu, kai jauni žmonės tampa 'gatvės pamokslininkais', su džiaugsmu nešančiais Jėzų visais keliais į visus žemės pakraščius!“

2017 m. liepos 1 d.
„Krikščionio misija yra nuostabi. Ji skirta visiems, neaplenkiant nė vieno!“

BIRŽELIS

2017 m. birželio 30 d.
„Labai reikia puoselėti krikščionišką viltį, tą viltį, kuri dovanoja naują žvilgsnį, sugebantį atrasti ir pamatyti gėrį.“

2017 m. birželio 29 d.
„Pasiveskime šventųjų Petro ir Pauliaus užtarimui, kad galėtume liudyti išlaisvinantį Dievo veikimą mumyse.“

2017 m. birželio 28 d.
„Dievas žvelgia su meile į kiekvieną iš mūsų.“

2017 m. birželio 26 d.
„Dar kartą griežtai pasmerkiu bet kokią kankinimo formą ir kviečiu visus dėti pastangas, kad tai būtų panaikinta ir kad būtų paremtos aukos ir jų šeimų nariai.“

2017 m. birželio 25 d.
„Kiekvienas iš mūsų yra vertingas, kiekvienas yra nepakeičiamas Dievo akyse.“

2017 m. birželio 24 d.
„Gailestingumas sušildo širdį ir padaro ją jautrią brolių poreikiams, kviečia dalintis ir būti su jais.“

2017 m. birželio 23 d.
„Eikite, pasiekite visus pakraščius! Eikite ir ten būkite Bažnyčia, remdamiesi Šventosios Dvasios jėga.“

2017 m. birželio 22 d.
„Nesileiskime suklaidinami šio pasaulio išminties, bet sekime Jėzų – vienintelį tikrą vadovą, kuris suteikia prasmę mūsų gyvenimui.“

2017 m. birželio 21 d.
„Nenusigręžkime nuo naujų skurdo ir atskirties formų, kurios neleidžia žmonėms oriai gyventi.“

2017 m. birželio 20 d.
„Asmeninis susitikimas su pabėgėliais išsklaido baimes ir iškreiptas ideologijas, padeda augti mūsų žmoniškumui.“

2017 m. birželio 19 d.
„Nė vienas iš mūsų nėra sala – nesame savarankiški ir nepriklausomi nuo kitų. Galime kurti ateitį tik drauge, neatstumdami nė vieno žmogaus.“

2017 m. birželio 18 d.
„Jėzus sulaužė save ir toliau save laužo dėl mūsų.Tai yra Eucharistija. Jis ir mūsų prašo atiduoti save, sulaužyti save dėl kitų.“

2017 m. birželio 17 d.
„Rūpinimasis ekologija visada yra ir rūpinimasis visuomene. išgirkime žemės šauksmą, bet taip pat ir vargšų dejones.“

2017 m. birželio 16 d.
„Meilė prašo kūrybingo, konkretaus atsakymo. Neužtenka gerų pasiryžimų, nes kiti žmonės nėra skaičiai, bet broliai, kuriais reikia pasirūpinti.“

2017 m. birželio 15 d.
„Kiekvieno iš mūsų egzistavimas yra susijęs su kitų žmonių buvimu: gyvenimas yra ne einantis laikas, bet susitikimų laikas.“

2017 m. birželio 14 d.
„Reikia labai daug maldos ir atgailos, kad išprašytume atsivertimo malonę ir daugybės karų pasaulyje pabaigą.“

2017 m. birželio 13 d.
„Savo kančioje Jėzus prisiėmė visas mūsų kančias. Jis žino, ką reiškia skausmas, mus supranta, paguodžia ir duoda jėgų.“

2017 m. birželio 12 d.
„Bažnyčia spindi tada, kai yra misionieriška, atvira, laisva, ištikima, turinti mažai turtų ir daug meilės.“

2017 m. birželio 11 d.
„Švenčiausiosios Trejybės šventė kviečia mus būti bendrystės, paguodos ir gailestingumo raugu.“

2017 m. birželio 10 d.
„Gyvybė gali išgyventi tik kitos gyvybės dosnumo dėka.“

2017 m. birželio 9 d.
„Kiekvienas iš mūsų, būdamas gyvas Kristaus Kūno narys, yra pašauktas rūpintis vienybe ir taika.“

2017 m. birželio 8 d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nuolankumas ir švelnumas yra ne silpnųjų, bet stipriųjų dorybės.“
 

2017 m. birželio 7 d.
„Bažnyčiai reikia eilinio gyvenimo šventųjų šventųjų, nuosekliai išgyvenamos kasdienybės šventųjų.“

2017 m. birželio 6 d.
„Visada prisiminkime, kad mūsų tikėjimas yra konkretus: Žodis tapo kūnu, o ne idėja!“

2017 m. birželio 5 d.
„Niekada nepamirškime, kad gamtinė aplinka yra bendras turtas, visos žmonijos paveldas ir visi esame už ją atsakingi.“

2017 m. birželio 4 d.
„Klusniai leiskimės vedami Šventosios Dvasios, kad neišklystume iš kelio ir neįpultume į širdies uždarumą.“

2017 m. birželio 3 d.
„Drąsiai imkimės visų reikalingų priemonių, kad apsaugotume mūsų vaikų gyvybę.“

2017 m. birželio 2 d.
„Konfliktų, kuriuos išgyvename, tamsoje galime būti uždegtos žvakės ir priminti, kad šviesa nugali tamsą.“
„Italija težengia pirmyn, teklesti joje sutarimas, kad galėtų prisidėti vertingu įnašu prie taikos ir teisingumo pasaulyje.“

2017 m. birželio 1 d.
„Dėkoju Dievui už tėvus, kurie stengiasi gyventi meilėje ir tęsia kelionę, net jeigu kelyje ne kartą suklumpa.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEGUŽĖ

2017 m. gegužės 31 d.
„Mokykimės iš mūsų Motinos Marijos tvirto ir tarnaujančio tikėjimo, kad taptume gyvais Dievo gailestingumo ženklais.“

2017 m. gegužės 30 d.
„Krikščionių džiaugsmas kyla iš Šventosios Dvasios, kuri mums duoda tikrąją laisvę ir dovanoja galimybę nešti Jėzų broliams.“

2017 m. gegužės 29 d.
„Marijos motinystė mums primena, kad Dievas niekada nepailsta su gailesčiu pasilenkti prie žmonijos.“

2017 m. gegužės 28 d.
„Visus raginu bendrauti konstruktyviai, atsisakyti išankstinio nusistatymo kitų žmonių atžvilgiu ir nešti viltį bei pasitikėjimą mūsų laikmečiui.“

2017 m. gegužės 27 d.
„Melskimės drauge už mūsų brolius koptus Egipte, kurie buvo nužudyti todėl, kad nenorėjo atsižadėti tikėjimo.“

2017 m. gegužės 26 d.
„Mūsų visuomenės ateitis reikalauja visų, ypač institucijų, konkretaus dėmesio gyvybei. “

2017 m. gegužės 25 d.
„Jėzui žengiant į dangų, dalyvaujame Dievo gyvenimo pilnatvėje. Jau dabar galime nešti tą gyvenimą pasaulio keliais.“

2017 m. gegužės 24 d.
„Melskimės su Kinijos katalikais, pasiveskime Marijai, kad gautume malonę kantriai pakelti sunkumus ir juos įveikti su meile.“

2017 m. gegužės 23 d.
„Tik dialogo keliu galima planuoti bendrą ateitį. Dialogo keliu kuriame taiką, rūpindamiesi visais.“

2017 m. gegužės 22 d.
„Esame pašaukti gyventi ne vieni be kitų, aukščiau kitų ar prieš kitus, bet vieni su kitais, dėl kitų ir kituose.“

2017 m. gegužės 21 d.
„Marija mus moko turėti viltį Dieve net tada, kai atrodo, kad viskas praranda prasmę, kai Dievas tarsi pasislepia.“

2017 m. gegužės 20 d.
„Taiką reikia kurti ant teisingumo, visapusiško žmogaus vystymosi, žmogaus teisių gerbimo, kūrinijos saugojimo pamato.“

2017 m. gegužės 19 d.
„Stenkimės išlaikyti aukštumoje savo gyvenimo 'tonusą', prisimindami dėl kokio šlovingo tikslo gyvename, kovojame, kenčiame.“

2017 m. gegužės 18 d.
„Dievas augina gražiausias savo gėlės tarp kiečiausių akmenų.“

2017 m. gegužės 17 d.
„Mūsų viltis yra Viešpats Jėzus, kurį atpažįstame esant gyvą mumyse ir mūsų broliuose.“

2017 m. gegužės 16 d.
„Jėzus prašo mūsų, kad į jį žvelgtume, kad jį pažintume, kad jį pamiltume.“

2017 m. gegužės 15 d.
„Kad ištikimai sektume Jėzų, prašykime malonės tai daryti ne žodžiais, bet darbais, ir turėti kantrybės nešti savo kryžių.“

2017 m. gegužės 14 d.
„Kartu prašykime Dievo žodžių supratimo dovanos.“

2017 m. gegužės 13 d.
„Fatima visų pirma yra Šviesos apsiautas, kuris mus pridengia, kai prašome Mergelės Motinos apgynimo ir kreipiamės: parodyk mums Jėzų.“
„Kaskart kai žvelgiame į Mariją, vėl iš naujo patikime švelnumo ir meilės revoliucine jėga.“

2017 m. gegužės 12 d.
„Prašau visų prisijungti prie manęs kaip vilties ir taikos piligrimai. Jūsų besimeldžiančios rankos tegul ir toliau palaiko manąsias.“

2017 m. gegužės 10 d.
„Dievas yra didesnis už nebūtį, ir užtenka vienos uždegtos žvakės įveikti kad ir pačią tamsiausią naktį.“

2017 m. gegužės 9 d.
„Visi turi ką įnešti į visuomenę, nė vienas nėra atleistas nuo pareigos kuo nors prisidėti prie visų gerovės.“

2017 m. gegužės 8 d.
„Jėzau, Tu nugalėjai nuodėmės ir mirties tamsą, suteik mūsų laikams ramybę.“

2017 m. gegužės 7 d.
„Leiskimės, kad mus provokuotų Jėzaus žodžiai ir gestai, priimkime Jo kvietimą į pilnai žmogišką gyvenimą, su džiaugsmu išeikvojantį save meilei.“

2017 m. gegužės 6 d.
„Džiūgauk, nes tavo gyvenime slypi prisikėlimo daigas, naujas gyvenimas, kuris laukia pažadinimo!“

2017 m. gegužės 5 d.
„Keičiantis epochoms Prisikėlęs Viešpats nepavargsta ieškoti mūsų, savo brolių, pasiklydusių pasaulio dykumose.“

2017 m. gegužės 4 d.
„Leiskime, kad mus nustebintų naujumas, kurį tik Kristus gali mums duoti. Tegul jo švelnumas ir meilė vadovauja mūsų žingsniams.“

2017 m. gegužės 3 d.
„Tegul mūsų elgesys būna romus ir nuolankus, dėmesingas rūpinimuisi vargšais.“

2017 m. gegužės 2 d.
„Auginkime brolystę ir tarpusavio supratimą. Tai bendradarbiavimas, kuris padeda kurti geresnę ir taikesnę visuomenę.“

2017 m. gegužės 1 d.
„Šventasis Juozapas tedovanoja jaunimui sugebėjimą svajoti ir rizikuoti dėl didelių dalykų, dėl Dievo svajonių mums.“

BALANDIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio 30 d.
„Savo prisikėlimu Jėzus mus išlaisvino iš nuodėmės bei mirties vergijos ir atvėrė mums vartus į amžinąjį gyvenimą.“

2017 m. balandžio 29 d.
„Jėzaus artumas perduodamas gyvenimu ir konkrečios dovanojamos meilės kalba.“

2017 m. balandžio 28 d.
„Esame kviečiami keliauti kartu, įsitikinę, kad visų ateitis priklauso ir nuo religijų bei kultūrų susitikimo.“

2017 m. balandžio 27 d.
„Prašau melstis už rytoj prasidedančią mano kaip taikos piligrimo kelionę į Egiptą.“

2017 m. balandžio 26 d.
„Skatinkime skirtingų religinių tradicijų vyrų ir moterų draugystę ir tarpusavio pagarbą, kad galėtume kurti taikingą pasaulį.“

2017 m. balandžio 25 d.
„Jis numirė, buvo palaidotas, Jis prisikėlė ir pasirodė – Jėzus yra gyvas! Tai krikščionybės žinios šerdis.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio 24 d.
„Jeigu Dievo Žodį visuomet turėtume savo širdyje, jokia pagunda negalėtų atitolinti mūsų nuo Dievo.“
 

2017 m. balandžio 23 d.
„Prašykime malonės niekada nepavargti semtis iš Jėzaus Tėvo gailestingumo ir nešti jį pasauliui.“
„Dievo gailestingumas yra amžinas: nesibaigia, neišsenka, nenusileidžia prieš mūsų uždarumą ir niekada nepavargsta.“

2017 m. balandžio 22 d.
„Viešpatie, išgydyk mūsų gyvenimą, kad saugotume pasaulį, o ne alintume, kad sėtume grožį, o ne terštume ir naikintume.“

2017 m. balandžio 21 d.
„Kai pasiekiame savo silpnumo ir varganumo dugną, prisikėlęs Kristus mums duoda jėgų pakilti.“ 

2017 m. balandžio 20 d.
„Jeigu Kristus yra prikeltas, į kiekvieną savo gyvenimo įvykį, net patį baisiausią, galime žvelgti naujomis akimis ir nauja širdimi.“ 

2017 m. balandžio 19 d.
„Su nuostaba ir dėkingumu apmąstykime didingąjį Viešpaties prisikėlimo slėpinį.“ 

2017 m. balandžio 18 d.
„Šią Velykų savaitę mums bus naudinga kiekvieną dieną perskaityti po Evangelijos ištrauką, kurioje kalbama apie Kristaus Prisikėlimą.“ 

2017 m. balandžio 17 d.
„Taip, esame visiškai tikri: Kristus iš tiesų prisikėlė!“ 

2017 m. balandžio 16 d.
„Su Šventom Velykom! Neškite visiems Prisikėlusio Kristaus džiaugsmą ir viltį!“ 

2017 m. balandžio 15 d.
„Velykos – tai mūsų vilties šventė, žinojimo, kad niekas negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, šventė.“ 

2017 m. balandžio 14 d.
„O Kristaus Kryžiau, mokyk mus, kad saulės patekėjimas yra galingesnis už nakties tamsą ir kad amžinoji Dievo meilė nugali visada.“ 

2017 m. balandžio 13 d.
„Mums yra naudinga išeiti iš mūsų įtvirtinimų, nes Dievo Širdžiai būdinga būti perpildytai Gailestingumo, lietis iš krantų eikvojant savo švelnumą.“ 

2017 m. balandžio 12 d.
„Jeigu niekšybės slėpinys yra bedugnė, tai Dievo Meilė, kuri tą bedugnę perėjo ir nugalėjo blogį, yra begalinė.“

2017 m. balandžio 11 d.
„Jėzus ateina išgelbėti mūsų ir mes esame pašaukti rinktis jo kelią: tarnavimo, savęs dovanojimo ir užmiršimo kelią.“
 
2017 m. balandžio 10 d.
„Šią Didžiąją savaitę sutelkime savo žvilgsnį į Jėzų ir prašykime malonės geriau suprasti Jo aukos dėl mūsų slėpinį.“
 
2017 m. balandžio 9 d.
„O Kristaus Kryžiau, pažadink mumyse Dievo, gėrio ir šviesos troškimą.“

2017 m. balandžio 8 d.
„Mielas jaunime, nebijokite pasakyti Jėzui 'Taip' su visu širdies įkarščiu, dosniai Jam atsiliepti ir Juo sekti!“

2017 m. balandžio 7 d.
„Gavėnia yra atgailos laikas, kurios tikslas – prikelti mus su Kristumi, atnaujinti mūsų per krikštą gautą tapatybę.“

2017 m. balandžio 6 d.
„Viltis atveria tikintįjį Dievo siurprizams.“

2017 m. balandžio 5 d.
„Stenkimės sekti Jėzaus pėdomis konkrečiai, pasišvęsdami vargstantiems broliams ir seserims.“

2017 m. balandžio 4 d.
„Šiandien Pasaulinė kovos su priešpėstinėmis minomis diena. Prašau, atnaujinkime įsipareigojimą, kad pasaulyje neliktų minų!“

2017 m. balandžio 3 d.
„Gavėnia pati savaime yra vilties laikas, kadangi mums padeda atgimti "iš aukštybių", iš Dievo meilės.“

2017 m. balandžio 2 d.
„Su Jėzumi širdyje apsigyvena džiaugsmas, atgimsta viltis, kančia persikeičia į ramybę, baimė į pasitikėjimą, išbandymai – į meilės auką.“
„Kai Šventoji Dvasia gyvena mūsų širdyse, ji padeda mums suprasti, kad Viešpats yra šalia ir rūpinasi mumis.“

2017 m. balandžio 1 d.
„Net ir sunkiausiais ir labiausiai sukrečiančiais momentais Viešpaties gailestingumas ir gerumas yra didesni už visa kita.“

KOVAS

2017 m. kovo 31 d.
„Pasninkavimas pasipūtusia širdimi padaro daugiau blogo nei gero. Geriausias pasninkas yra nusižeminimas.“

2017 m. kovo 30 d.
„Malda yra galinga, malda nugali blogį, malda neša ramybę.“

2017 m. kovo 29 d.
„Ramybė, kuri trykšta iš tikėjimo, yra dovana. Tai malonė patirti, kad Dievas mus myli ir visada yra šalia mūsų.“

