Akcijos už meilę ABC

 1. Gerbkite kiekvieną žmogų – Kristus yra kiekviename iš jų.
 2. Būkite jautrus kitiems, nes jie – jūsų broliai ir seserys.Akmenys
 3. Gerai galvokite apie kiekvieną – apie nieką negalvokite blogai.
 4. Pabandykite atrasti kažką gero net blogiausiomis aplinkybėmis.
 5. Visada apie kitus kalbėkite gerai – nesisvaidykite įžeidimais.
 6. Atlyginkite bet kokią žalą, atsiradusią dėl ištarto žodžio.
 7. Nesupriešinkite žmonių.
 8. Kalbėkite su kiekvienu žmogumi meilės kalba.
 9. Nekelkite balso.
 10. Neprisiekite.
 11. Nekelkite kitam apmaudo.
 12. Nepravirkdykite.
 13. Nuraminkite kitus.
 14. Parodykite gerą širdį.
 15. Kiekvienam viską atleiskite.
 16. Nelaikykite pagiežos.
 17. Visada pirmas ištieskite ranką kaip susitaikymo ženklą.
 18. Visuomet pripažinkite savo artimo pranašumą.
 19. Darykite gera kitiems, kaip norėtumėte, kad jums jie darytų.
 20. Niekada negalvokite, kiek kiti jums skolingi, bet visada – ką jūs esate jiems skolingas.
 21. Veikliai užjauskite kenčiančiuosius.
 22. Skubėkite suteikti paguodos, patarimų, pagalbos, parodyti gerumą.
 23. Dirbkite skrupulingai: kitiems jūsų darbo vaisiai naudingi, kaip ir jūs turite naudos iš kitų darbo.
 24. Būkite aktyvūs savo bendruomenėje.
 25. Būkite atviri vargšams ir ligoniams.
 26. Pasidalykite savo gėrybėmis.
 27. Stenkitės pastebėti aplinkinių poreikius.
 28. Melskitės vieni už kitus, net už savo priešus.
Kardinolas Stefanas Višinskis (Stefan Wyszynski) (1900-1981)