Būkime gailestingi

Chagall-FilsProdigue-grande-740x493Kartą Dievas pasiuntė į žemę savo pasiuntinį. Bekeliaudamas šis sutiko žmogų, kuris sirgo raupsais. Raupsuotasis, išgirdęs, kad šis nepažįstamasis ateina iš dangaus, prašė: Ar galėtum pagydyti mane?
Žinoma, atsakė jis. Ir iš gailestingumo pagydė raupsuotąjį. Bet tada jam tarė: Po septynerių metų aš sugrįšiu pažiūrėti, ką tu padarei su savo sveikata.
Keliaudamas toliau jis sutiko aklą žmogų, kuris taip pat jo maldavo: Pasigailėk manęs, pagydyk mane. Ir jis buvo pagydytas, ir jam nepažįstamasis tarė: Po septynerių metų aš sugrįšiu pažiūrėti, ką tu padarei su savo atgautu regėjimu.
Beeidamas toliau, jis sutiko luošą žmogų, kuris taip pat meldė būti pagydomas. Jį pagydęs jis jam tarė: Po septynerių metų aš sugrįšiu pažiūrėti, ką tu padarei su savo naujom kojom.
Praėjo septyneri metai ir jis sugrįžo. Nuėjęs į raupsais sirgusio žmogaus namus, prieš pabelsdamas į jo namo duris, jis pats pasivertė raupsuotu. Atidaręs duris ir pamatęs jį, žmogus nuvarė jį šalin, šaukdamas: Eik šalin, kad ir aš neapsikrėsčiau. Ir tą akimirką nepažįstamasis pasirodė, kas esąs ir tarė: Tesugrįžta tavo liga, ir bematant žmogus vėl apsirgo raupsais.
Tada jis nukeliavo pas žmogų, kurį jis buvo pagydęs iš aklumo. Pabeldė į duris ir pats apsimetė aklu. Kai žmogus atidarė duris ir jį pamatė, išsigandęs tarė: Elgeta, eik šalin. Aš neturiu tau laiko. Ir bematant apako.
Nepažįstamasis keliavo toliau pas žmogų, kurį jis buvo pagydęs iš luošumo. Pabeldęs į jo duris, jis pats apsimetė luošu. Atsidarė durys ir žmogus pasitiko jį su šypsena. Ateik, ateik į vidų. Kaip gerai, kad tu šiandien pas mane ateini. Aš laukiu nepažįstamojo, kuris prieš septynerius metus pagydė mane. Esu tikras, kad atėjęs jis šiandien pagydys ir tave.
Ir žmogus, kuris buvo gailestingas savo artimui, liko sveikas.
 
Mums visiems reikia gailestingumo. Mums jo reikia, nes mes kitiems buvome šiurkštūs: kitiems reikia gailestingumo, nes jie buvo žiaurūs mums. Tik gailestingumas gali mums padėti ir mus išgelbėti. Pranciškus Asyžietis sakė: Kur yra gailestingumas, ten nėra nei prabangos, nei kietos širdies. 
 
Būkite gailestingi ir jūs susilauksite gailestingumo.
Joseph Donders, OFM