2017 m. kovo 28 d.
„Jeigu išmokstame į viską žvelgti Šventosios Dvasios šviesoje, pastebime, kad viskas yra malonė!“

2017 m. kovo 27 d.
„Saugoti šventą kiekvienos žmogiškos gyvybės lobį nuo prasidėjimo iki mirties – tai geriausias būdas užbėgti už akių bet kokiam smurtui.“

2017 m. kovo 26 d.
„Gavėnia yra palankus metas suintensyvinti dvasinį gyvenimą pasninku, malda ir išmalda.“

2017 m. kovo 25 d.
„Bažnyčia eina link visų, į periferijas, eina taip pat ir link netikinčiųjų. Ji neša visiems Jėzų, kuris duoda prasmę mūsų gyvenimui.“
„Dievo Žodis yra gyva jėga, pajėgi pažadinti žmonių širdyse atsivertimą.“

2017 m. kovo 24 d.
„Prisiminkime daugybę krikščionių brolių ir seserų, kurie kenčia persekiojimus dėl savo tikėjimo. Būkime vienybėje su jais.“

2017 m. kovo 23 d.
„Tegul tikėjimo tvirtumas būna mūsų gyvenimo variklis.“

2017 m. kovo 22 d.
„Nors esame menko tikėjimo žmonės, Viešpats mus gelbsti. Visada pasitikėkime Viešpačiu!“

2017 m. kovo 21 d.
„Skubiai reikalinga sėti gėrį: rūpintis teisingumu, auginti sutarimą, palaikyti integraciją, ir niekada nepavargti.“

2017 m. kovo 19 d.
„Telaimina ir tegloboja jus Šventasis Juozapas, Marijos Sužadėtinis ir Bažnyčios Globėjas. Ir daug sveikinimų tėčiams!“

2017 m. kovo 18 d.
„Kviečiu jus statyti ne sienas, o tiltus, nugalėti blogį gerumu, nuoskaudą atleidimu, gyventi taikoje su visais.“

2017 m. kovo 17 d.
„Pasninkas – tai atsisakymas ne tik maisto, bet ir kiekvieno nesveiko prisirišimo, o ypač nuodėmės.“

2017 m. kovo 16 d.
„Bažnyčia nori būti arti kiekvieno žmogaus su meile ir atjauta, su paguoda, kuri ateina iš Kristaus.“

2017 m. kovo 15 d.
„Dievo žodis padeda mums atverti akis, kad priimtume gyvybę ir ją mylėtume, ypač tada, kai ji yra silpna.“

2017 m. kovo 14 d.
„Melskimės vieni už kitus, kad mokėtume atverti savo duris silpniems ir neturtingiems.“

2017 m. kovo 13 d.
„Šventoji Dvasia teveda mus, kad nueitume tikrą atsivertimo kelią ir atrastume Dievo Žodžio dovaną.“

2017 m. kovo 12 d.
„Gavėnia yra palankus metas atsinaujinimui susitinkant Kristų, kuris yra gyvas savo Žodyje, sakramentuose ir kiekviename žmoguje.“

2017 m. kovo 11 d.
„Kelias iš meilės į neapykantą yra lengvas.O kelias iš neapykantos į meilę – daug sunkesnis, bet jis veda į ramybę.“

2017 m. kovo 10 d.
„Per šią Gavėnią pabandykime pasninkauti ne susiraukę, bet su šypsena.“

2017 m. kovo 5 d.
„Maloniai prašau prisiminti maldoje mane ir mano bendradarbius: iki penktadienio turėsime rekolekcijas.“
„Jėzus yra ištikimas draugas, kuris niekada mūsų neapleidžia. Net kai nusidedame, Jis kantriai laukia, kad sugrįžtume pas Jį.“

2017 m. kovo 4 d.
„Gavėnia kviečia mus į ryžtingą atsivertimą. Esame šaukiami visa širdimi grįžti prie Dievo.“

2017 m. kovo 3 d.
„Pasninkas – tai ne tik duonos atsisakymas. Tai ir pasidalinimas duona su išalkusiu.“

2017 m. kovo 2 d.
„Dievas yra visada mums ištikimas ir nė akimirkai nenustoja mus mylėjęs, stebėjęs mūsų žingsnius ir vijęsis mus, kai nutolstame.“

2017 m. kovo 1 d.
„Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, kuris veda į aiškų tikslą – Prisikėlimą, Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį.“

VASARIS

2017 m. vasario 28 d.
„Malda – tai raktas, atrakinantis gailestingą Dievo širdį.“

2017 m. vasario 27 d.
„Kai mūsų kelionė pasidaro varginanti ir mes parpuolame, Dievas, būdamas apstus gailestingumo, ištiesia savo ranką, kad mus pakeltų.“

2017 m. vasario 26 d.
„Būkime ištvermingi maldoje, kad išsipildytų Jėzaus troškimas: 'Visi tebūna viena'.“

2017 m. vasario 25 d.
„Skelbdami visiems Jėzaus meilę ir švelnumą tampame Evangelijos džiaugsmo apaštalais. O džiaugsmas užkrečia!“

2017 m. vasario 24 d.
„Krikščionio širdyje visada yra džiaugsmas. Visada. Džiaugsmas, priimtas kaip dovana ir saugomas, kad būtų pasidalintas su visais.“

2017 m. vasario 23 d.
„Nesumenkinkime pavyzdžio vertės, nes jis turi daugiau galios negu tūkstantis žodžių, tūkstančiai "like" žinučių ar tūkstantis video įrašų Youtube kanale.“

2017 m. vasario 22 d.
„Jėzus patikėjo Petrui raktus, kad atvertų vartus į Dangaus Karalystę, o ne kad uždarytų.“

2017 m. vasario 21 d.
„Dievas geriau už mus žino, ko mums reikia. Turime pasitikėti Juo, nes Jo keliai labai skiriasi nuo mūsiškių.“

2017 m. vasario 20 d.
„Blogis yra užkrečiantis, bet ir gėris taip pat. Leiskimės užkrečiami gėrio ir užkrėskime gėriu!“

2017 m. vasario 19 d.
„Pajuskime Šventosios Dvasios raginimą drąsiai ieškoti naujų kelių Evangelijos skelbimui.“

2017 m. vasario 18 d.
„Kiek kartų Šventajame Rašte Viešpats prašo mūsų priimti keliaujančius ir svetimšalius, primindamas mums, kad ir mes patys esame svetimšaliai!“

2017 m. vasario 17 d.
„Jauna širdis nepakelia neteisybės ir negali pasiduoti atmetimo kultūrai, nusileisti abejingumo globalizacijai.“

2017 m. vasario 16 d.
„Kviečiu jus kovoti su materialiniu ir dvasiniu skurdu. Kartu kurkime taiką ir statykime tiltus.“

2017 m. vasario 15 d.
„Atmetimo kultūra nėra iš Jėzaus. Kitas žmogus yra mano brolis, nepaisant jo tautybės, socialinės padėties, religijos.“

2017 m. vasario 14 d.
„Gera žinoti, kad Viešpats prisiima mūsų trapumą, kantriai mus vėl pastato ant kojų ir duoda jėgų pradėti iš naujo.“

2017 m. vasario 13 d.
„Niekada nestatykime Dievui sąlygų! Pasitikėti Viešpačiu – tai reiškia pasiduoti jo planams be jokių pretenzijų.“

2017 m. vasario 12 d.
„Turi būti gerbiamas vaikų orumas: reikalaukime, kad visame pasaulyje būtų panaikinta vaikų-kareivių vergovė.“

2017 m. vasario 11 d.
„Trokštu padrąsinti jus visus įžvelgti Marijoje, Ligonių sveikatoje, Dievo meilės kiekvienam žmogui užtikrinimą.“

2017 m. vasario 10 d.
„Būkime arti tų brolių ir seserų, kurie išgyvena ligos patirtį, ir jų šeimų.“

2017 m. vasario 9 d.
„Viltis atveria naujus horizontus, įgalina svajoti apie tai, ko net neįmanoma įsivaizduoti.“

2017 m. vasario 8 d.
„Kas prisideda prie prekybos žmonėmis, yra atsakingas prieš Dievą. Melskimės už širdžių atsivertimą.“

2017 m. vasario 7 d.
„Išgirskime daugybės vergais paverstų vaikų šauksmą. Tegul niekas nelieka abejingas jų kančioms.“

2017 m. vasario 6 d.
„Tapti tikinčiais – tai išmokti žvelgti tikėjimo akimis.“

2017 m. vasario 5 d.
„Kas netiki į Dievą arba Jo neieško galbūt niekada negirdėjo iššūkį jiems metančio tikėjimo liudijimo.“

2017 m. vasario 4 d.
„Veik! Gyvenk! Ir matydamas tavo gyvenimą, tavo liudijimą, kas nors tavęs paklaus: kodėl taip gyveni?“

2017 m. vasario 3 d.
„Niekada nepamirškime melstis vieni už kitus. Malda yra mūsų stipriausia jėga.“

2017 m. vasario 2 d.
„Pašvęstasis gyvenimas yra didelė Dievo dovana: Dievo dovana Bažnyčiai, Dievo dovana savo Tautai.“

2017 m. vasario 1 d.
„Dievas trokšta, kad visi žmonės vienas kitą laikytų broliais ir gyventų kaip broliai, sudarydami vieną didelę žmonių šeimyną, kurioje harmoningai susiderina skirtumai.“

SAUSIS

2017 m. sausio 31 d.
„Sekime Jėzaus laikysena ligonių atžvilgiu. Jis rūpinasi visais, dalijasi jų kančia ir atveria širdį vilčiai.“

2017 m. sausio 30 d.
„Nėra nieko neįmanomo, jei maldoje kreipiamės į Dievą. Visi galime būti taikos kūrėjais.“

2017 m. sausio 29 d.
„Viešpatie, taikos Dieve, išgirsk mūsų maldavimus ir dovanok taiką Šventajai  Žemei. Shalom, salaam, ramybė!“

2017 m. sausio 28 d.
„Dievo Karalystė jau yra tarp mūsų kaip paslėpta sėkla. Kas turi tyras akis, regi ją dygstančią.“

2017 m. sausio 27 d.
„Šiandien noriu širdyje prisiminti visas holokausto aukas. Tenebus niekada užmirštos jų kančios ir ašaros.“

2017 m. sausio 26 d.
„Viltis išdaigina naują gyvenimą, kaip kad augalas išauga iš kritusios į žemę sėklos.“

2017 m. sausio 25 d.
„Mėgstu kartoti, kad krikščionių vienybė kuriama einant kartu, susitinkant, meldžiantis ir skelbiant Evangeliją.“

2017 m. sausio 24 d.
„Pateikime mūsų laikų žmonėms istorijas, kurioms būdinga "geros žinios" logika.“

2017 m. sausio 23 d.
„'Nebijok, nes aš esu su tavimi'. – Skleiskime viltį ir pasitikėjimą mūsų laikais!“

2017 m. sausio 22 d.
„Meilės vienybė įgyvendinama tada, kai kartu skelbiame nuostabius darbus, kuriuos mums padarė Dievas.“

2017 m. sausio 21 d.
„Su Šventuoju Dominyku 'eikime į priekį su džiaugsmu, galvodami apie mūsų Išganytoją'.“

2017 m. sausio 20 d.
„Krikščionių vienybė nėra mūsų žmogiškų pastangų vaisius, bet dovana, kuri ateina mums iš aukštybių.“

2017 m. sausio 19 d.
„Mes maldaujame krikščionių vienybės, nes maldaujame Kristaus. Mes norime gyventi vienybėje, nes norime sekti Kristumi ir gyventi jo meile.“

2017 m. sausio 18 d.
„Iš mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų gelmių trykšta poreikis būti viena Jame.“

2017 m. sausio 17 d.
„Taika yra 'aktyvi' dorybė, reikalaujanti kiekvieno žmogaus atskirai ir visos visuomenės bendrų pastangų bei bendradarbiavimo.“

2017 m. sausio 16 d.
„Negalės būti pasiekta tikroji taika, kol bus bent vienas žmogus, kuris patiria smurtą.“

2017 m. sausio 15 d.
„Šventoji Šeima tegul saugo visus nepilnamečius migrantus ir telydi kelionėje pažeidžiamus ir neturinčius balso jų kelionėje.“

2017 m. sausio 14 d.
„Negailestingas išnaudojimas labai kenkia vaikams, kurie pardavinėjami ir padaromi vergais. Telaimina Dievas tuos, kurie juos išlaisvina.“

2017 m. sausio 13 d.
„Vaikai, priversti tapti pabėgėliais, ypač jeigu be suaugusiųjų, yra labiausiai neapsaugoti ir pažeidžiami. Melskimės už juos ir padėkime jiems.“

2017 m. sausio 12 d.
„Nepilnamečiai migrantai, ypač be tėvų, yra labai nesaugūs. Visi stenkimės ištiesti jiems ranką.“

2017 m. sausio 11 d.
„Kiekvienas galime prisidėti prie gailestingumo kultūros, kai niekas nežiūri abejingai į kitą žmogų.“

2017 m. sausio 10 d.
„Linkiu, kad tarp mūsų šalių ir jų žmonių daugėtų galimybių darbuotis kartu ir kurti tikrąją taiką.“

2017 m. sausio 9 d.
„Negali būti tikros taikos, jeigu kiekvienas kovoja tik už savo teises, nesirūpindamas kitų gerove.“

2017 m. sausio 8 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda sekti Jėzumi tikėjimo ir meilės keliu, kurį mums nutiesė mūsų Krikštas.“

2017 m. sausio 7 d.
„Prisiminkime Krikščioniškųjų Rytų brolius, katalikus ir ortodoksus, kurie šiandien švenčia Kalėdas.“

2017 m. sausio 6 d.
„Ir mes, kaip tie Išminčiai, drąsiai keliaukime dėmesingi, nepasiduodami nuovargiui, kad rastume mums gimusį neregimąjį Dievą.“

2017 m. sausio 5 d.
„Tegul gailestingoji meilė ir prievartos atsisakymas vadovauja mūsų elgesiui vienų su kitais.“

2017 m. sausio 4 d.
„Būti tikrais Jėzaus mokiniais šiandien – tai padaryti savu taip pat ir jo kvietimą atsisakyti prievartos.“

2017 m. sausio 3 d.
„Tegul neprievarta tampa mūsų sprendimų, mūsų santykių, mūsų veiksmų ypatingas bruožas.“

2017 m. sausio 2 d.
„Šių naujųjų metų pradžioje siunčiu savo nuoširdžius taikos linkėjimus visoms pasaulio tautoms ir valstybėms.“

2017 m. sausio 1 d.
„Paveskime Švenčiausiajai Dievo Motinai Marijai prasidėjusius metus, kad visame pasaulyje augtų taika ir gailestingumas.“

2016 metai

GRUODIS

2016 m. gruodžio 29 d.
„Leiskimės, kad mus paliestų išganantis švelnumas. Ateikime arčiau prie Dievo, kuris prisiartino prie mūsų, stabtelėkime ir įsižiūrėkime į prakartėlę.“

2016 m. gruodžio 28 d.
„Dievas, įsimylėjęs mus, švelniai traukia mus prie savęs, gimdamas tarp mūsų vargšas ir trapus, kaip vienas iš mūsų.“

2016 m. gruodžio 27 d.
„Kalėdos visų pirma kvepia viltimi, kadangi nepaisant mūsų tamsybių, nušvinta Dievo šviesa.“

2016 m. gruodžio 26 d.
„Minėdami Šventąjį Steponą, prisiminkime praeities ir šiandienos kankinius. Nugalėkime blogį gerumu, neapykantą meile.“

2016 m. gruodžio 25 d.
„Mums gimė Kristus, džiūgaukime mūsų išganymo dieną!“

2016 m. gruodžio 24 d.
„Tegul mūsų akys, kaip ir Betliejaus piemenų, prisipildo nuostabos, Kūdikėlyje Jėzuje kontempliuojant Dievo Sūnų.“

2016 m. gruodžio 23 d.
„Viešpats tampa žmogumi, kad keliautų su mumis per mūsų kasdienį gyvenimą.“

2016 m. gruodžio 22 d.
„Jėzaus, kuris ateina prisiimti mūsų žmogiškojo silpnumo naštą, gimimas jau arti.“

2016 m. gruodžio 21 d.
„Gailestingumas gimdo džiaugsmą, nes širdis atsiveria naujo gyvenimo vilčiai.“

2016 m. gruodžio 20 d.
„Gailestingumas – tai konkretus Dievo meilės veiksmas. Atleisdamas jis perkeičia gyvenimą.“

2016 m. gruodžio 19 d.
„Niekas iš to, ką atgailaujantis nusidėjėlis atneša Dievo gailestingumo akivaizdon, nelieka neapkabinta jo atleidimo.“

2016 m. gruodžio 18 d.
„Mūsų džiaugsmas kyla iš žinojimo, kad Viešpats yra arti, su savo švelnumu, gailestingumu, atlaidumu ir meile.“

2016 m. gruodžio 17 d.
„Dėkoju jums už jūsų meilę. Nepamirškite melstis už mane.“

2016 m. gruodžio 16 d.
„Atleidimas yra labiausiai regimas ženklas Tėvo meilės, kurią Jėzus norėjo apreikšti visu savo gyvenimu.“

2016 m. gruodžio 15 d.
„Dievo meilė, kuri moka įžvelgti kiekvieno žmogaus širdyje patį slapčiausią troškimą, turi būti aukščiau visų kitų dalykų.“

2016 m. gruodžio 14 d.
„Dabar tinkamas laikas leisti kūrybingai veikti gailestingumui, kad kiltų daugybė naujų iniciatyvų, kurios yra malonės vaisius.“

