Ką kiekvienas galime padaryti šiandien dėl savo sielos ganytojų?

KunigasTik vienas Dievas tegali pilnai stiprinti ir brandinti kunigą jo pašaukime, tačiau reikia pastebėti, kad tikinčiųjų kasdieninis palaikymas ir parama taip pat yra didelis ir svarbus padrąsinimas. Yra išskirti penki būdai, kaip galite tai padaryti:
 
I. Melskitės už savo kunigą
 
Taip pat ir kitus drąsinkite tai daryti. Būtų gražu ap- galvoti, koks mažas kasdienis darbas (gal ir nevisai jums patinkantis) ar malonus poelgis galėtų būti skirtas kaip auka už savo kunigą. Kasdien sukalbėkite maldą.
Neslėpkite nuo savo dvasios ganytojo, kad už jį meldžiatės. Jis vertins jūsų dvasinę pagalbą, o sunkiu momentu prisimins, kad jūsų maldos yra jo stiprybė.
 
II. Dalyvaukite Mišiose ir būkite aktyvūs
 
Geriausia ką galite dėl savo kunigo padaryti, tai dalyvauti Mišiose kiekvieną sekmadienį ir jungtis į bažnyčios veiklą. Panaudokite savo gebėjimus ir talentą savo parapijos gerovei. Prisidėkite kuo galite prie savanoriškų darbų, kuriuos reikia atlikti. Ateikite į renginius ir šventes bei remkite savo bažnyčią finansiškai.
Pasidalinkite išgyvenimais bei patyrimais, kaip Dievas palietė jūsų širdis ar gyvenimus per tai, ką kunigas pasakė ar padarė. Kai kunigas mato Dievo veikimą per jo asmenį, tai jį padrąsina ir sustiprina pašaukimą.
 
III. Nereikalaukite pernelyg daug
 
Kartais žmonės turi realybės neatitinkančių lūkesčių dėl to, koks kunigas “turėtų būti” ar ką “turėtų daryti”. Dažnai norima, kad kunigas visada būtų “ranka pasiekiamas”, kai tik kam nors ko prireikia. Derėtų atsiminti, kad dvasininkas yra žmogus, turintis natūralias žmogiškąsias ribas.
Kunigui, kaip ir bet kuriam jūsų, reikalinga diena pailsėti. Priimkite kunigo asmenybę tokią, kokia ji yra. Dvasiškiai  būna  įvairaus amžiaus,  dydžio,  sudėjimo;  gali būti uždaro būdo ar ekstravertai, švelnesni ar staigesnio temperamento, labai rimti ar turintys humoro jausmą. Leiskite jam būti savimi ir parodykite, kad tuo džiaugiatės.
 
IV. Galvokite teigiamai
 
Nereikėtų daryti neigiamų skubotų išvadų, kai galbūt tenka kunigą pamatyti išsiblaškiusį ar “atitolusį”, tai gali būti  dėl  pervargimo  ar kokio  rūpesčio,  ar  negalavimo.
Neskleiskite savo negatyvių pastebėjimų kitiems, taip pat derėtų švelniai sudrausti taip darančius.
 
V. Parodykite savo palaikymą
 
Kiekvienam reikalingas tam tikras pripažinimas. Nepamirškite padėkoti savo kunigui. Pripažinkite, kiek daug darbo sielos vadovui tenka dirbant bažnyčiai ir gelbstint žmonėms.  Nepamirškite  pasidžiaugti  kunigui,  kokie jo darbai ir sumanymai jums patinka. Pagalvokite, kaip galėtumėte pradžiuginti savo dvasios tėvą – gal pakviesti vakarienės, gal ką padovanoti, parašyti laiškelį ar pan.