Egzaminai – ne bėda

Jei Tu esi studentas, žinok tai – Dievo dovana ir Dievas nori, kad tu pagarbintum Jį savo studijomis. Jei jau keletą valandų kali vis dar neįdomią dalyko medžiagą, gali būti, jog esi labai pavargęs ir susierzinęs. Nepalik šio darbo vien savo protui, leisk savo dvasiai tau padėti.
Yra dvi paslaptys, kaip išlaikyti lengviau egzaminus. Pirma: kuo daugiau reikia išmokti, tuo daugiau reikia melstis. O ir melstis gali kuo mažiau protaudamas, tarsi alsuotum malda, kartok širdies maldą „Jėzau, pasitikiu tavimi“ ar panašią, kuri padėtų kelti širdį, jausmus, savąją būseną link Viešpaties.
Kadangi daugiausiai streso kyla iš įkyrių nežinojimo ir baimės minčių, tas mintis geriausiai atiduoti Viešpačiui. „Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi“ (1 Pt 5,7) – , sako Dievo žodis. Tegu tavo dvasia pabunda ir skatina tave mokytis. Būk atidus jai, nes ji gerai žino ir parodys, ką labiau reikėtų išmokti artėjančiam egzaminui. Tavo dvasia turi didesnę atmintį ir nuojautą, nei tavo pasimetęs protas. Kai nužengė Šventoji Dvasia ant pirmųjų Jėzaus mokinių, ji viską jiems priminė, ką Jėzus jiems kalbėjo. Leisk maldoje Šventajai Dvasiai gaivinti tavo atmintį. Ir neapsigauk nerimo ir baimės mintimi, kuri kalba, jog neverta melstis, nes ir taip nėra pakankamai laiko, sąlygų ar jėgų.
Antra: jei pasitikėsi Dievo žodžiu, būsi tikresnis dėl savęs ir savo jėgų. Dažnai žmonės nori remti savęs požiūrį vien tai, ką patys turi, gali arba tuo, ką kiti apie juos mano. Neblogai, jei šie šaltiniai teigiamai tave palaiko. Tačiau jie dažnai gali tave nuvertinti. Jie kalba tik apie tavo praeitį, tačiau neatskleidžia tavo ateities. Dievas žino tavo ateitį. Tu esi „Kristuje naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5,17) Išsiaiškink, ką iš tiesų apie tave kalba Dievo žodis ir kas iš tiesų tu esi.
„Nebijok, nes aš išpirkau tave, pašaukiau tave vardu – tu esi mano. Kai brisi per gilius vandenis, būsiu su tavimi, – upėse tu nepaskęsi. Kai eisi per ugnį, nesudegsi, – liepsnos tavęs nepraris, nes aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, Izraelio Šventasis, kuris tave gelbsti. Kadangi esi man brangus ir vertingas, ir mylimas mano, todėl atiduodu kraštus už tave ir tautas už tavo gyvybę mainais. Tu nebijok, nes aš su tavimi!“ (Iz 43,1-5)
Ir paskutinis patarimas: egzamine svarbiausiai, ne tai ką turi savo galvoje, bet tai, kas tavo egzaminuotojo galvoje. Būk išmintingas ir pateik mintis, kurias nori išgirsti jis. Jis nori sužinoti, ar tu žinai, kas dedasi jų galvoje. Būki „gudrus kaip žaltys ir neklastingas kaip balandis“ (Mt 10,16)
 
Malda prašant išminties

„Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta“. (Jok 1,5)
Viešpatie, prašau išminties ir tikiu, jog man ją suteiki.
„Neleisi šiai Mokymo knygai pasitraukti nuo savo lūpų, bet kartosi ją dieną ir naktį, kad ištikimai laikytumeisi viso, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis“. (Joz 1,8)
Viešpatie, prisimenu Tavo žodį, kartoju jį, noriu būti jam ištikimas.
„Šiems keturiems vaikinams Viešpats davė visų raštų ir išminties žinojimą bei įgūdžius, o Danielis turėjo ir dovaną paaiškinti visokius regėjimus bei sapnus. Kada tik karalius kreipdavosi į juos su klausimu, reikalaujančiu išminties ir žinojimo, jis rasdavo juos dešimt kartų pranašesnius už visus karalystės magus ir kerėtojus.“ (Dan 1,17.20)
Viešpatie, pasitikiu tavo pažadais. Su Tavimi, Viešpatie, esu dešimt kartų išmintingesnis, nei be tavęs.
„O Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs.“ (Jn 14,26)
Viešpatie, tikiu Šventosios Dvasios veikimu ir prašau siųsti ją į mano širdį, kad mokytų mane to, ką reikia išmokti. 
„Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje.“ (1 Jn 4,4)
Viešpatie, pasitikiu tavimi labiau nei baimės ir nerimo dvasia. 
 
kun. Mindaugas Malinauskas SJ