2016 m. gruodžio 13 d.
„Šiandien norėčiau, kad kiekvienas prisimintų savo istoriją ir dovanas, gautas iš Viešpaties.“

2016 m. gruodžio 12 d.
„Guadalupės Dievo Motinos šventėje paveskime jai Amerikos tautas ir Bažnyčios misiją tame kontinente.“

2016 m. gruodžio 11 d.
„Adventas tebūna vilties laikas. Eikime pasitikti Viešpaties, kuris ateina pas mus.“

2016 m. gruodžio 10 d.
„Visi ryžtingai darbuokimės, kad neliktų nė vieno žmogaus, kurio pagrindinės teisės būtų nepripažįstamos.“

2016 m. gruodžio 9 d.
„Melskimės už visas genocido aukas ir įsipareigokime rūpintis, kad toks nusikaltimas daugiau niekada neįvyktų pasaulyje.“

2016 m. gruodžio 8 d.
„Mokykimės iš Mergelės Marijos turėti nuolankią širdį, sugebančią priimti Dievo dovanas.“

2016 m. gruodžio 7 d.
„Ne prozelitizmas augina Bažnyčią, bet jos patrauklumas.“

2016 m. gruodžio 6 d.
„Jėzus duoda prasmę mano gyvenimui čia, žemėje, ir viltį būsimajam gyvenimui.“

2016 m. gruodžio 5 d.
„Jėzus moko visada eiti prie esmės ir atsakingai atlikti savo misiją.“

2016 m. gruodžio 4 d.
„Adventas – tai laikas paruošti savo širdis priimti Kristų, mūsų Išganytoją  ir mūsų viltį.“

2016 m. gruodžio 3 d.
„Mes visi esame pašaukti išeiti kaip misionieriai ir nešti Dievo meilės žinią visiems žmonėms, kur jie bebūtų.“

2016 m. gruodžio 2 d.
„Kviečiu visus geros valios žmones veikti prieš prekybą žmonėmis ir naujas vergijos formas.“

2016 m. gruodžio 1 d.
„Šiandien prisimename palaimintąjį Karolį de Fuko, kuris sakė: tikėjimas – tai Jėzaus matymas kiekviename žmoguje.“

LAPKRITIS

2016 m. lapkričio 30 d.
„Šiandien yra apaštalo Andriejaus šventė. Su broliška meile meldžiuosi už Patriarchą Baltramiejų ir jam patikėtą Bažnyčią.“

2016 m. lapkričio 29 d.
„Jėzus kviečia mus būti džiaugsmo ir paguodos nešėjais, gailestingais Jo liudytojais.“

2016 m. lapkričio 28 d.
„Gailestingumas – tai ne skliausteliai Bažnyčios gyvenime, bet pati jos esmė, tai, kas leidžia prisiliesti prie Evangelijos.“

2016 m. lapkričio 27 d.
„Su Adventu visi pradėkime kelionę laike link Jėzaus, link Jo teisingumo ir taikos Karalystės.“

2016 m. lapkričio 26 d.
„Pasibaigus Jubiliejui, laikas žvelgti pirmyn, su ištikimybe, džiaugsmu ir entuziazmu naudojantis dieviškojo gailestingumo turtais.“

2016 m. lapkričio 25 d.
„Kiek moterų prislėgtų gyvenimo naštos ir prievartos! Viešpats nori, kad jos būtų laisvos ir orios.“

2016 m. lapkričio 24 d.
„Reikia išeiti iš savęs, norint sutikti kitus. Jeigu to nedarysime, tada ir mes, krikščionys, susirgsime susiskaldymu.“

2016 m. lapkričio 23 d.
„Šventoji Dvasia tepadeda mums būti kantriems pakenčiant kitus, nuolankiems ir paprastiems patariant kitiems.“

2016 m. lapkričio 22 d.
„Kaip trokštu, kad visi metai ateityje būtų pilni gailestingumo, kad kiekvienas žmogus sutiktų Dievo gerumą ir švelnumą!“

2016 m. lapkričio 21 d.
„Paveskime Viešpačiui Bažnyčią, visą žmoniją ir begalinį kosmosą, kad išlietų savo gailestingumą ant visų kūrinių.“
„Su dėkingumu prisiminkime pašvęstuosius, kurie klauzūriniuose vienuolynuose meldžiasi už Bažnyčią ir pasaulį.“

SPALIS

2016 m. spalio 17 d.
„Linkiu, kad niekas negalėtų jums sutrukdyti stiprinti draugystę su Dievu.“

2016 m. spalio 16 d.
„Ryžtingai ženkime keliu link šventumo!“

2016 m. spalio 15 d.
„Šiandien Šventoji Teresė Avilietė kviečia mus daugiau melstis, kad būtume arčiau Dievo ir mūsų gyvenimas taptų geresnis.“

2016 m. spalio 14 d.
„Dievas niekada nesiliauja mūsų mylėjęs, netgi tada, kai nusidedame.“

2016 m. spalio 13 d.
„Gyvename pagal Evangeliją kaip padedame mažiausiems ir silpniausiems.“
„Pavedu visus migrantus Šventosios Nazareto Šeimos globai.“
„Krikščionių bendruomenei niekas nėra svetimšalis.“
„Vaikai turi teisę į sveiką ir saugią šeimos aplinką.“

2016 m. spalio 11 d.
„Kad gventume laimingi, turime palikti nuošalyje nuoskaudas, pyktį, prievartą ir kerštą.“

2016 m. spalio 8 d.
„Dievo Motina nori visiems mums dovanoti didelę dovaną – Jėzų. O su juo dovanoja mums meilę, ramybę, džiaugsmą.“

2016 m. spalio 7 d.
„Rožinis – tai malda, kuri visada lydi mano gyvenimą. Tai mažutėlių ir šventųjų malda… Tai mano širdies malda.“

2016 m. spalio 6 d.
„Skelbiame Dievą, kuris yra Meilė, kai mylime.“

2016 m. spalio 5 d.
„Ekumeninis ir tarpreliginis dialogas yra ne prabangos dalykas, bet tai, ko vis labiau reikia konfliktų ir susiskaldymų sužeistam pasauliui.“

2016 m. spalio 4 d.
„Trokštu nunešti Viešpaties Jėzaus paguodą kartu su visos Bažnyčios švelniu apkabinimu visiems, kurie nukentėjo nuo žemės drebėjimo.“

2016 m. spalio 3 d.
„Pavedu Marijai nerimą ir kančias tų žmonių, kurie įvairiose pasaulio vietose yra nekaltos konfliktų aukos.“

2016 m. spalio 2 d.
„Viešpats, kuriantis skirtumų darną, visada tegloboja mielus Kaukazo kraštus.“
„Bendrauti ir melstis už visus – tokie yra mūsų įrankiai, kad meilė ir ramybė atsirastų ten, kur yra neapykanta, o atleidimas ten, kur yra nuoskauda. “
„Dievas keičia pasaulį keisdamas mūsų širdis. Kai jis randa atvirą ir pasitikinčią širdį, joje gali daryti stebuklus.“

2016 m. spalio 1 d.
„Vargšai ir silpni žmonės – tai Kristaus kūnas, kuris kreipiasi pagalbos į visų konfesijų krikščionis.“
„Dievas pažįstamas ne per didingas idėjas ir gausias studijas, bet per nuolankios ir pasitikinčios širdies mažumą.“

RUGSĖJIS

2016 m. rugsėjo 30 d.
„Viešpatie, ištiesk savo kryžiaus šešėlį ant kariaujančių tautų. Teišmoksta eiti susitaikinimo, dialogo ir atleidimo keliu.“
„Šiandien išvykstu į Gruziją ir Azerbaidžaną. Lydėkite mane savo maldomis, kad kartu sėtume taiką, vienybę ir susitaikinimą“

2016 m. rugsėjo 29 d.
„Viešpats patikėjo arkangelams užduotį saugoti žmones.“

2016 m. rugsėjo 28 d.
„Kaip būtų gražu palikti pasaulį gražesnį negu radome!“

2016 m. rugsėjo 26 d.
„Brolyje, kuriam pagelbstime, atpažįstame veidą Dievo, kurio niekas negali regėti.“

2016 m. rugsėjo 25 d.
„Pasauliui reikia konkrečių solidarumo ženklų, ypač abejingumo pagundos akivaizdoje.“ 

2016 m. rugsėjo 24 d.
„Keliaukime kartu rūpindamiesi vienas kitu ir kūrinija, mūsų bendrais namais.“

2016 m. rugsėjo 23 d.
„Dievas nepavargsta nuolat teikdamas savo atleidimą, kiekvieną kartą, kai tik jo prašome.“

2016 m. rugsėjo 22 d.
„Kuo labiau leidžiamės patraukiami Dievo meilės, tuo stipriau naujai atgimsta mūsų gyvenimas.“

2016 m. rugsėjo 21 d.
„Dialogas gimsta tada, kai aš pajėgiu pripažinti, kad kitas žmogus man yra Dievo dovana ir turi ką man pasakyti.“

2016 m. rugsėjo 20 d.
„Kiekvienas susitikimas su kitu žmogumi yra sėkla, iš kurios gali išaugti vešlus medis, kur daugybė žmonių ras pavėsį ir maisto.“

2016 m. rugsėjo 19 d.
„Tarnavimas – tai būdas atlikti savo misiją, vienintelis būdas norint būti Jėzaus mokiniu.“

2016 m. rugsėjo 18 d.
„Mes, krikščionys, turime pareigą būti Evangelijos skelbėjais.“

2016 m. rugsėjo 17 d.
„Konkretus ženklas, kad tikrai sutikome Jėzų – tai džiaugsmas, kurį patiriame skelbdami Jį kitiems.“

2016 m. rugsėjo 16 d.
„Tik tas, kas tampa mažas prieš Viešpatį, gali patirti jo gailestingumo didybę.“

2016 m. rugsėjo 15 d.
„Bažnyčia yra pašaukta eiti su Jėzumi pasaulio keliais ir sutikti mūsų dienų žmoniją.“

2016 m. rugsėjo 14 d.
„Bažnyčios teikiamas atleidimas negali būti mažesnis negu Jėzaus ant kryžiaus ir Marijos po kryžiumi vienybėje su Juo.“

2016 m. rugsėjo 13 d.
„Prašykime tokio tikėjimo, kuris leistų pasitikėti Dievu, kad ir kas benutiktų gyvenime.“

2016 m. rugsėjo 11 d.
„Dievo Žodis gali atgaivinti išdžiūvusią širdį.“

2016 m. rugsėjo 10 d.
„Gailestingumas tikrai gali prisidėti prie žmoniškesnio pasaulio kūrimo.“

2016 m. rugsėjo 9 d.
„Viešpats ateina kiekvieną dieną, beldžiasi į mūsų širdies duris.“

2016 m. rugsėjo 8 d.
„Liudyti šiandieniniam  pasauliui gailestingumą – tai užduotis, nuo kurios niekas iš mūsų negali pabėgti.“

2016 m. rugsėjo 7 d.
„Dievas pasigaili mūsų visada, kai atgailaujame.“

2016 m. rugsėjo 6 d.
„Kokią didelę dovaną mums padovanojo Viešpats  išmokydamas mus atleisti, kad patirtume Tėvo gailestingumą!“

2016 m. rugsėjo 5 d.
„Kas kuria gyvenimą remdamasis Dievu, stato ant uolos, nes Jis yra visada ištikimas, net jeigu mes ir esame neištikimi.“

2016 m. rugsėjo 4 d.
„Nešiokime širdyje Motinos Teresės šypseną ir dovanokime ją tiems, kuriuos sutinkame savo kelyje.“

2016 m. rugsėjo 3 d.
„Sekime Motinos Teresės pavyzdžiu: ji gailestingumo darbus padarė savo gyvenimo vadovu ir keliu į šventumą.“

2016 m. rugsėjo 2 d.
„Gailestingoji meilė – tai prisiartinti prie ribinių situacijų tų vyrų ir moterų, kuriuos sutinkame kasdienybėje.“

2016 m. rugsėjo 1 d.
„Dievas mums padovanojo žemę, kad ją įdirbtume ir prižiūrėtume su pagarba bei nuosaikumu.“

RUGPJŪTIS

2016 m. rugpjūčio 31 d.
„Tarnaudami su meile ir švelnumu tiems, kuriems reikia pagalbos, mes augame kaip žmonės.“

2016 m. rugpjūčio 29 d.
„Dievo gailestingumas mums verčia mus būti gailestingais artimui.“

2016 m. rugpjūčio 28 d.
„Štai paprasta malda, kurią reikėtų kartoti kiekvieną dieną: 'Viešpatie, aš esu nusidėjėlis. Ateik man į pagalbą su savo gailestingumu'.“

2016 m. rugpjūčio 19 d.
„Kur yra meilė, ten taip pat yra supratimas ir atleidimas.“

2016 m. rugpjūčio 18 d.
„Niekada neapleiskime maldos, net kai atrodo, kad melstis yra beprasmiška.“

2016 m. rugpjūčio 17 d.
„Kryžiuje galime prisiliesti prie Dievo gailestingumo ir leistis, kad tas gailestingumas paliestų mus!“

2016 m. rugpjūčio 15 d.
„Pavedu jus motiniškam rūpesčiui mūsų Motinos, kuri gyvena Dievo šlovėje ir nuolat mus lydi mūsų kelionėje.“

2016 m. rugpjūčio 14 d.
„Prašykime mūsų Motinos Marijos padėti mums melstis nuolankia širdimi.“

2016 m. rugpjūčio 13 d.
„Tegul žmonės mato mūsų gyvenime Evangeliją – dosnią ir ištikimą meilę Kristui ir broliams.“

2016 m. rugpjūčio 12 d.
„Išpažintyje randame gailestingą Tėvo glėbį. Jo meilė mums atleidžia visada.“

2016 m. rugpjūčio 02 d.
„Džiaugsmo paslaptis: neužgesinti gražaus smalsumo, bet įsitraukti į veikimą, nes gyvenimo negalima uždaryti į stalčių.“

LIEPA

2016 m. liepos 31 d.
„Nuoširdžiai dėkoju jums, mielas jaunime! Šventasis Jonas Paulius II džiaugiasi danguje ir jis padės jums nešti  Evangelijos džiaugsmą visur.“
„Jėzus tau kalba kasdien. Tegul jo Evangelija tampa tavo svastimi ir tegul ji būna tavo "navigatorius" gyvenimo keliuose!“
„Dievas daug tikisi iš tavęs dėl to, kas esi, o ne dėl to, ką turi. Jo akyse tu turi neįkainojamą vertę.“
„Dievas mus myli tokius, kokie esame, ir jokia nuodėmė, jokia yda ar suklydimas nepakeis jo nusistatymo.“

2016 m. liepos 30 d.
„Jėzus tave kvečia palikti savo pėdsaką gyvenime, pėdsaką, kuris pažymėtų tavo ir daugybės žmonių istoriją.“
„Dievas kviečia tave svajoti, nori parodyti, kad pasaulis dėka tavęs gali būti kitoks.“
„Atėjome į pasaulį, kad paliktume pėdsaką.“
„Jėzus ieško atvirų ir švelnių vargšams širdžių, ne kietų, bet klusnių ir skaidrių širdžių.“
„Jėzus trokšta tikrai pasišventusių širdžių, kurios gyvena iš Jo gautu atleidimu, kad išlietų jį su užuojauta broliams.“

2016 m. liepos 29 d.
„Apkabindamas kryžių, Jėzus apkabina visų laikų vyrų ir moterų nuogumą ir alkį, troškulį ir vienatvę, kančią ir mirtį.“

2016 m. liepos 29 d.
„Kas daro gailestingumo darbus, nebijo mirties.“

2016 m. liepos 29 d.
„Kaip norėčiau, kad sugebėtume būti šalia ligonių taip, kaip Jėzus: savo tyla, savo švelnumu, savo malda.“

2016 m. liepos 28 d.
„Jėzus Kristus mus ragina pažvelgti aukštyn ir svajoti apie aukštus dalykus. Per šias Pasaulines jaunimo dienas Jėzus nori įžengti į mūsų namus.“

2016 m. liepos 28 d.
„Viešpačiui patinka nusileisti į mūsų kasdienybę, kad galėtų keliauti su mumis.“

2016 m. liepos 28 d.
„Gailestinga širdis turi drąsos palikti patogų gyvenimą ir eiti link kitų, sugeba apkabinti visus.“

2016 m. liepos 28 d.
„Viešpats yra tarp mūsų ir rūpinasi mumis, tačiau nedaro sprendimų už mus.“

2016 m. liepos 26 d.
„Mielas jaunime, likime maldos vienybėje, kad šios Pasaulinės jaunimo dienos duotų gausių dvasinių vaisių. Pasimatysime rytoj! #Krakow2016“

2016 m. liepos 25 d.
„Mielas jaunime, dovanokime pasauliui daugybės rasių, kultūrų ir tautų, susivienijusių Jėzaus vardu, mozaiką! #Krakow2016“

2016 m. liepos 25 d.
„Mieli jauni žmonės, laiminu jūsų žingsnius link Krokuvos, kad tai būtų tikėjimo ir broliškumo piligrimystė. #Krakow2016“

2016 m. liepos 17 d.
„Prisiminkime pagyvenusius žmones ir ligonius, kurie vasarą dažnai lieka vieni ir gali jaustis apleisti.“

2016 m. liepos 15 d.
„Meldžiuosi už išpuolio Nicoje aukas ir jų artimuosius. Prašau Dievo atversti pykčio apakintų smurtautojų širdis.“

2016 m. liepos 7 d.
„Šį mėnesį nebebus mano audiencijų, bet aš nenustosiu melstis už jus. Ir jūs, būkite geri, melskitės už mane!“

