Kai gyvename sandoroje…

Trapiai ir nepastoviai mūsų meilei reikia įkvepiančio pavyzdžio. Krikščionys jį suranda, žvelgdami į Jėzų. Medžiaga apmąstymui – sutuoktiniams ir visiems, kurie mokosi mylėti.
 
SantuokaKrikščioniška santuoka mus kviečia įžengti į Kristaus meilės paslaptį – meilės, kuri yra tokia turtinga ir aistringa, kad jis buvo pasiryžęs už mus atiduoti savo gyvybę. Ir nors dauguma mūsų nebus kviečiami atiduoti gyvybės už mylimąjį, mes dažnai turėsime mirti sau, savo norams, savimeilei, tam, kad pagerbtume kitą ir savo tarpusavio ryšį. Mes nekalbame apie pasidavimą ar nusileidimą kitam; mes paprasčiausiai kalbame apie savęs dovanojimą vienas kitam.
Kryžius yra galingas Dievo meilės mums ženklas. Tai taip pat galingas santuokinės meilės ženklas. Mes būsime vienas kitam didžiausia palaima ir tuo pačiu – didžiausias kryžius.
Gyvenimas krikščioniškoje santuokoje yra daug daugiau, nei tam tikrų įsipareigojimų vykdymas. Tai yra jo ar jos tapimas mano savasties dalimi. Tai reiškia, kad mano sutuoktinis visada bus mano prioritetu. Aš, prieš darydama/s bet kokį sprendimą, turėsiu galvoje tavo jausmus, vertybes, idėjas. Tai darys įtaką mūsų sprendimui kokias arbatžoles pirksime ir ar priimsime šį darbo pasiūlymą, ar ne. Šv. Paulius sako, kad krikščioniškoje santuokoje poros meilės vienas kitam liudijimas tampa Kristaus meilės Bažnyčiai ženklu. Tam, kad geriau suprastume, kaip esame kviečiami gyventi krikščioniškoje santuokoje, pažvelkime, kaip Kristus myli savo Bažnyčią. Kokia yra jo sandora su mumis?
 
 1. Jėzaus meilė ištverminga
  1. Jėzus visada mums pasišventęs. Jis niekad mūsų neišsigina ir nepalieka.
  2. Jėzus trokšta mums dovanoti pilnatvę. Jis pažadėjo pasilikti su mumis iki pasaulio pabaigos.
  3. Taip mes esame kviečiami būti vienas su kitu. Mūsų meilė yra skirta sutuoktiniui, ir tai yra daug kartų nuostabiau, negu tai, ką gali mums  žadėti svetimavimas. Ir tai reiškia, kad mūsų kūnas kartu su protu ir širdimi priklauso mylimajam.
 2. Jėzaus meilė amžina
  1. Jo meilė pastovi ir nekintanti.
  2. Nesvarbu, kaip mes elgiamės, jo meilė yra besąlyginė.
  3. Besąlyginė meilė santuokoje verčia mus pažvelgti į mūsų problemas, jas drąsiai spręsti, net pasitelkiant į pagalbą specialistus (psichologinį konsultavimą, dvasinį vadovavimą), tam, kad pažintume, kur mes turime keistis, kad pajėgtume kurti gilesnę meilę.
 3. Jėzaus meilė yra intymi
  1. Jėzaus meilė yra tokia artima, tokia intymi, kad jis padarė mus savo kūno nariais. Mes esame jo dalis ir jis yra mūsų dalis. Jis pažįsta kiekvieną iš mūsų.
  2. Tai nereiškia, kad Jėzus myli ne kiekvieną, bet jis ypač myli tuos, kurie pasiryžo jį sekti.
  3. Taip pat mes mylime kitus, bet išskirtinai mylime vienas kitą ta meile, kuri yra nuostabi savo intymumu. Ir tada, kai nesame drauge, mes nešiojamės vienas kitą savo širdyje.
 4. Jėzaus meilė gydo
  1. Jėzus pasakojo apie mus savo Tėvui.
  2. Jėzus gydo mūsų dvasines, emocines ar fizines žaizdas ir pats mumis rūpinasi.
  3. Nuostabus meilės ryšys santuokoje turi galią gydyti. Mes suvokiame esantys mylimi visuose savo gyvenimo etapuose, nuotaikose ir nusiteikimuose. Meilė mums primena, kad mes esame mylėtini.
 5. Jėzaus meilė yra gailestinga
  1. Jėzus kalba mums apie būtinybę būti gailestingam – atleisti mus sužeidusiam. Atleidimas nėra laisvas krikščionio pasirinkimas.
  2. Jėzus sako, kad kaip mes atleisime, taip ir mums bus atleista. Kaip mes teisiame, taip ir mus teis.
  3. Jėzus nuo kryžiaus sušunka: “Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro!” (Lk 23, 34).
  4. Kiekvieną mūsų gyvenimo dieną turėtume žvelgti vienas į kita gailestingumo akimis, nekaltinant, nekritikuojant, bet klausantis, rūpestingai, atvira širdimi.