28 10 2017

10 patarimų, kad pagarbos, meilės ir vilties maldos būtų tikrai gražus tikėjimo atminimas brangiems mirusiesiems

0 komentarų
  1. Lankydami artimuosius jų amžinojo poilsio vietoje nekalbėkime mobiliuoju telefonu (jokie verslo, dalykiniai ar kiti reikalai nėra svarbesni už tuos kurių nebeturime).
  2. Augintinius palikime namuose arba automobiliuose (nors kokie maži ir mieli mums bebūtų mūsų augintiniai, gerbdami kapinių šventą rimtį ir kitų maldą, palikime augintinius ramioje ir saugioje vietoje).
  3. Atsineškime gėlių ir vieną šventintą žvakę (jei įsigysite ne šventintą žvakę, tuomet kunigai liturginių apeigų metu ją pašventins).
  4. Atėję prie artimųjų kapo – tyliai persižegnojame (nereikia gėdytis prieš kitus, nes tai pradžios bendravimas su mirusiaisiais).
  5. Tyliai (mintyse) sukalbame maldelę „Amžiną atilsį duok mirusiems Viešpatie...“.
  6. Tyloje dar trumpai pamąstome apie mirusius artimuosius (prisimenam vardus, veidus ir malonias akimirkas praleistas kartu).
  7. Persižegnojame (tyliai), padedam gėles ir uždegam žvakelę (tai galima padaryti ir po 3 punkto).
  8. Pasisveikinam su artimaisiais, kurie jau anksčiau atvyko (atvykusiems netrukdykime pirma pasimelsti kaip darėme mes prieš tai).
  9. Prieš nueidami nuo kapo pasakykime kažką malonaus gyviems artimiesiems (nes nežinom nei dienos, nei valandos...). Dar kartelį tyliai persižegnojame ir gerbdami kapinių rimtį neskubėdami ir garsiai nesikalbėdami išeiname iš kapinių.
  10. Tegul prie kapo išreikštą meilę ir pagarbą mirusiesiems vainikuos mūsų dalyvavimas Šv. Mišiose. Vėlinių oktavos Šv. Mišios už mirusiuosius aukojamos aštuonias dienas parapijų bažnyčiose.
kun. M. Venskus
[Vievio šv. Onos parapija]