2016 m. liepos 5 d.
„Suvienykime jėgas visuose lygmenyse, padarykime, kad taika mylimoje Sirijoje taptų įmanoma!“

2016 m. liepos 4 d.
„Vasara daugybei žmonių duoda galimybę pailsėti. Bet tai palankus metas puoselėti ir žmonių tarpusavio santykius.“

2016 m. liepos 3 d.
„Mylėti ir atleisti kaip Dievas myli ir atleidžia. Tai viso gyvenimo programa, kuriai neturi būti pertraukų ir išimčių.“

2016 m. liepos 2 d.
„Tikrasis džiaugsmas patiriamas šeimoje yra ne atsitiktinis ir praeinantis, bet turintis pamatą ir stabilus.“

2016 m. liepos 1 d.
„Šiandien darbo pasaulyje skubiai reikia ugdymo eiti švytinčiu, bet reikalaujančiu pastangų sąžiningumo keliu.“

BIRŽELIS

2016 m. birželio 30 d.
„Gailestingumo Jubilieus yra laikas visų susitaikinimui.“

2016 m. birželio 29 d.
„Viešpats šiandien kartoja kiekvienam Ganytojui: sek manimi, nepaisant sunkumų, sek manimi, skelbdamas Evangeliją visiems.“

2016 m. birželio 28 d.
„Jei savo gyvenime turime Dievą, džiaugsmas nešti jo Evangeliją bus mūsų stiprybė ir mūsų laimė.“

2016 m. birželio 27 d.
„Jėzus mūsų ieško ir kviečia padaryti jam vietos savo širdyje. Ar tai pastebime?“

2016 m. birželio 26 d.
„Armėnijos Bažnyčia tegyvena taikoje ir tebūna tarp mūsų visiška vienybė.“

2016 m. birželio 25 d.
„Armėnų kančios yra ir mūsų kančios. Tai visų Mistinio Kristaus Kūno narių kančios.“

2016 m. birželio 24 d.
„Pastangos dėl visiškos visų Viešpaties mokinių vienybės ir bendradabiavimo yra kaip ryški šviesa nakties tamsoje.“

2016 m. birželio 23 d.
„Prašau jūsų lydėti malda mano apaštalinę kelionę į Armėniją.“

2016 m. birželio 22 d.
„Būti krikščionimis – tai susieti savo gyvenimą, kiekvieną jo aspektą  su Jėzaus asmeniu, o per jį – su Tėvu.“

2016 m. birželio 21 d.
„Tautos pačios yra pirmosios savo vystymosi kūrėjos, pirmosios už tai atsakingos.“

2016 m. birželio 20 d.
„Visi keliaujame į bendrus Dangaus namus, kur galėsime su džiaugsmu ir susižavėjimu perskaityti Visatos slėpinį.“

2016 m. birželio 19 d.
„Junkimės malda su mūsų broliais ortodoksais už Didįjį ir Šventąjį  Ortodoksų Bažnyčios susirinkimą, kuris šiandien prasideda Kretoje.“

2016 m. birželio 18 d.
„Visata yra kažkas daugiau negu mokslinė problema. Tai džiaugsmo slėpinys, Dievo meilės mums žodžiai.“

2016 m. birželio 17 d.
„Maldoje mes patiriame Dievo Tėvo, kupino gailestingos meilės, atjautą.“

2016 m. birželio 16 d.
„Net blogiausioje gyvenimo situacijoje Dievas manęs laukia, Dievas nori mane apkabinti, Dievas laukia manęs.“

2016 m. birželio 15 d.
„Mieli senoliai, Dievas jūsų neapleidžia, jis su jumis! Su jo pagalba jūs esate savo tautai gyva atmintis.“

2016 m. birželio 14 d.
„Tautos ateičiai būtinai reikalingas vaisingas jaunų žmonių ir senimo susitikimas.“

2016 m. birželio 13 d.
„Raginu tarptautines institucijas prabilti už tuos, kurie tyloje kenčia alkį.“

2016 m. birželio 12 d.
„Brangūs ligoniai, paveskite save Šventajai Dvasiai, ir ji nepaliks jūsų be savo guodžiančios šviesos.“

2016 m. birželio 11 d.
„Nepavarkite su malda prašyti Dievo pagalbos, ypač sunkumuose.“

2016 m. birželio 10 d.
„Dievo švelnumas yra akivaizdus daugybėje žmonių, slaugančių ligonius: meilės kupinomis akimis jie pastebi ligonių poreikius.“

2016 m. birželio 9 d.
„Mums reikia pripažinti bendrąsias mūsų žmonijos vertybes, vardan kurių galime ir turime bendradarbiauti ir kurti.“

2016 m. birželio 8 d.
„Saugokime vandenynus, kurie yra visuotinis turtas, gyvybiškai būtinas dėl vandens atsargų ir gyvų būtybių įvairovės!“

2016 m. birželio 7 d.
„Šiais laikais, kai taip stinga socialinės bičiulystės, mūsų uždavinys yra kurti bendruomenes.“

2016 m. birželio 6 d.
„Mums reikia atrasti vienas kito turtus: tegul bendruomenės skleidžia savo vertybes ir priima kitų patirtį.“

2016 m. birželio 5 d.
„Šventieji nėra supermenai, jie negimė tobuli. Pažinę Dievo meilę, jie sekė juo, tarnaudami kitiems.“

2016 m. birželio 4 d.
„Išgirskime aukų ir visų kenčiančiųjų šauksmą. Tenelieka nė vienos šeimos be namų, nė vieno vaiko be vaikystės.“

2016 m. birželio 3 d.
„Mūsų kunigiškas gyvenimas praeina dovanojant save tarnystėje, būnant kartu su tikinčiąja Dievo tauta, patiriant džiaugsmą tų, kurie klauso savo Viešpaties.“

2016 m. birželio 1 d.
„Kai Kristaus mokinio širdis yra skaidri, o gyvenimas paprastas, jis neša Viešpaties šviesą ten, kur gyvena ir dirba.“

GEGUŽĖ

2016 m. gegužės 31 d.
„Baigiantis gegužės mėnesiui, dvasiškai jungiuosi su daugybe pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai išraiškų.“

2016 m. gegužės 30 d.
„Esame šios žemės saugotojai, o ne šeimininkai, ir kiekvienas turime asmeninę atsakomybę saugoti kūriniją, brangią Dievo dovaną.“

2016 m. gegužės 29 d.
„Priimdami Eucharistiją maitinamės Jėzaus Kūnu ir Krauju, o ateidamas į mus pats Jėzus suvienija mus su savo Kūnu!“

2016 m. gegužės 28 d.
„Išlikti tvirtiems tikėjimo kelyje su nepalaužiama viltimi Viešpatyje – tai mūsų kelionės paslaptis!“

2016 m. gegužės 27 d.
„Marija yra Motinos Bažnyčios, kuri teikia Dievo atleidimą visiems jo prašantiems, paveikslas.“

2016 m. gegužės 26 d.
„Jėzus dovanoja mums save Eucharistijoje, atiduoda save patį kaip dvasinį maistą, kuris palaiko mūsų gyvybę.“

2016 m. gegužės 25 d.
„Meilės ginklais Dievas nugalėjo egoizmą ir mirtį. Jo Sūnus Jėzus yra gailestingumo vartai, plačiai atverti visiems.“

2016 m. gegužės 24 d.
„Dievas gali pripildyti mūsų širdis savo meilės ir įgalinti mus drauge keliauti link laisvės ir tikrojo gyvenimo Žemės.“
 

2016 m. gegužės 23 d.
„Susiskaldžiusiame pasaulyje bendrauti su gailestingumu – tai kurti artimumą tarp Dievo vaikų.“

2016 m. gegužės 22 d.
„Švenčiausiosios Trejybės šventė atnaujina mūsų misiją gyventi bendrystėje su Dievu ir tarp mūsų pagal dieviškosios bendrystės pavyzdį.“

2016 m. gegužės 21 d.
„Kiekvienas žmogus gali būti tiltas tarp skirtingų kultūrų ir religijų, kelias į mūsų bendražmogiškumo atradimą.“

2016 m. gegužės 20 d.
„Ryžtingas įsipareigojimas kovoti už žmogaus teises gimsta iš kiekvieno asmens unikalios ir nepakartojamos vertės suvokimo.“

2016 m. gegužės 19 d.
„Mylėti ir atleisti – tai konkretus ir regimas ženklas, kad tikėjimas perkeitė mūsų širdis.“

2016 m. gegužės 18 d.
„Jubiliejus yra šventė, į kurią Jėzus kviečia visus be išimties, neatmesdamas nė vieno.“

2016 m. gegužės 17 d.
„Pasauliui reikia Kristaus mokinių drąsos, vilties, tikėjimo ir ištikimybės.“

2016 m. gegužės 16 d.
„Mums buvo dovanota Šventosios Dvasios gausybė, kad gyventume autentišku tikėjimu ir veiklia artimo meile.“

2016 m. gegužės 15 d.
„Ateik, Šventoji Dvasia! Išlaisvink mus iš bet kokio uždarumo ir pripildyk mus Evangelijos skelbimo džiaugsmo.“

2016 m. gegužės 14 d.
„Bendrauti gailestingai – tai prisidėti prie gero, laisvo, solidaraus Dievo vaikų ir tarpusavyje brolių artumo kūrimo.“

2016 m. gegužės 13 d.
„Jeigu mūsų širdį ir mūsų gestus įkvepia dieviškoji meilė, tada mūsų bendravimas neša Dievo jėgą.“

2016 m. gegužės 12 d.
„Brangūs vienuoliai ir vienuolės, pažadinkite pasaulį! Būkite kitokios mąstysenos, kitokio veikimo būdo, kitokios gyvensenos liudytojai!“

2016 m. gegužės 11 d.
„Tai, ką sakome ir kaip sakome, kiekvienas žodis ir kiekvienas gestas turėtų parodyti Dievo atjautą, švelnumą ir atlaidumą.“

2016 m. gegužės 10 d.
„Sunkumai tebūna paskata vienybei, kad nugalėtume baimes ir visi kartu kurtume Europos ir pasaulio ateitį.“

2016 m. gegužės 9 d.
„Įžengęs į dangų Jėzus yra Dievo viešpatijoje, kiekvienoje vietoje ir kiekviename laike, arti kiekvieno iš mūsų.“

2016 m. gegužės 8 d.
„Tau, kuris kaip didelės skaitmeninės bendruomenės narys prašai mano palaiminimo ir maldos, noriu pasakyti: būsi brangi dovana mano maldoje Tėvui. O tu nepamiršk melstis už mane, kad būčiau Gailestingumo Evangelijos tarnu.“

2016 m. gegužės 7 d.
„Meilė savo prigimtimi yra bendravimas. Ji veda į atsivėrimą, o ne į izoliaciją.“

2016 m. gegužės 6 d.
„Kristus yra  didžiausias mūsų džiaugsmas. Jis visada šalia mūsų ir niekada nenuvils.“

2016 m. gegužės 5 d.
„Viešpats mus guodžia. Mes visi esame pašaukti guosti savo brolius, liudydami, kad tik Dievas gali pašalinti tragedijų priežastis.“

2016 m. gegužės 4 d.
„Ekumeninės kelionės sunkumai skatina mus geriau vieni kitus pažinti, kartu melstis  ir drauge tarnauti artimo meilės darbuose.“

2016 m. gegužės 3 d.
„Jėzus Kristus, įsikūnijęs Dievo gailestingumas, iš meilės mirė ant kryžiaus ir iš meilės prisikėlė.“

2016 m. gegužės 2 d.
„Darbo broblema yra labai didelė dėl išaugusios jaunimo bedarbystės ir dėl to, kad kartais pats darbas nėra orus.“

BALANDIS

2016 m. balandžio 30 d.
„Žmogui yra būdinga dirbti. Tai išreiškia jo, kaip pagal Dievo paveikslą sukurtos būtybės, orumą.“

2016 m. balandžio 29 d.
„Kristus įšrovė blogį iš pat šaknų. Jis yra Vartai į išganymą, atverti tam, kad visi galėtų sutikti gailestingumą.“

2016 m. balandžio 28 d.
„Žmonijos dvasinių ir moralinių prarajų akivaizdoje tik Dievas su savo begaliniu gailestingumu gali duoti mums išganymą.“

2016 m. balandžio 27 d.
„Krikščioniška viltis yra Dievo dovana mums, jeigu išeiname iš savęs ir atsiveriame jam.“

2016 m. balandžio 26 d.
„Atverkime Viešpačiui savo užantspauduotus kapus (kiekvienas iš mūsų turime tokių), kad Jėzus įeitų ir atneštų gyvybę.“

2016 m. balandžio 25 d.
„Visi yra pašaukti rūpintis šeimomis. Jos yra ne problema, bet pirmiausia gera galimybė veikti.“

2016 m. balandžio 24 d.
„Mielas jaunime, Dievo malonei padedant jūs galite tapti tikrais ir drąsiais krikščionimis, meilės ir taikos liudytojais.“

2016 m. balandžio 23 d.
„Mieli berniukai ir mergaitės, jūsų vardai yra įrašyti Danguje, gailestingoje Tėvo širdyje. Drąsiai irkitės prieš srovę!“

2016 m. balandžio 22 d.
„Tikras ekologinis požiūris žino, kaip suderinti rūpestį aplinka ir teisingumu, girdint žemės šauksmą ir vargšų dejones.“

2016 m. balandžio 21 d.
„Klimato pasikeitimai – tai vienas svarbiausių mūsų dienų iššūkių žmonijai, o atsakas į jį reikalauja visų solidarumo.“

2016 m. balandžio 20 d.
„Sukurti šeimą – tai reiškia išdrįsti dalyvauti Dievo svajonėje sukurti pasaulį, kuriame nė vienas žmogus nesijaustų vienišas.“

2016 m. balandžio 19 d.
„Geriausias kelias į taiką – atpažinti kitame ne priešą, kurį reikia nugalėti, bet brolį, laukiantį apkabinimo.“

2016 m. balandžio 18 d.
„Melskimės už Ekvadoro ir Japonijos žmones, nukentėjusius nuo stiprių žemės drebėjimų. Dievo ir brolių pagalba tesuteikia jiems jėgų ir teparemia juos.“

2016 m. balandžio 17 d.
„Kiekvieno pašaukimo Bažnyčioje pradžia yra atjaučiančiame Jėzaus žvilgsnyje. Jis mums atleidžia ir kviečia sekti Juo.“

2016 m. balandžio 16 d.
„Pabėgėliai – tai ne skaičiai, o žmonės, turintys veidus, vardus, gyvenimo istorijas. Ir būtent kaip su tokiais reikia su jais elgtis.“

2016 m. balandžio 15 d.
„Karčiomis šeimai dienomis vienybė su apleistuoju Jėzumi gali padėti išvengti santykių nutraukimo.“

2016 m. balandžio 14 d.
„Meilė galiausiai yra vienintelė šviesa, kuri vis iš naujo nušviečia pasaulio tamsą.“

2016 m. balandžio 13 d.
„Viešpats gyvena realioje ir konkrečioje šeimoje su visomis jos kančiomis, kovomis, džiaugsmais ir kasdieniais įsipareigojimais.“

2016 m. balandžio 12 d.
„Bažnyčia elgiasi kaip Dievo Sūnus, kuris eina pas visus, neatmesdamas nė vieno.“
„Labai svarbu, kad vaikai matytų konkrečiai, jog jų tėvams malda yra tikrai reikšmingas dalykas.“

2016 m. balandžio 11 d.
„Šeima – pirmoji vieta, kur išmokstama išklausyti kitą, dalintis, pakęsti trūkumus, gerbti, padėti vienas kitam.“

2016 m. balandžio 10 d.
„Kiekviena nauja gyvybė leidžia mums atrasti dovanai duodamos meilės dimensiją.“
„Šeimoje būtina išmokti to meilingo Jėzaus kalbėjimo.“

2016 m. balandžio 9 d.
„Asmenys su negalia šeimai yra dovana bei proga auginti meilę, tarpusavio pagalbą ir vienybę.“
„Šeimos stiprybė labiausiai slypi jos sugebėjime mylėti ir mokyti mylėti.“

2016 m. balandžio 7 d.
„Raginu jus liudyti savo asmeniniu ir bendruomeniniu gyvenimu, kurio būdingi bruožai yra šie: neatlygintinumas, solidarumas, tarnystė.“

2016 m. balandžio 6 d.
„Jubiliejus – tai ištisi metai, per kuriuos kiekvieną dieną galime priimti Dievo gailestingumą, kad visa mūsų egzistencija būtų pašventinta.“

2016 m. balandžio 5 d.
„Viešpats prašo mūsų būti vyrais ir moterimis, kurie spinduliuoja Evangelijos, tiesa, grožiu ir jėga, perkeičiančia gyvenimą.“

2016 m. balandžio 4 d.
„Krikščionių tikėjimas yra dovana, kurią gauname per Krikštą, leidžianti mums sutikti Dievą.“

2016 m. balandžio 3 d.
„Gailestingumas – tai kelias, kuris sujungia Dievą ir žmogų ir atveria mūsų širdį vilčiai, kad esame pamilti amžina meile.“

2016 m. balandžio 2 d.
„Tapti gailestingais – tai išmokti mylėti konkrečia ir nesuinteresuota meile.“

2016 m. balandžio 1 d.
„Kai einame pro Šventąsias duris, paveskime save Kristaus malonei, kuri gali perkeisti mūsų gyvenimą.“

KOVAS

2016 m. kovo 31 d.
„Migracijos reiškinys kelia didelį kultūrinį iššūkį, į kurį negalime neatsiliepti.“

2016 m. kovo 30 d.
„Jei atsiveriame ir priimame Dievo Gailestingumą mums, patys tampame pajėgūs atleisti.“

