Klausimai apie tikėjimą (video). Ar kiekvienas tikintysis gali Šventąjį Raštą suprasti teisingai?

Ar kiekvienas tikintysis gali Šventąjį Raštą suprasti teisingai?
 
[youtube]http://youtu.be/gr3_9kwIjmk[/youtube]
 
kun. Algirdas Akelaitis yra Šv. Rašto dėstytojas, VDU kapelionas.