Gavėnios atsivertimo kelionė

Atsisakyti piktų darbų, nustoti daryti bloga, išmokti daryti gera – taip Dievo tautai kalba pranašas Izaijas. Komentuodamas šį raginimą, popiežius Pranciškus Mišių homilijoje kalbėjo apie gavėnios atsivertimo kelionę.
„Visi esame gundomi ir nė vienas neišvengiame nuodėmių. Kiekvienas, kiekvieną dieną padarome ką nors bloga, – kalbėjo popiežius. – Šventasis Raštas netgi sako, kad ir labiausiai šventas žmogus nusideda septynis kartus per dieną. Tačiau turime neapsiprasti su blogiu, turime šalintis to, kas nuodija sielą, turime mokytis daryti gera.
Nelengva daryti gera. Turime to mokytis. Visada. Viešpats mus moko. Mokykitės! Kaip vaikai. Eidami gyvenimo keliu, krikščioniško gyvenimo keliu, mokomės kiekvieną  dieną. Turime kiekvieną dieną vis ko nors išmokti; turime išmokti būti geresniais negu buvome vakar. Mokytis. Šalintis blogio ir mokytis daryti gera – tai atsivertimo taisyklė. Atsivertimas – tai ne apsilankymas pas burtininkę, kuri pamojuos lazdele ir pasikeisime. Ne! Tai kelionė. Tai kelionė – blogio vengimas ir mokymasis.
Jei norime atsiriboti nuo blogio – reikia drąsos, jei norime mokytis – reikia nuolankumo, jei norime daryti gera – mūsų darbai turi būti konkretūs, – sakė Pranciškus.  –  Jis, Viešpats, mums sako tris konkrečius dalykus, tačiau jų yra ir daugiau. „Padėkite engiamiesiems! Globokite našlaičius! Užstokite našles!“ – tai konkretūs dalykai. Mokomės daryti gera imdamiesi konkrečių dalykų. Ne vien žodžiais, bet darbais. Dėl to Jėzus Evangelijoje priekaištauja Izraelio tautos vadovams, kad jie „kalba, bet nedaro“, jiems svetimas konkretumas. Jei nėra konkretumo, negali būti atsivertimo.
Turime  prašyti  Dievo  pagalbos,  kad  Jis  mus  paimtų  už rankos ir mus atnaujintų, – sakė popiežius. – Viešpats gali tai padaryti, Jam toks stebuklas įmanomas, tačiau Jis mus perkeis ne staiga, bet kantriai keliaujant.“
Pagal Vatikano radijas info