2016 m. kovo 29 d.
„Jėzus parodo mums, kad Dievo galybė yra ne naikinimas, o meilė, Dievo teisingumas – ne kerštas, o gailestingumas.“

2016 m. kovo 28 d.
„Kiekvienas krikščionis yra "Kristoforas", tai yra, Kristaus nešėjas.“

2016 m. kovo 27 d.
„Jėzus Kristus prisikėlė! Meilė įveikė neapykantą, gyvybė nugalėjo mirtį, šviesa išvijo tamsybes!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. kovo 25 d.
„Jėzaus kryžius – tai žodis, kuriuo Dievas atsiliepė į pasaulio blogį.“
„Viešpatie, įspausk mūsų širdyse tikėjimą, viltį, meilę, gailestį už savo nuodėmes.“
 

2016 m. kovo 24 d.
„Jėzus mus mylėjo. Jėzus mus myli. Be ribų, visada, iki galo.“
„Esame patepti džiaugsmo aliejumi, kad skleistume linksmą Evangelijos žinią.“

2016 m. kovo 23 d.
„Su kokia meile Jėzus žvelgia į mus! Su kokia meile gydo mūsų nusidėjėlę širdį! Jis niekada neišsigąsta mūsų nuodėmių.“

2016 m. kovo 22 d.
„Pavedu Dievo gailestingumui Briuselyje žuvusius žmones.“

2016 m. kovo 21 d.
„Žiūrėkime su visu rimtumu į tai, kad esame krikščionys, ir įsipareigokime gyventi kaip tikintieji.“

2016 m. kovo 20 d.
„Eikime pas Jį, nebijokime! Eikime pas Jį ir sakykime iš visos širdies: 'Jėzau, pasitikiu tavimi!'“

2016 m. kovo 18 d.
„Kuo didesnės nuodėmės, tuo didesnę meilę Bažnyčia turi parodyti tiems, kurie atsiverčia.“

2016 m. kovo 17 d.
„Nė vienas žmogus negali būti atskirtas nuo Dievo Gailestingumo. Bažnyčia – tai namai, kurie priima visus ir nė vieno neatmeta.“

2016 m. kovo 16 d.
„Nueidami nuo klausyklos pajusime jėgą, kuri sugrąžina gyvybę ir tikėjimo džiaugsmą. Po išpažinties būsime atgimę iš naujo.“

2016 m. kovo 15 d.
„Tėvas tikrai yra "apstus gailestingumo" ir jį gausiai  išlieja tiems, kurie nuoširdžiai į jį kreipiasi.“

2016 m. kovo 14 d.
„Sutaikinimo sakramentas leidžia mums su pasitikėjimu artintis prie Tėvo, esant tikriems, kad jis atleis.“

2016 m. kovo 13 d.
„Melskitės už mane.“

2016 m. kovo 12 d.
„Melskimės už šeimas, patiriančias sunkumus, kad sulauktų reikalingos paramos, o vaikai augtų saugioje ir ramioje aplinkoje.“

2016 m. kovo  9 d.
„Dievas mus apkabino savo Gailestingumu. Neškime jo glamonę kitiems, kam labiausiai to reikia.“

2016 m. kovo  8 d.
„Maži meilės ir švelnumo gestai padeda prisiminti, kad Viešpats yra su mumis. Taip atsiveria Gailestingumo durys.“

2016 m. kovo  7 d.
„Mano gyvenimas, mano nuostatos, mano gyvensena turi būti konkretus įrodymas, kad Dievas yra arti mūsų.“

2016 m. kovo  6 d.
„Gailestingumo Jubiliejus yra tinkama proga skatinti pasaulyje pagarbą gyvybei ir kiekvieno žmogaus orumui.“

2016 m. kovo 5 d.
„Teišlaisvina mus Viešpats iš visų pagundų, kurios atitolina mus nuo mūsų misijos esmės, tepadeda iš naujo atrasti tikėjimo į Jėzų grožį!“

2016 m. kovo 4 d.
„Atverkime savo širdis gailestingumui! Gailestingumas stipresnis už nuodėmę.“

VASARIS

2016 m. vasario 18 d.
„Dėkoju Meksikai ir visiems meksikiečiams. Viešpats ir Guadalupės Mergelė tegul  visada mus lydi.“
„Nepamirškite, kad Dievo gailestingumas yra mūsų skydas ir mūų tvirtovė prieš neteisingumą, nuopuolį ir priespaudą. “

2016 m. vasario 17 d.
„Jėzaus gailestingumas apglėbia visus visuose žemės kampeliuose. Atverk savo širdį! “
„Prašėte manęs vilties žodžio: tas žodis, kurį turiu jums duoti vadinasi Jėzus Kristus.“

2016 m. vasario 16 d.
„Jėzuje sutikau tą, kuris sugeba įžiebti tai, kas manyje yra geriausia.“

2016 m. vasario 15 d.
„Man labiau patinka šeima išvargusiu nuo pasiaukojimo veidu negu išpuoselėti veidai, nemokantys švelniai mylėti ir atjausti.“
„Žmogaus širdyje yra troškimas gyventi laisvėje, tokioje žemėje, kur įmanoma kurti brolystę ir solidarumą.“

2016 m. vasario 14 d.
„Jėzus mums visada padeda įveikti turtų, tuštybės ir puikybės pagundas, kurios stengiasi iškreipti tiesą.“
„Marija yra moteris, sakanti Taip: atsidavimo Dievui Taip, pasiaukojimo savo broliams Taip. Sekime jos atsidavimo pavyzdžiu.“

2016 m. vasario 13 d.
„Brangūs broliai meksikiečiai, jūs esate mano širdyje. Paveskime save Guadalupės Mergelei Marijai, kad nepaliautų žvelgti į mus su švelnia meile.“

2016 m. vasario 12 d.
„Meksikoje pažvelgsiu į Megelės Marijos akis, maldausiu jos, kad ir toliau gailestingai žiūrėtų į mus. Jai pavedu savo kelionę.“

2016 m. vasario 8 d.
„Įeiti pro Šventąsias Duris – tai atrasti Tėvo, kuris ieško kiekvieno asmeniškai, gailestingumo gelmę.“

2016 m. vasario 4 d.
„Dievas nori gyventi tarp savo vaikų. Padarykime Jam vietos savo širdyje.“

SAUSIS

2016 m. sausio 22 d.
„Mūsų dienų visuomenėje, kur taip retai sutinkamas atleidimas,  yra vis reikšmingesnis gailestingumas.“

2016 m. sausio 19 d.
„Evangelija kviečia mus būti „artimais“ vargšams ir apleistiesiems, kad suteiktume jiems konkrečią viltį.“

2016 m. sausio 15 d.
„Kiekviena krikščionių bendruomenė turi būti gailestingosios meilės ir žmogiškos šilumos oazė vienišumo ir abejingumo dykumoje.“

2016 m. sausio 12 d.
„Jeigu atsiduodame Viešpačiui, pajėgsime įveikti visas kelyje sutinkamas kliūtis.“

2016 m. sausio 8 d.
„Kai pasaulis patogiai miega savo egoizme, krikščionių misija yra padėti jam pabusti.“

2016 m. sausio 5 d.
„Gailestingumas tapo gyvas bei regimas Jėzuje iš Nazareto (Misericordiae Vultus 1).“

2015 METAI

GRUODIS

2015 m. gruodžio 26 d.
„Melskimės už krikščionis, kurie yra persekiojami, daugybei žmonių dažnai gėdingai tylint.“

2015 m. gruodžio 25 d.
„Kai Kristus yra tavo draugas, tu turi džiaugsmą, ramybę, laimę.“

2015 m. gruodžio 24 d.
„Dievas yra mus įsimylėjęs. Jis tampa mažu, kad mums būtų lengviau atsiliepti į jo meilę.“

2015 m. gruodžio 20 d.
„Į sunkią nuodėmę Dievas atsako apsčiu gailestingumu (Misericordiae Vultus, 3).“

2015 m. gruodžio 19 d.
„Gailestingumas yra Dievą ir žmogų suvienijantis kelias, nes atveria širdį vilčiai, kad esame visada mylimi. (Misericordiae Vultus, 2) “
 

2015 m. gruodžio 15 d.
„Uždavinys kiekvienai dienai: duoti truputį Kristaus švelnumo tam, kam labiausiai reikia.“

2015 m. gruodžio 8 d.
„Tegul Gailestingumo Jubiliejus atneša visiems Dievo gerumą ir švelnumą!“

2015 m. gruodžio 1 d.
„Telaimina Dievas Afriką!“

LAPKRITIS

2015 m. lapkričio 30 d.
„Atėjo laikas naujiems krikščionybės skelbėjams – dar dosnesniems, dar džiugesniems, dar šventesniems.“
„Mes, krikščionys ir musulmonai, esame broliai ir turime elgtis kaip broliai.“

2015 m. lapkričio 29 d.
„Gailestingumo Jubiliejus primena mums, kad Dievas laukia mūsų ištiesęs rankas, kaip tėvas sūnaus palaidūno.“
„Ten, kur viešpatauja prievarta ir neapykanta, krikščionys yra pašaukti liudyti Dievą, kuris yra Meilė.“
„Atvykstu į Centrinės Afrikos Respubliką kaip taikos piligrimas ir prisistatau kaip vilties apaštalas.“

2015 m. lapkričio 28 d.
„Uganda matė krikščionių kankinių liudijimą. Tepadeda jie mums be baimės skleisti Evangelijos džiaugsmą.“

2015 m. lapkričio 25 d.
„Mungu abariki Kenya! Dievas telaimina Keniją!“

2015 m. lapkričio 19 d.
„Dievo akyse yra svarbūs visi žmonės – visi iki vieno.“

2015 m. lapkričio 15 d.
„Man džiugu šiandien melstis su broliais liuteronais Romoje. Dievas telaimina visus, kurie darbuojasi dėl krikščionių dialogo ir vienybės.“

2015 m. lapkričio 14 d.
„Reiškiu savo gilų skausmą dėl teroristinių išpuolių Paryžiuje. Melskitės kartu su manimi už aukas ir jų šeimas.“

2015 m. lapkričio 12 d.
„Mes, krikščionys, visi esame pašaukti būti panašūs į Gerąjį Ganytoją ir rūpintis sužeistomis šeimomis.“
 
SPALIS
 
2015 m. spalio 29 d.
„Prašykime Arkangelo Mykolo pagalbos, kad apgintų mus nuo velnio klastos ir pinklių.“
 
2015 m. spalio 27 d.
„Tėvai, ar mokate "švaistyti laiką" su savo vaikais? Tai vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti kiekvieną dieną.“
 
2015 m. spalio 24 d.
„Ekonomikos vystymasis privalo turėti žmogišką veidą, kad niekas neliktų atmestas.“
 
2015 m. spalio 22 d.
„Vargšuose matykime Kristaus, kuris tapo vargšu dėl mūsų, veidą.“
 
2015 m. spalio 20 d.
„Korupcija – tai vėžys, suardantis visuomenę.“
 

2015 m. spalio 13 d.
„Išmokime būti solidarūs. Be solidarumo mūsų tikėjimas yra miręs.“

2015 m. spalio 10 d.
„Darbas yra svarbus dalykas, bet taip pat ir poilsis. Išmokime gerbti poilsio, ypač sekmadieninio, laiką.“

2015 m. spalio 8 d.
„Mielas jaunime, melskite Viešpaties laisvos širdies, kad netaptumėte įvairių pasaulio pinklių vergais.“

2015 m. spalio 3 d.
„Tikėjimas nėra dovana, skirta man asmeniškai. Tikėjimu reikia džiaugsmingai dalintis.“

2015 m. spalio 1 d.
„Mūsų gyvenimas nėra beprasmės klajonės. Turime aiškų tikslą – Tėvo namus.“

RUGSĖJIS

2015 m. rugsėjo 28 d.
„Dėkoju jums iš visos širdies. Kristaus meilė visada teveda amerikiečių tautą!“

2015 m. rugsėjo 22 d.
„Ačiū visiems kubiečiams! Nuoširdžiai dėkoju!“

2015 m. rugsėjo 18 d.
„Kviečiu jus melstis kartu su manimi už mano kelionę į Kubą ir Jungtines Amerikos Valstijas. Man reikia jūsų maldų.“

2015 m. rugsėjo 17 d.
„Nepaisant neteisybės ir kančių, Viešpaties pergalė yra užtikrinta.“

2015 m. rugsėjo 14 d.
„Dievas labai myli nuolankiuosius. Kai gyvename nuolankiai, Jis perkeičia mūsų menkas pastangas ir daro didžius dalykus.“

2015 m. rugsėjo 12 d.
„Kaskart kai darome kryžiaus ženklą, prisiartiname prie didingojo Trejybės slėpinio.“

2015 m. rugsėjo 10 d.
„Ar pasakome Dievui "AČIŪ" kiekvieną dieną?“

2015 m. rugsėjo 4 d.
„Karas gimdo visas skurdo rūšis, jis grobia gyvybes ir žudo sielas.“

2015 m. rugsėjo 1 d.
„Šiandien Pasaulinė maldų už kūrinijos saugojimą diena. Melskimės ir veikime.“

RUGPJŪTIS

2015 m. rugpjūčio 28 d.
„Viešpatie, padėk mums būti dosnesniems ir labiau artimiems vargstančioms šeimoms.“

2015 m. rugpjūčio 25 d.
„Jei krikščionis yra per daug prisirišęs prie pinigų, jis eina klaidingu keliu.“

2015 m. rugpjūčio 21 d.
„Kasdienis Evangelijos skaitymas padeda mums nugalėti egoizmą ir ryžtingai sekti mūsų Mokytoją Jėzų.“

2015 m. rugpjūčio 18 d.
„Kai patiriame gailestingąją Tėvo meilę, labiau pajėgiame dalintis šiuo džiaugsmu su kitais.“

2015 m. rugpjūčio 15 d.
„Marijos gyvenimas rodo, kad Dievas atlieka didžius darbus per pačius nuolankiausius.“

2015 m. rugpjūčio 13 d.
„Marija yra malonės pilnoji. Ji suteikia mums saugų prieglobstį gundymo akimirką.“

2015 m. rugpjūčio 11 d.
„Susitikimas su Kristumi gali visiškai perkeisti mūsų gyvenimą.“

2015 m. rugpjūčio 8 d.
„Krikščioniškoje šeimoje išmokstame visokių dorybių. Visų pirma – mylėti, nieko už tai nereikalaujant.“

2015 m. rugpjūčio 6 d.
„Krikščioniškoje šeimoje išmokstame visokių dorybių. Visų pirma – mylėti, nieko už tai nereikalaujant.“

2015 m. rugpjūčio 4 d.
„Leiskime, kad Dievo meilė įsišaknytų mumyse, tada būsime pajėgūs dovanoti save kitiems.“

2015 m. rugpjūčio 1 d.
„Svetingumas šeimoje šiandien yra lemiama dorybė, ypač didelio skurdo situacijose.“

LIEPA

2015 m. liepos 30 d.
„Veiksmingiausias liudijimas apie santuoką yra pavyzdingas krikščionių sutuoktinių gyvenimas.“

2015 m. liepos 28 d.
„Mielas jaunime, nebijokite santuokos. Kristus savo malone lydi tuos, kurie pasilieka vienybėje su Juo.“

2015 m. liepos 25 d.
„Krikščionių liudijimas yra konkretus. Žodžiai be pavyzdžių yra tušti.“

2015 m. liepos 23 d.
„Kas padeda ligoniams ir vargšams, tas prisiliečia prie gyvo ir esančio tarp mūsų Kristaus kūno.“

2015 m. liepos 21 d.
„Bažnyčia yra pašaukta tapti vis atidesnė ir rūpestingesnė vargšų atžvilgiu.“

2015 m. liepos 17 d.
„Kai viskas griūva, tik vienas dalykas palaiko mūsų viltį: Dievas mus myli, myli kiekvieną!“

2015 m. liepos 4 d.
„Tikrąją laisvę ir tikrąją laimę teikia atjaučianti Kristaus meilė.“

BIRŽELIS

2015 m. birželio 27 d.
„Bažnyčia yra motina, turinti atvirą širdį, pasirengusi padėti visiems, ypač tiems, kurie deda daugiausia pastangų.“

2015 m. birželio 23 d.
„Dievo meilė yra dovana. Jis nieko mūsų neprašo už tai, tik ją priimti.“

2015 m. birželio 19 d.
„Keliaukime giedodami! Tegul mūsų kovos ir mūsų susirūpinimas šia planeta neatima mums vilties teikiamo džiaugsmo.“

2015 m. birželio 18 d.
„Egzistuoja tikra "ekologinė skola", ypač Šiaurinio pusrutulio Pietiniam.“
„Kiekviena gyva būtybė yra Tėvo meilės objektas, jis jai paskiria vietą pasaulyje.“
 

2015 m. birželio 13 d.
„Šiandien Bažnyčia yra kankinių Bažnyčia – tiek daug joje herojiškų tikėjimo liudytojų. Mokykimės drąsos iš jų.“

2015 m. birželio 11 d.
„Kur nėra darbo, trūksta ir žmogiškojo orumo.“

2015 m. birželio 9 d.
„Eucharistijos sakramente sutinkame Dievą, kuris dovanoja pats save.“

2015 m. birželio 4 d.
„Turime kurti visuomenę remdamiesi Palaiminimais, keliauti link Karalystės kartu su paskutiniaisiais.“

2015 m. birželio 2 d.
„Evangelijos šviesa yra vadovas kiekvienam, kas nori tarnauti meilės civilizacijai.“

GEGUŽĖ

2015 m. gegužės 30 d.
„Viešpatie, suteik mums malonę apstulbti sutikus Tave.“

2015 m. gegužės 28 d.
„Krikščionis yra ne teorijos, bet asmens – prisikėlusio, gyvo Kristaus, vienintelio visų žmonių Išganytojo – liudytojas.“

2015 m. gegužės 26 d.
„Laikykimės ketvirtojo Dievo įsakymo, su meile aplankydami savo garbingo amžiaus tėvus.“

2015 m. gegužės 23 d.
„Kiekvieną dieną šaukimės Šventosios Dvasios. Ji mus veda Kristaus mokinių keliu.“

2015 m. gegužės 22 d.
„Viešpatie, siųsk Šventąją Dvasią  paguosti ir sustiprinti persekiojamus krikščionis.“

2015 m. gegužės 21 d.
„Kartais būna Dievo tylėjimas, kurio neįmanoma suprasti kitaip kaip tik žvelgiant į Nukryžiuotąjį.“

2015 m. gegužės 19 d.
„Dievas visada mūsų laukia, visada mus supranta, visada mums atleidžia.“

2015 m. gegužės 16 d.
„Geriau yra sužeista, bet išėjusi į gatvę Bažnyčia, negu Bažnyčia, kuri serga dėl to, kad yra užsisklendusi savyje.“

2015 m. gegužės 14 d.
„Brangūs tėvai, reikia turėti daug kantrybės ir atleisti iš visos širdies.“

2015 m. gegužės 12 d.
„Kodėl mums taip sunku pakęsti kitų trūkumus? Užmirštame, kad Jėzus pakentė visas mūsų nuodėmes?“

2015 m. gegužės 9 d.
„Mokykimės būti geranoriški, mylėti visus, net ir tuos, kurie mūsų nemyli.“

2015 m. gegužės 7 d.
„Kai neįmanoma užsidirbti duonai, prarandamas orumas. Tai šiandienos drama, ypač jauniems žmonėms.“

2015 m. gegužės 5 d.
„Mums yra labai sveika truputį pabūti prieš Tabernakulį, kad pajustume, kaip Jėzus žvelgia į mus.“

2015 m. gegužės 2 d.
„Kristaus meilė pripildo mūsų širdį ir įgalina mus visada atleisti.“

BALANDIS

2015 m. balandžio 30 d.
„Kai užgriūva problemos, net ir labai didelės, nepraraskime pasitikėjimo begaliniu Dievo gailestingumu.“

2015 m. balandžio 28 d.
„Kiekviena krikščionių bendruomenė turi būti svetingi namai ieškantiems Dievo, taip pat ir tiems, kas ieško brolio, kuris išklausytų.“

2015 m. balandžio 25 d.
„Mes, krikščionys, esame kviečiami išeiti iš savo "aptvarų" ir nešti visiems Dievo gailestingumą ir meilę.“

2015 m. balandžio 23 d.
„Sakramentuose randame jėgų mąstyti ir veikti pagal Evangeliją.“

2015 m. balandžio 21 d.
„Reikia saugoti žemę, kad ir toliau galėtų būti tokia, kokios nori Dievas – gyvybės šaltinis visai žmonijos šeimai.“

2015 m. balandžio 17 d.
„Marija, Skausmų Motina, padėk mums suprasti Dievo valią skaudžių išgyvenimų akimirkomis.“

2015 m. balandžio 14 d.
„Viešpats niekada nepavargsta mums atleisti. Tai mes pavargstame prašyti jo atleidimo.“

2015 m. balandžio 10 d.
„Galime nešti Evangeliją kitiems tik jeigu ji giliai persmelkia mūsų gyvenimą.“

2015 m. balandžio 9 d.
„Viešpatie, suteik mums ašarų malonę, kad apverktume savo kaltes ir gautume Tavo atleidimą.“

2015 m. balandžio 6 d.
„Viešpatie, padėk mums gyventi didžiadvasiškai, kad mylėtume be ribų.“

2015 m. balandžio 5 d.
„Kristus prisikėlė! Kristus yra gyvas ir keliauja su mumis!“

2015 m. balandžio 3 d.
„Kristaus Kryžius – tai ne pralaimėjimas. Kryžius yra meilė ir gailestingumas.“

2015 m. balandžio 2 d.
„Jėzus plauna apaštalams kojas. Ar esame pasiruošę taip tarnauti kitiems?“

KOVAS

2015 m. kovo 31 d.
„Išpažintis yra Dievo švelnumo sakramentas, tai jo būdas mus apkabinti.“

2015 m. kovo 17 d.
„Leiskime, kad Dievas pripildytų mus savo gerumo ir gailestingumo."

2015 m. kovo 14 d.
„Gavėnia – tai laikas, skirtas artintis prie Kristaus per Dievo Žodį ir sakramentus."

2015 m. kovo 12 d.
„Atsargiai su patogiu gyvenimu! Kai jaučiamės patogiai, lengvai užmirštame kitus."

2015 m. kovo 10 d.
„Pačiais sunkiausiais momentais prisimink: Dievas yra mūsų Tėvas; Dievas neapleidžia savo vaikų."

2015 m. kovo 9 d.
„Nuolankumas gelbsti žmogų; puikybė jį veda iš kelio."

2015 m. kovo 7 d.
„Statykime savo tikėjimo gyvenimą ant uolos – Kristaus."

2015 m. kovo 5 d.
„Jeigu per daug prisirišame prie turtų, nesame laisvi. Esame vergai."

2015 m. kovo 3 d.
„Kai nemyli, širdis užkietėja. Viešpatie, duok mums širdį, mokančią mylėti!"

VASARIS

2015 m. vasario 28 d.
„Jėzus užtaria mus kiekvieną dieną. Melskime: Viešpatie, pasigailėk manęs, užtark mane!"

2015 m. vasario 21 d.
„Nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas negalėtų atleisti. Mums tereikia prašyti jo atleidimo."

2015 m. vasario 20 d.
„Sakramentai yra Tėvo švelnumo ir meilės parodymas kiekvienam iš mūsų."

2015 m. vasario 19 d.
„Ten, kur yra vyrų ir moterų, pašventusių savo gyvenimą Dievui, ten yra džiaugsmas."

2015 m. vasario 18 d.
„Viešpatie, suteik mums malonę jaustis nusidėjėliais."

2015 m. vasario 17 d.
„Per Gavėnią suraskime konkrečių būdų, kaip įveikti savo abejingumą."

2015 m. vasario 16 d.
„Jėzus atėjo atnešti visiems nesibaigiantį džiaugsmą."

2015 m. vasario 8 d.
„Jėzus – tai ne praeities personažas. Jis ir toliau šviečia kelią žmogui."

2015 m. vasario 6 d.
„Turėti tikėjimą – tai nereiškia nesutikti sunkumų, bet turėti jėgų juos įveikti, žinant, kad nesame vieni."

2015 m. vasario 3 d.
„Visi esame nusidėjėliai. Visi esame kviečiami nuoširdžiai atsiversti."

SAUSIS

2015 m. sausio 31 d.
„Skubiai reikalingas patikimas tiesos ir evangelinių vertybių liudijimas."

2015 m. sausio 29 d.
„Tikroji meilė nežiūri į patirtą blogį. Džiaugiasi darydama gera."

2015 m. sausio 27 d.
„Aušvicas išrėkia nežmoniškos kančios skausmą ir šaukiasi ateities, paremtos pagarba, taika ir tautų sutarimu."

2015 m. sausio 24 d.
„Praktikuoti artimo meilę – tai geriausias būdas evangelizuoti."

2015 m. sausio 19 d.
„Mano bičiuliams Šri Lankoje ir Filipinuose: Visus jus telaimina Dievas. Labai prašau, melskitės už mane."

2015 m. sausio 16 d.
„Šeima yra didžiausias kiekvienos šalies turtas. Darbuokimės visi, kad apsaugotume ir sutvirtintume šį kertinį visuomenės akmenį!"

2015 m. sausio 15 d.
„Dievas telaimina ir tesaugo Šri Lanką."

2015 m. sausio 14 d.
„Šventasis Juozapai Vaz, mokyk mus augti šventume ir gyventi pagal Evangelijos gailestingumo žinią."

2015 m. sausio 12 d.
„Šiandien, kai pradedu kelionę į Šri Lanką ir Filipinus, prašau jūsų melstis su manimi už šių šalių žmones."

2015 m. sausio 10 d.
„Sekmadienis yra Viešpaties diena. Raskime laiko pabūti su Juo."

2015 m. sausio 6 d.
„Jėzus atėjo mūsų išgelbėti. Neatsisakykime šios nuostabios dovanos!"

2015 m. sausio 5 d.
„Viešpatie, išmokyk mus atpažinti Tave ligoniuose, vargšuose ir kenčiančiuose."

2015 m. sausio 3 d.
„Krikščionybė plinta dėka džiaugsmo mokinių, kurie žino esantys mylimi ir išgelbėti."

2015 m. sausio 1 d.
„Kiek nekaltų žmonių ir kiek vaikų kenčia pasaulyje! Viešpatie, dovanok mums savo taiką!"

2014 METAI

GRUODIS

2014 m. gruodžio 31 d.
„Viešpatie, ačiū Tau!"

2014 m. gruodžio 30 d.
„Šiandien kenčiama dėl skurdo, bet taip pat ir dėl meilės trūkumo."

2014 m. gruodžio 28 d.
„Krikščioniška šeima yra misionierė – skelbia pasauliui Dievo meilę."

2014 m. gruodžio 26 d.
„Šiandien melskimės už visus persekiojamus dėl krikščionių tikėjimo."

2014 m. gruodžio 25 d.
„Su Jėzumi yra tikrasis džiaugsmas."

2014 m. gruodžio 24 d.
„Stenkimės nutilti ir įsiklausyti, kad paliktume erdvės Dievo grožiui."

2014 m. gruodžio 23 d.
„Kartais mes esame nuodėmės vergai. Viešpatie, ateik mūsų išlaisvinti!"

2014 m. gruodžio 20 d.
„Kad Jėzus taptų mūsų gyvenimo centru, reikia praleisti laiko Jo artumoje, priešais tabernakulį."

2014 m. gruodžio 18 d.
„Viešpats yra aiškiai pasakęs: "Negalite tarnauti dviem šeimininkams". Arba Dievas, arba turtai."

2014 m. gruodžio 13 d.
„Šiandien yra mano kunigystės šventimų metinės. Prašau jūsų melstis už mane ir už visus kunigus."

2014 m. gruodžio 12 d.
„Guadalupės Dievo Motina, melski už mus!"

2014 m. gruodžio 11 d.
„Ekologijos klausimas yra gyvybinis žmonijos išlikimui, o jo moralinė dimensija liečia visus."

2014 m. gruodžio 9 d.
„Šeima yra meilės bendruomenė, kurioje kiekvienas žmogus išmoksta bendrauti su kitais ir su pasauliu."

2014 m. gruodžio 8 d.
„Mokykimės iš Mergelės Marijos dar drąsiau gyventi pagal Dievo Žodį."

2014 m. gruodžio 6 d.
„Adventas leidžia mums pradėti naują kelionę. Leiskimės vedami Marijos, mūsų Motinos."

2014 m. gruodžio 4 d.
„Advento laikotarpis mus pripildo vilties, neapgaulingos vilties. Viešpats niekada nenuvilia. "

2014 m. gruodžio 2 d.
„Tegul niekada nebebūna vergų. Visi esame broliai ir seserys."

LAPKRITIS

2014 m. lapkričio 27 d.
„Meilė yra tikėjimo matas."

2014 m. lapkričio 22 d.
„Kai sutinkame tikrai skurstantį žmogų, ar atpažįstame jame Dievo veidą?"

2014 m. lapkričio 20 d.
„Stenkimės visada gyventi mūsų krikščioniškajį pašaukimą atitinkantį gyvenimą."

2014 m. lapkričio 18 d.
„Kiek triukšmo pasaulyje! Išmokime pabūti tyloje su savimi ir su Dievu."

2014 m. lapkričio 15 d.
„Krikščionis neša kitiems ramybę. Ir ne tik ramybę, bet ir meilę, ištikimybę, džiaugsmą."

2014 m. lapkričio 13 d.
„Karas naikina, žudo, nuskurdina. Viešpatie, dovanok mums savo taiką!"

2014 m. lapkričio 11 d.
„Koks svarbus yra darbas žmogaus orumui, šeimos palaikymui, taikai!"

2014 m. lapkričio 8 d.
„Bažnyčia visada yra kelionėje, ieško naujų kelių Evangelijos skelbimui."

2014 m. lapkričio 6 d.
„Abejingumas vargšų atžvilgiu yra neleistinas žmogui, kuris save vadina krikščioniu."

2014 m. lapkričio 4 d.
„Nuolankumas mums padeda užsidėti ant savo pečių kitų žmonių naštas."

2014 m. lapkričio 1 d.
„Kiek gero galime padaryti geru pavyzdžiu ir kiek blogo veidmainiavimu."

SPALIS
 
2014 m. spalio 30 d.
„Pagrindinė Bažnyčios misija yra evangelizuoti, nešti Gerąją Naujieną visiems."
 
2014 m. spalio 28 d.
„Padėkime žmonėms atrasti krikščionybės žinios – meilės ir gailestingumo žinios – džiaugsmą."
 
2014 m. spalio 25 d.
„Jėzaus kryžius parodo visą blogio jėgą, bet taip pat visą Dievo gailestingumo visagalybę."
 
2014 m. spalio 14 d.
„Viešpatie, suteik savo paguodą visiems, kurie kenčia, ypač ligoniams, vargšams, bedarbiams."
 
2014 m. spalio 11 d.
„Sakramentų dvasinė galia yra milžiniška. Padedami malonės galime įveikti visas kliūtis."
 
2014 m. spalio 9 d.
„Mielas jaunime, Kristus tikisi, jog jūs būsite jo draugai ir jo beribės meilės liudytojai."
 
2014 m. spalio 7 d.
„Prašykime Viešpaties malonės neapkalbinėti, nekritikuoti, neliežuvauti, visiems linkėti gero."
 
2014 m. spalio 6 d.
„Ateik, Šventoji Dvasia! Išliek ant mūsų savo dovanas Sinodo metu."
 
2014 m. spalio 5 d.
„Pradėdami Sinodą, skirtą šeimai, meldžiame Viešpatį parodyti mums kelią."
 
2014 m. spalio 3 d.
„Laimingos šeimos yra nepaprastai svarbios tiek Bažnyčiai, tiek visuomenei."
 
RUGSĖJIS
 
2014 m. rugsėjo 30 d.
„Susiskaldymas krikščionių bendruomenėje yra labai sunki nuodėmė. Tai velnio darbas."
 
2014 m. rugsėjo 25 d.
„Jėzus supranta mūsų silpnybes, mūsų nuodėmes ir mums atleidžia, jei mes sutinkame, kad mums būtų atleista."
 
2014 m. rugsėjo 23 d.
„Jeigu visuomenėje trūksta Dievo, jos gerovę lydi baisus dvasinis skurdas."
 
2014 m. rugsėjo 20 d.
„Mielas jaunime, įsiklausykite: Kristus beldžiasi į jūsų širdies duris."
 
2014 m. rugsėjo 16 d.
„Viešpats visada laukia mūsų, kad galėtų apglėbti savo meile. Tai nuostabus dalykas, kuris nenustoja mūsų stebinti."
 
2014 m. rugsėjo 13 d.
„Nepaisant mūsų nuodėmių, galime kartoti su Petru: "Tu viską žinai, Tu žinai, kad Tave myliu."
 
2014 m. rugsėjo 11 d.
„Mes negalime pasitikėti savo jėgomis, bet vien tik Jėzumi ir Jo gailestingumu."
 
2014 m. rugsėjo 9 d.
„Dievo ištikimybė yra tvirtesnė už mūsų neištikimybes ir mūsų išdavystes"
 
2014 m. rugsėjo 6 d.
„Jėzus yra Gerasis Ganytojas. Jis ieško mūsų ir yra šalia mūsų, nors ir esame nusidėjėliai,visų pirma dėl to, kad esame nusidėjėliai."
 
2014 m. rugsėjo 5 d.
„Kasdien meldžiuosi už kenčiančius Irake. Melskitės su manimi."
 
2014 m. rugsėjo 4 d.
„Mūsų krikščioniškas liudijimas yra tikras tada, kai yra ištikimas ir be išlygų."
 
2014 m. rugsėjo 2 d.
„Krikščionis, kuris nejaučia, kad Mergelė Marija yra jo motina, yra našlaitis."
 
RUGPJŪTIS
 
2014 m. rugpjūčio 30 d.
„Viešpats mums visada atleidžia ir lydi mus. Niuo mūsų priklauso, ar priimsime jo atleidimą ir leisimės būti jo lydimi".
 
2014 m. rugpjūčio 23 d.
„Krikščionis moka dalintis. Jo gyvenimas yra pilnas dosnių veiksmų – bet slaptų – artimo atžvilgiu".
 
2014 m. rugpjūčio 21 d.
„Prašykime Viešpaties šios malonės: kad mūsų širdis taptų laisva ir šviesi, kad džiaugtųsi Dievo vaikų džiaugsmu."
 
2014 m. rugpjūčio 19 d.
„Ačiū, bičiuliai korėjiečiai! Jei Dievas padės, greit grįšiu į Aziją."
 
2014 m. rugpjūčio 18 d.
„Tiek nekaltų žmonių buvo išvaryta iš savo namų Irake. Viešpatie, meldžiame, kad jie galėtų greitai sugrįžti į juos."
„Pasitikėkite Kristaus kryžiaus galia! Priimkite jo sutaikinimo malonę ir dalinkitės ja su kitais!"
 
2014 m. rugpjūčio 17 d.
„Viešpatie, didžių žiaurumų Irake akivaizdoje mes liekame ištvermingi maldoje ir dosnume."
„Dievo gailestingumas mus išgelbsti. Niekada nepavarkime skelbti pasauliui šios džiugios žinios."
 
2014 m. rugpjūčio 16 d.
„Melskimės, kad Bažnyčia būtų šventesnė ir nuolankesnė, kad mokėtų mylėti Dievą tarnaudama vargšams ir vienišiems bei sergantiems žmonėms."
„Kankiniai mus moko,  kad turtai, įtaka, šlovė yra visiškai nereikšmingi. Vienintelis tikras turtas yra Kristus."
„Neužmirškime Irake persekiojamų krikščionių ir kitų žmonių šauksmo."
 
2014 m. rugpjūčio 15 d.
„Mano širdis kraujuoja, kai galvoju apie vaikus Irake. Tesaugo juos Marija, mūsų Motina."
 
2014 m. rugpjūčio 14 d.
„Marija, Taikos Karaliene, padėk mums su šaknimis išrauti neapykantą ir gyventi santaikoje."
 
2014 m. rugpjūčio 13 d.
„Dėkoju visiems, kas drąsiai padeda mūsų sesėms ir broliams Irake."
 
2014 m. rugpjūčio 10 d.
„Kvietimas visoms šeimoms: kai melsitės, prisiminkite daugybę žmonių, kurie yra priversti palikti savo namus Irake."
„Mus liūdina žinios iš Irako. Viešpatie, išmokyk mus gyventi solidariai su kenčiančiais broliais."
„Žmonės, netekę namų Irake, priklauso nuo mūsų. Kviečiu visus melstis, o kas gali, prisidėti konkrečia pagalba."
 
2014 m. rugpjūčio 9 d.
„Prievartos neįmanoma įveikti prievarta. Viešpatie, dovanok mūsų laikams taiką!"
 
2014 m. rugpjūčio 7 d.
„Krikščionis yra žmogus, mokantis nusižeminti, kad Viešpats galėtų augti jo paties ir kitų žmonių širdyse."
 
2014 m. rugpjūčio 2 d.
„Kai negarbiname Dievo, tampame ko nors kito garbintojais. Pinigai ir valdžia – štai stabai, kurie dažniausiai užima Dievo vietą."
 
LIEPA
 
2014 m. liepos 31 d.
„Linkiu kiekvienai šeimai iš naujo atrasti bendrą maldą. Tai padeda suprasti vienas kitą ir taip pat atleisti vienas kitam."
 
2014 m. liepos 29 d.
„Labiau vertinkime namų darbininkų ir slaugytojų darbą. Tai labai naudinga tarnystė."
 
2014 m. liepos 25 d.
„Jeigu gyvename įsikibę į pinigus, tuščią garbę ar valdžią, nebūsime laimingi."
 
2014 m. liepos 22 d.
„Didysis šiuolaikinio pasaulio pavojus yra individualistinis liūdesys, kuris kyla iš godumu sergančios širdies."
 
2014 m. liepos 19 d.
„Dievas myli tą, kuris dovanoja su džiaugsmu. Mokykimės duoti dosniai, neprisirišę prie materialinių gėrybių."
 
2014 m. liepos 17 d.
„Bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misijonierė: ji egzistuoja tam, kad kiekvienas žmogus galėtų susitikti su Jėzumi."
 
2014 m. liepos 15 d.
„Mieli jauni žmonės, netapkite vidutinybėmis. Krikščioniškas gyvenimas yra skirtas aukštiems idealams."
 
2014 m. liepos 12 d.
„Pasaulio futbolo čempionatas leido susitikti įvairių tautybių ir religijų žmonėms. Tegul sportas visada ugdo susitikimo kultūrą."
 
2014 m. liepos 10 d.
„Nebijokite pulti į Dievo glėbį: ko Jis bepaprašytų, jums grąžins šimteriopai."
 
2014 m. liepos 8 d.
„Su Dievu nieko neprarandame, o be Jo viskas yra prarasta."
 
2014 m. liepos 3 d.
„Mielas jaunime, nenustok svajojęs apie teisingesnį pasaulį!"
 
 
BIRŽELIS
 
2014 m. liepos 1 d.
„Gyventi kaip tikriems Dievo vaikams – tai reiškia, mylėti artimą ir prieiti prie tų, kurie yra vieniši ar slegiami sunkumų"
 
2014 m. birželio 30 d.
„Jėzau, padėk mums mylėti Dievą kaip Tėvą, o savo artimą kaip brolį"
 
2014 m. birželio 29 d.
„Šventieji Apaštalai Petras ir Paulius telaimina Romos miestą ir keliaujančiąją Bažnyčią visame pasaulyje!"
 
2014 m. birželio 28 d.
„Būti Dievo draugais – reiškia melstis paprastai, kaip sūnus kad kreipiasi į savo gimdytoją."
 
2014 m. birželio 27 d.
„Gyvenimo sunkumų akivaizdoje prašykime Viešpaties, kad išliktume tvirti ir su džiaugsmu liudytume savo tikėjimą."
 
2014 m. birželio 26 d.
„Šeima yra esminis bet kokio žmogiškojo ir socialinio augimo elementas, kuris turi būti palaikomas."
 
2014 m. birželio 24 d.
„Kaip norėčiau matyti visus turint padorų darbą! Tai esminis dalykas žmogaus orumui."
 
2014 m. birželio 23 d.
„Melskimės už Artimųjų Rytų krikščionių bendruomenes, kad galėtų ir toliau gyvuoti ten, kur gimė krikščionybė."
 
2014 m. birželio 20 d.
„Yra tiek daug abejingumo kančiai. Tam reikia pasipriešinti konkrečiais artimo meilės darbais."
 
2014 m. birželio 17 d.
„Kartais mes nurašome garbaus amžiaus žmones, bet jie yra brangenybė: nurašyti juos yra neteisinga ir nepataisomas nuostolis."
 
2014 m. birželio 16 d.
„Viešpats telaimina šeimą ir testiprina ją šiuo krizės laikotarpiu."
 
2014 m. birželio 14 d.
„Yra pavojus užmiršti kančias, kurios mūsų nepaliečia tiesiogiai. Reaguokime ir melskimės už taiką Sirijoje."
 
2014 m. birželio 13 d.
„Nesipriešinkime Šventajai Dvasiai, būkime klusnūs jos veikimui, kuris atnaujina mus, Bažnyčią ir pasaulį."
 
2014 m. birželio 12 d.
„Linkiu visiems puikaus Pasaulio futbolo čempionato. Tebus žaidžiama tikro broliškumo dvasioje."
 
2014 m. birželio 10 d.
„Melskimės už visas seksualinės prievartos aukas konfliktinėse situacijose ir už kovojančius su šiais nusikaltimais."
 
2014 m. birželio 9 d.
„Neapkalbinėkime kitų už akių, bet atvirai sakykime jiems ką galvojame."
 
2014 m. birželio 8 d.
„Šiandien  visų geros valios žmonių prašau jungtis su mumis į maldą už taiką Artimuosiuose Rytuose."
 
2014 m. birželio 7 d.
„Malda gali viską. Pasinaudokime ja, kad Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui išmelstume taiką."
 
2014 m. birželio 6 d.
„Taika yra Dievo dovana, bet ji reikalauja ir mūsų pastangų. Stenkimės būti taikos žmonėmis maldose ir veiksmuose."
 
2014 m. birželio 5 d.
„Nesigėdinkime prisiliesti prie žaizdų tų, kurie kenčia, bet kaip Gerasis Samarietis stenkimės jas išgydyti konkrečia meile."
 
2014 m. birželio 3 d.
„Ačiū visiems mokytojams: ugdymas yra svarbi misija, kuri daugybę jaunų žmonių priartina prie to, kas gera, gražu, tikra."
 
2014 m. birželio 2 d.
„Kartais užsidarome savyje… Viešpatie, padėk mums išeiti iš savęs link kitų, patarnauti silpnesniems."
 
GEGUŽĖ
 
2014 m. gegužės 31 d.
„Sunkiais gyvenimo momentais krikščionis randa užuovėją po Dievo Motinos apsiaustu."
 
2014 m. gegužės 30 d.
„Kiekvienas krikščionis savo darbo vietoje gali liudyti tikėjimą žodžiais, bet visų pirma doru gyvenimu."
 
2014 m. gegužės 29 d.
„Užmegzkime gilią draugystę su Jėzumi, taip galėsime iš arčiau Jį sekti bei gyventi su Juo ir dėl Jo."
 
2014 m. gegužės 24 d.
„Mieli bičiuliai, prašau jūsų lydėti mane malda piligriminėje kelionėje į Šventąją Žemę."
 
2014 m. gegužės 23 d.
„Gyventi tikėjimu – reiškia visą savo gyvenimą atiduoti į Dievo rankas, ypač sunkiausiais momentais."
 
2014 m. gegužės 22 d.
„Nė viena siela, kuri leidžiasi vedama Dievo, nelieka apvilta ir nepaklysta."
 
2014 m. gegužės 21 d.
„Visų prašau melstis už potvynių aukas Bosnijoje, Herzegovinoje, Serbijoje ir kitose regiono šalyse."
 
2014 m. gegužės 20 d.
„Ateik, Šventoji Dvasia! Padėk mums įveikti egoizmą!"
 
2014 m. gegužės 19 d.
„Kas atidžiai klauso Dievo Žodžio ir tikrai meldžiasi, visada klausia Viešpaties: kokia yra Tavo valia man?"
 
2014 m. gegužės 17 d.
„Marijai skirtas gegužės mėnuo yra tinkamas laikas pradėti kasdien melstis Rožinį."
 
2014 m. gegužės 16 d.
„Mūsų, kaip krikščionių, tikslas – vis labiau supanašėti su Jėzumi, kuris yra mūsų elgesio aukščiausias pavyzdys."
 
2014 m. gegužės 15 d.
„Prašykime Šventosios Dvasios malonės daryti konkrečius gyvenimo pasirinkimus pagal Jėzaus ir Jo Evangelijos logiką."
 
2014 m. gegužės 14 d.
„Melskimės už Turkijoje žuvusius angliakasius ir už šiomis dienomis Viduržemio jūroje nuskendusių laivų aukas."
 
2014 m. gegužės 13 d.
„Skaitykime Evangeliją po truputį kiekvieną dieną. Taip išmoksime gyventi tuo, kas svarbiausia – meile ir gailestingumu."
 
2014 m. gegužės 12 d.
„Mūsų gyvybė yra išgelbėta Kristaus Krauju. Leiskimės nuolat atnaujinami Jo meilės."
 
2014 m. gegužės 10 d.
„Visi vieningai melskimės, kad tuojau būtų paleistos Nigerijoje pagrobtos licėjaus studentės." 
 
2014 m. gegužės 9 d.
„Šventumas reikalauja kiekvieną dieną su pasiaukojimu dovanoti save. Todėl santuoka yra tiesiai į šventumą vedantis kelias."
 
2014 m. gegužės 8 d.
„Šeimoje išmokstama mylėti ir pripažinti kiekvieno žmogaus, ypač silpniausio, orumą." 
 
2014 m. gegužės 7 d.
„Visuomenė, kuri palieka likimo valiai vaikus ir senyvo amžiaus žmones, nukerta savo šaknis ir užtemdo savo ateitį." 
 
2014 m. gegužės 5 d.
„Ką reiškia evangelizuoti? Su džiaugsmu ir paprastumu liudyti, kas mes esame ir ką tikime."
 
2014 m. gegužės 3 d.
„Nebijok, plačiai atverk duris Kristui!" 
 
2014 m. gegužės 2 d.
„Nė vienas asmuo nėra kantresnis už Dievą Tėvą. Nė vienas nemoka taip suprasti ir laukti kaip Jis." 
 
2014 m. gegužės 1 d.
„Prašau visų, turinčių politinę atsakomybę, nepamiršti dviejų dalykų: žmogaus orumo ir visuotinės gerovės." 
 
BALANDIS
 
2014 m. balandžio 29 d.
„Kas iš mūsų gali sakyti, kad nėra nusidėjėlis? Nė vienas. Prašykime, kad Dievas atleistų mūsų nuodėmes."
 
2014 m. balandžio 28 d.
„Socialinių problemų priežastis yra nelygybė." 
 
2014 m. balandžio 26 d.
„Nė vienas žmogus negali jaustis atleistas nuo dalinimosi su vargšais ir nuo socialinio teisingumo vykdymo." 
 
2014 m. balandžio 25 d.
„Niekada neturime leistis įtraukiami pesimizmo sūkurio. Tikėjimas kilnoja kalnus!" 
 
2014 m. balandžio 24 d.
„Santūrus gyvenimo būdas yra naudingas mums patiems ir leidžia mums geriau pasidalinti su tais, kurie vargsta." 
 
2014 m. balandžio 21 d.
„Kiekvienas susitikimas su Jėzumi mus pripildo džiaugsmo, to gilaus džiaugsmo, kurio tik Dievas gali mums duoti." 
 
2014 m. balandžio 20 d.
„Kristus prisikėlė! Aleliuja!" 
 
2014 m. balandžio 19 d.
„Kviečiu jus prisijungti prie mano maldos už tragiškai nuskendusio kelto Korėjoje aukas ir jų šeimų narius." 
 
2014 m. balandžio 18 d.
„Iš arti sekti Jėzų nėra lengva, nes kelias, kurį Jis pasirenka, yra Kryžiaus Kelias." 
 
2014 m. balandžio 15 d.
„Kiekvienas susitikimas su Jėzumi mums perkeičia gyvenimą." 
 
2014 m. balandžio 14 d.
„Didžioji Savaitė yra gera proga atlikti išpažintį ir sugrįžti į gerą kelią." 
 
2014 m. balandžio 12 d.
„Kaip saldu būti prieš Nukryžiuotąjį, paprasčiausiai pasilikti meilingoje Viešpaties akivaizdoje!" (EG 264)
 
2014 m. balandžio 11 d.
„Tik pasitikėjimas Dievu gali perkeisti abejonę į tikrumą, blogį į gėrį, naktį į spindinčią aušrą."
 
2014 m. balandžio 10 d.
„Jėzus moko mus nesigėdyti prisiliesti prie žmogiškojo skurdo, prisiliesti prie Jo kūno kenčiančiuose broliuose."
 
2014 m. balandžio 8 d.
„Reikia vėl atgaivinti kontempliacijos dvasią, kad Dievo meilė sušildytų mūsų širdis."
 
2014 m. balandžio 7 d.
„Kaip sveika mums leisti, kad Viešpats supurtytų mūsų drungną ir paviršutinišką gyvenimą!"
 
2014 m. balandžio 5 d.
„Evangelijoje galime kiekvieną dieną klausytis mums kalbančio Jėzaus. Nešiokimės visada su savimi mažą Evangelijos knygelę!"
 
2014 m. balandžio 4 d.
„Su Jėzumi gyvenimas tampa pilnatviškas. Su Juo lengviau atrasti visų dalykų prasmę."
 
2014 m. balandžio 3 d.
„Negalime susitaikyti su degradavimu ir skurdu, kurie mus supa. Krikščionis privalo reaguoti."
 
2014 m. balandžio 1 d.
„Brangūs tėvai, mokykite savo vaikus melstis. Melskitės kartu su jais."
 
KOVAS
 
2014 m. kovo 31 d.
„Gavėnia – tai laikas gyvenimo krypties pakeitimui, apsisprendimui veikti blogio ir skurdo akivaizdoje."
 
2014 m. kovo 29 d.
„Gyvename visuomenėje, kuri patraukia Dievą iš akiračio. O tai diena po dienos įveda širdį į narkozę."
 
2014 m. kovo 28 d.
„Mums visiems reikia pasitaisyti, pasikeisti į gera. Gavėnia padeda mums kovoti su savo ydomis."
 
2014 m. kovo 27 d.
„Gavėnia yra malonės laikas, laikas atsiversti ir gyventi pagal Krikšto reikalavimus."
 
2014 m. kovo 25 d.
„Negalime būti drungni mokiniai. Bažnyčiai reikia mūsų drąsos, kad liudytume tiesą."
 
2014 m. kovo 24 d.
„Jėzus niekada nebūna toli nuo mūsų, nusidėjėlių. Jis nori išlieti ant mūsų visą savo gailestingumą, be saiko."
 
2014 m. kovo 22 d.
„Jėzus yra mūsų viltis. Niekas, net liga nė mirtis, negali mūsų atskirti nuo išganančios jo Meilės galybės."
 
2014 m. kovo 21 d.
„Liga ir mirtis nėra tabu. Tai dalykai, su kuriais turime susitikti Jėzaus akivaizdoje"
 
2014 m. kovo 20 d.
„Išmokime sakyti 'Ačiū' Dievui, kitiems žmonėms. To mokome vaikus, bet vėliau tai pamirštame!"
 
2014 m. kovo 18 d.
„Krikščioniška meilė yra meilė be išskaičiavimų. To moko Gerasis Samarietis. To moko Jėzus."
 
2014 m. kovo 17 d.
„Ačiū už visus išrinkimo metinėms skirtus palankumo pareiškimus. Labai prašau, toliau melskitės už mane."
 
2014 m. kovo 13 d.
„Melskitės už mane."
 
2014 m. kovo 8 d.
„Iššūkis krikščionims sutuoktiniams: būti kartu, mokėti mylėti vienas kitą amžina meile, ir padėti tai meilei augti."
 
2014 m. kovo 7 d.
„Giliausias mūsų džiaugsmas ateina iš Kristaus: būkime su Juo, keliaukime su Juo, būkime Jo mokiniais."
 
2014 m. kovo 6 d.
„Melskimės už persekiojamus krikščionis, kad mokėtų atsakyti į blogį gėriu."
 
2014 m. kovo 5 d.
„Gavėnia yra tinkamas laikas aukoti. Kiekvieną dieną ką nors atimkime iš savęs, kad duotume kitiems."
 
2014 m. kovo 4 d.
„Gyvenime visi daugybę kartų suklystame. Išmokime pripažinti savo klaidas ir prašyti atleidimo."
 
2014 m. kovo 3 d.
„Kaip gerai išgyventi santuoką? Susivienijus Viešpatyje, kuris vis atnaujina meilę ir padaro ją stipresnę už bet kokį sunkumą."
 
2014 m. kovo 1 d.
„Būkime dėkingi visiems, kurie dėsto katalikiškose mokyklose. Ugdyti – tai meilės aktas, tai tarsi duoti gyvybę."
 
VASARIS
 
2014 m. vasario 28 d.
„Eucharistija mums yra labai svarbus dalykas: Kristus nori įeiti į mūsų gyvenimą ir pripildyti jį savo malonės."
 
2014 m. vasario 27 d.
„Šeimoje normalu padėti tam, kam reikia pagalbos. Nebijokime trapumo!"
 
2014 m. vasario 25 d.
„Visi mes, pakrikštytieji, esame mokiniai misionieriai. Esame pašaukti tapti gyvąja Evangelija pasaulyje."
 
2014 m. vasario 24 d.
„Marija visada yra šalia mūsų, ypač kai gyvenimo sunkumai mus prislegia visu svoriu."
 
2014 m. vasario 22 d.
„Niekada nepraraskime vilties. Dievas mus myli net ir su mūsų klaidomis bei nuodėmėmis."
 
2014 m. vasario 21 d.
„Sutvirtinimo sakramentas yra labai svarbus krikščioniui: jis mums duoda jėgų ginti savo tikėjimą ir drąsiai skelbti Evangeliją."
 
2014 m. vasario 20 d.
„Viešpatie Jėzau, padaryk mus pajėgius mylėti kaip Tu."
 
2014 m. vasario 18 d.
„Mokykimės iš Jėzaus melstis, atleisti, sėti taiką, pasilenkti prie tų, kam reikia pagalbos."
 
2014 m. vasario 17 d.
„Brangūs ligoniai, nepraraskite vilties net pačiais sunkiausiais kančios momentais. Kristus yra šalia jūsų!"
 
2014 m. vasario 15 d.
„Melskimės už taiką Afrikoje, ypač Centrinės Afrikos Respublikoje ir Pietų Sudane."
 
2014 m. vasario 14 d.
„Jauni žmonės, nebijokite susituokti: susijungę ištikimoje ir vaisingoje santuokoje būsite laimingi."
 
2014 m. vasario 13 d.
„Melskimės už seminaristus, kad klausytų Viešpaties balso ir drąsiai su džiaugsmu juo sektų."
 
2014 m. vasario 11 d.
„Sveikinu visus ligonius ir kenčiančius žmones. Nukryžiuotasis Kristus yra šalia jūsų. Glauskitės prie Jo!"
 
2014 m. vasario 11 d.
„Šiandien kviečiu jus melstis kartu su manimi už Jo Šventenybę Benediktą XVI, didelės drąsos ir didelio nuolankumo vyrą."
 
2014 m. vasario 10 d.
„Melskimės už visus gerus ir ištikimus kunigus, kurie kilniadvasiškai ir tyliai aukodamiesi pasišvenčia savo žmonėms."
 
2014 m. vasario 8 d.
„Sakramentai, ypač Išpažintis ir Eucharistija, – tai išskirtinė galimybė susitikti su Kristumi."
 
2014 m. vasario 7 d.
„Kokį skonį įgauna gyvenimas, kai leidžiamės užliejami Dievo meilės!"
 
2014 m. vasario 6 d.
„Pasaulis mus ragina žiūrėti savęs, rūpintis turtais ir malonumais. Evangelija kviečia atsiverti kitiems, dalintis su vargšais."
 
2014 m. vasario 4 d.
„Mielas jaunime, Jėzus mums teikia gyvenimą, apsčiai gyvenimo. Būdami arti Jo, turėsime džiaugsmą širdyse ir šypseną lūpose."
 
2014 m. vasario 3 d.
„Svarbu turėti draugų, kuriais galima pasitikėti. Bet svarbiausia yra pasitikėti Viešpačiu, kuris mūsų neapvils niekada."
 
2014 m. vasario 2 d.
„Pasaulinė Pašvęstojo gyvenimo diena tebūna gera proga atrasti, kad Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo centras."
 
2014 m. vasario 1 d.
„Kartais mes būname liūdni dėl savo nuodėmių naštos. Nenusiminkime, Kristus atėjo jos pašalinti, Jis mums duoda ramybę."
 
SAUSIS
 
2014 m. sausio 31 d.
„Niekas neišsigelbsti pats vienas. Krikščionių gyvenime labai svarbi bendruomeninė dimensija."
 
2014 m. sausio 30 d.
„Negaliu įsivaizduoti krikščionio, kuris nemoka šypsotis. Stenkimės džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą."
 
2014 m. sausio 28 d.
„Melskimės už krikščionių vienybę. Juk mus jungia tiek daug ir tokių brangių dalykų!"
 
2014 m. sausio 27 d.
„Mielas jaunime, nepasitenkinkite vidutinybės gyvenimu. Leiskitės, kad jus pakerėtų tai, kas yra tikra ir gražu – Dievas!"
 
2014 m. sausio 25 d.
„Lengva kreiptis į Dievą ko nors prašant, visi tai darome. Kada išmoksime taip pat ir dėkoti Jam bei Jį garbinti?"
 
2014 m. sausio 24 d.
„Esame pašaukti kiekvieną dieną išgyventi savo Krikštą kaip nauji kūriniai, apsivilkę Kristumi."
 
2014 m. sausio 23 d.
„Kaip Marija saugokime savyje per Kalėdas uždegtą šviesą, neškime ją visur, į kasdienį gyvenimą."
 
2014 m. sausio 22 d.
„Savo maldomis prisijungiu prie Žygio už gyvybę Vašingtone. Tepadeda mums Dievas rodyti pagarbą visoms gyvybės formoms, ypač labiausiai pažeidžiamoms."
 
2014 m. sausio 21 d.
„Jei kasdienybėje gvename pagal tikėjimą, tada ir darbas tampa proga perduoti džiaugsmą, kad esame krikščionys."
 
2014 m. sausio 20 d.
„Nepakanka tik sakyti, kad esame krikščionys, reikia gyventi tikėjimu, ne tik žodžiais, bet ir darbais."
 
2014 m. sausio 18 d.
„Karai sugriauna daugybę gyvenimų. Ypač galvoju apie vaikus, iš kurių pavagiama vaikystė"
 
2014 m. sausio 17 d.
„Kokia galinga yra malda! Niekada nepraraskime ryžto, vis kartokime: 'Viešpatie, suteik mums savo ramybę'"
 
2014 m. sausio 16 d.
„Melskimės už taiką ir stenkimės ją kurti, pradėdami nuo savo namų!"
 
2014 m. sausio 14 d.
„Nuolat dėkokime Dievui, visų pirma už jo kantrybę ir gailestingumą."
 
2014 m. sausio 13 d.
„Viešpats beldžiasi į mūsų širdies duris. Ar nepakabinome ant jų plakato su užrašu: "Netrukdyti"?"
 
2014 m. sausio 11 d.
„Nė vienas senolis neturėtų jaustis "tremtinys" mūsų šeimose. Garbaus amžiaus žmonės yra turtas visuomenei. "
 
2014 m. sausio 10 d.
„Stabtelėkime priešais Betliejaus Kūdikį. Leiskime, kad Dievo švelnumas sušildytų mūsų širdį"
 
2014 m. sausio 9 d.
„Kontempliuokime Dievo Sūnaus, gimusio vargšu, nusižeminimą. Sekime jo pavyzdžiu, dalindamiesi tuo, ką turime, su silpniausiais."
 
2014 m. sausio 7 d.
„Palikime prie stalo laisvą vietą tam, kam trūksta būtiniausių dalykų, tam, kas liko vienas."
 
2014 m. sausio 5 d.
„Brangūs bičiuliai, noriu padėkoti jums už daugybę gražių linkėjimų, kuriuos man atsiuntėte Kalėdų šventėms. Viešpats telaimina jus visus!"
 
2014 m. sausio 4 d.
„Mielas jaunime, Jėzus nori būti jūsų draugu ir trokšta, kad visur skleistumėte šios draugystės džiaugsmą."
 
2014 m. sausio 3 d.
„Kūdikėlis Jėzus atskleidžia begalinės Dievo meilės, kuria Jis apsupa kiekvieną iš mūsų, švelnumą."
 
2014 m. sausio 2 d.
„Dievas apsireiškia ne jėgoje ar valdžios galioje, bet naujagimio silpnume ir trapume."
 
2013 METAI
 
GRUODIS
 
2013 m. gruodžio 31 d.
„Pasisemkime iš Prakartėlės džiaugsmo ir gilios ramybės, kurią Jėzus atneša į pasaulį."
 
2013 m. gruodžio 30 d.
„Kūdikėlio Jėzaus veide kontempliuojame Dievo veidą. Ateikite, pagarbinkime Jį!"
 
2013 m. gruodžio 28 d.
„Marija, mūsų Motina, yra nuostabiai graži, nes ji yra malonės pilnoji."
 
2013 m. gruodžio 27 d.
„Evangelijos džiaugsmas visada tebūna jūsų širdyse, ypač per šį, kalėdinį laikotarpį."
 
2013 m. gruodžio 26 d.
„Prie Betliejaus prakartėlės melskimės ypatingai už tuos, kurie kenčia persekiojimus dėl tikėjimo."
 
2013 m. gruodžio 25 d.
„Per Kalėdas Kristus ateina į mūsų tarpą. Tai tinkamiausias momentas asmeniniam susitikimui su Kristumi."
 
2013 m. gruodžio 24 d.
„Ateina Viešpats. Laukime jo atvira širdimi!"
 
2013 m. gruodžio 23 d.
„Kalėdos dažnai būna labai triukšminga šventė. Mums būtų sveika truputį pabūti tyloje, kad išgirstume Meilės balsą."
 
2013 m. gruodžio 21 d.
„Adventas – tai kelionė link Betliejaus. Leiskime, kad mus patrauktų žmogumi tapusio Dievo šviesa."
 
2013 m. gruodžio 20 d.
„Pasistenkime išgyventi Kalėdas tokiu būdu, kuris atitiktų Evangeliją, priimdami Jėzų į savo gyvenimo centrą."
 
2013 m. gruodžio 19 d.
„Melskimės, kad Dievas suteiktų mums malonę išvysti pasaulį, kuriame niekam niekada nereikėtų mirti iš bado."
 
2013 m. gruodžio 17 d.
„Dievo meilė nėra abstrakti. Dievas su meile žvelgia į konkretų vyrą ir konkrečią moterį, su vardu ir pavarde."
 
2013 m. gruodžio 16 d.
„Nesusitaikykime su mintimi, kad Artimuosiuose Rytuose neliks krikščionių. Kiekvieną dieną melskimės už taiką."
 
2013 m. gruodžio 14 d.
„Štai krikščioniškos vilties esmė: ateitis yra Dievo rankose."
 
2013 m. gruodžio 13 d.
„Nebijok eiti išpažinties – šiame sakramente sutinki Kristų, kuris tau atleidžia."
 
2013 m. gruodžio 12 d.
„Neįmanoma mąstyti apie Bažnyčią, kurioje nėra džiaugsmo. Štai Bažnyčios džiaugsmas – skelbti visiems Jėzaus vardą".
 
2013 m. gruodžio 10 d.
„Marija, mūsų Motina, pagelbėk mums tamsos, sunkumų, tariamo pralaimėjimo akimirkomis!"
 
2013 m. gruodžio 9 d.
„Jei matome žmogų, prašantį pagalbos, ar stabtelime? Yra tiek kančios ir skurdo ir toks didelis poreikis gerųjų samariečių." 
 
2013 m. gruodžio 7 d.
„Mielas jaunime, kviečiu jus panaudoti savo talentus tarnaujant Evangelijai, su kūrybingumu ir su meile be ribų."
 
2013 m. gruodžio 6 d.
„Tikros meilės kaina yra kryžius. Viešpatie, suteik mums jėgų priimti ir nešti savo kryžių!"
 
2013 m. gruodžio 5 d.
„Šventumas – tai nereiškia daryti ką nors nepaprasto, bet eilinius dalykus atlikti su meile ir tikėjimu."
 
 2013 m. gruodžio 4 d.
„Prieš 50 metų II Vatikano Susirinkimas kalbėjo apie komunikaciją. Klausykimės, kalbėkimės ir veskime pas Kristų visus, kuriuos sutinkame gyvenime."
 
2013 m. gruodžio 3 d.
„Visi esame pašaukti būti Jėzaus draugais. Nebijokite leisti Viešpačiui jus mylėti."
 
2013 m. gruodžio 2 d.
„Tavo nuodėmės yra sunkios? Sakyk Viešpačiui: 'Atleisk man, padėk man vėl pakilti, perkeisk mano širdį!'" 
 
2013 m. lapkričio 30 d.
„Bažnyčia kviečia visus leistis, kad juos apglėbtų Tėvo švelnumas ir atleidimas."
 
 2013 m. spalio 26 d.
„Mes per daug dažnai dalyvaujame abejingumo globalizacijoje; stenkimės gyventi globaliu solidarumu." 
 
2013 m. spalio 24 d.
„Būti krikščionimis – reiškia išsižadėti savęs, paimti kryžių ir nešti jį su Jėzumi. Nėra kito kelio." 
 
2013 m. spalio 22 d.
„Nukryžiuotasis kalba mums ne apie pralaimėjimą ir nesėkmę; kalba apie Meilę, kuri nugali blogį ir mirtį." 
 
2013 m. spalio 21 d.
"Norint pažinti Jėzų, reikia dažnai su juo susitikti: klausytis jo tyloje priešais Tabernakulį, priimti Sakramentus."  
 
2013 m. spalio 18 d.
„Nenuleiskime rankų prieš blogį. Dievas yra Meilė, kuri nugalėjo blogį Kristaus mirtimi ir prisikėlimu." 
 
2013 m. spalio 12 d.
„Viešpatie, pasigailėk! Kaip dažnai mes apankame nuo savo patogaus gyvenimo ir nematome tų, kurie miršta šalia mūsų." 
 
2013 m. spalio 5 d.
„Brangus jaunime, jūs turite daug planų ir svajonių ateičiai. Ar Kristus yra kiekvieno jūsų projekto ir kiekvienos svajonės centre?" 
 
2013 m. spalio 3 d.
„Krikščioniško gyvenimo paslaptis yra meilė. Tik meilė užpildo tuštumas, negatyvias prarajas, kurias blogis atveria širdyse." 
 
2013 m. rugsėjo 24 d.
„Prašykime Viešpaties to švelnumo, kuris leidžia žiūrėti į vargšus su supratingumu ir meile, be išskaičiavimų ir baimių." 
 
2013 m. rugsėjo 23 d.
„Bažnyčia neturi kitos prasmės ir tikslo, kaip tik liudyti Jėzų. Nepamirškime to!" 
 
2013 m. rugsėjo 19 d.
„Visi esame nusidėjėliai, bet išgyvename Dievo atleidimo džiaugsmą ir keliaujame pasitikėdami jo gailestingumu."
 
2013 m. rugsėjo 17 d.
„Šiandien pasaulyje yra tiek vargšų. Ar esu užsidaręs savo reikaluose, ar pastebiu tą, kuriam reikia pagalbos?" 
 
2013 m. rugsėjo 9 d.
„Negalime niekada prarasti vilties. Dievas mus užtvindys savo malone, jeigu jos ištikimai prašysime." 
 
2013 m. rugsėjo 5 d.
„Taika yra gėris, kuriam nėra jokių kliūčių, nes tai visos žmonijos turtas." 
 
2013 m. rugsėjo 4 d.
„Nėra krikščionybės už „žemą kainą“. Sekti Jėzų – tai reiškia eiti prieš srovę, išsižadant blogio ir egoizmo."
 
2013 m. rugsėjo 3 d.
„Jėzus, ateidamas į mūsų tarpą, perkeičia mūsų gyvenimą. Jame regime Dievą, kuris yra meilė, ištikimybė, save dovanojanti gyvybė."
 
2013 m. rugsėjo 2 d.
„Norime taikaus pasaulio, būkime taikos vyrais ir moterimis. Kiek kančių, kiek sugriovimų, kiek skausmo atnešė ir atneša ginklų naudojimas."
 
2013 m. rugpjūčio 31 d.
„Prašykime Marijos, kad padėtų gerai įsižiūrėti į Jėzų, sekti juo visada, net kai tai reikalauja pastangų."
 
2013 m. rugpjūčio 29 d.
„Dievo meilė nėra kažkas neapibrėžto, abstraktaus; Dievo meilė turi veidą – tai Jėzus Kristus."
 
2013 m. rugpjūčio 23 d.
„Viešpatie, išmokyk mus išeiti iš savęs. Išmokyk mus išeiti į gatves ir parodyti Tavo meilę." 
 
2013 m. rugpjūčio 19 d.
„Negalime būti krikščionimis nepilnu etatu. Jeigu Kristus yra mūsų gyvenimo centras, Jis yra visame, ką tik darome." 
 
2013 m. rugpjūčio 13 d.
„Būti Dievo vaikais, o tarpusavyje broliais – tai krikščioniško gyvenimo šerdis."
 
2013 m. rugpjūčio 5 d.
„Tikėjimo šviesa nušviečia visus mūsų santykius ir padeda mums išgyventi juos su Kristaus meile, taip, kaip Jis."
 

Tweet